#31
 4 156     Oslo Vest     0
Takk for denne nyttige og nøytrale informasjonen.

Det oppleves slik at de fleste selgere av utstyr for oppvarming presenterer regnestykker som for oss vanlige dødelig er vanskelig å kunne kontrollere, derfor er det veldig bra å få dette innspillet.
Signatur

  (trådstarter)
   #33
 105     Oslo     0

Boligtype - Enebolig eller rekkehus

Selvtegnet enebolig


Byggeår - Når ble boligen oppført?
År 2011/2012.  45 cm islolasjon i tak og 30 cm i skråtak. ( men et rom har bare 20 cm i skråtak) 20 cm i etasjeskille og ytrevegg. 10-15 cm isolasjon i innervegger, hovedsakelig brukt glava 33. glava med papir var A37 Dobbel vindsperre, gips og tyvek. isolert med 23 cm i plate på mark og 7 cm glava i gulv, totalt 30 cm i gulv.
Det er også åpen hall på ca 18 M2 der takhøyden er 4,5 m på det høyeste, takhøyden i andre rom nede er fra 2,5-2,6 m.
2 lags vinduer med 1,3 uverdi tror jeg.

Bruttoareal
Ca 180 BRA

Kommune
Vinje i Telemark

Dagens varmeløsninger
Vedfyring og panel/oljeovner, varmekabler på bad og vaskerom. og balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Ikke vannbåren varme og ikke varmepumpe.


Hei,

Beklager Atlantis, liten glipp der.

Som vi har nevnt tidligere så vil det ikke forsvare seg å utføre konstruksjonsmessige tiltak på en ny bolig så vi utdyper ikke det noe mer her. Du er hvertfall på den sikre siden i forhold til kravet etter hva vi kan se. Hvis man skal sette fingeren på noe så må det være hall med 4,5 meter takhøyde, gitt at det er en åpen delt løsning/messanin i andre etasjen. Det kan ofte bli veldig varmt oppunder taket før du får en behagelig temperatur nede(om vinteren). Dette er litt gjetning fra vår side med tanke på at vi ikke helt vet hvordan boligen er utformet.

Når det gjelder oppvarmingsløsningen så er dette en sikker løsningen, ingen store overraskelser. Under finner du et par forslag til alternativ oppvarming.

Beregnet energibruk er som følgende:

Totalt energibehov er ca 23.500 kWh(kun elektrisk oppvarming), hvor oppvarming er 11.500 kWh og tappevann er 5500 kWh.

Hvis dere er flinke til å fyre med ved så vil dere kunne greie å dekke 50 % av oppvarmingsbehovet. Fordi ved er mindre effektivt enn panelovner vil energibehovet stiget til ca 26.500 kWh. I dette tilfelle er ikke det økte energibehovet så viktig, heller hva du betaler for veden. Hvis man antar at du greier å dekke 50 % av oppvarmingsbehovet med ved og du hogger den selv vil besparelsen være i underkant av 6.000 kr, ganske intuitivt  Smile . Det som kanskje er mer interessant er hvor billig veden må være for at det skal lønne seg. Hvis vi antar at strømprisen er 1 kr/kWh vil det lønne seg å fyre med hvis du greier å få veden for under ca 1500 kr/m3.

Det andre alternativet er varmepumpe. Vi vil ikke anbefale luft/væske eller væske/vann pga investeringskostnadene. En luft/luft varmepumpe vil gi en årlig besparelse på ca 2.900 kWh(dekningsgrad 50 %). I dag får man gode varmepumper til ca 15.000 kr ferdig montert og er i våre øyne en god investering i dette tilfellet. Vær oppmerksom på at de best egnet for boliger med åpne løsninger fordi man kun har et punkt å distribuere varmen fra.

Gratulerer med ny bolig!

Håper dette var til hjelp.


Mvh

Enøk-telefonen
Signatur
   #34
 1 452     0
En glipp kan skje den beste.
Veden hogger jeg selv så dette blir nesten gratis. Jeg har også goder når det gjelder gratis varme fra sola. svært solrikt sted jeg har sikret meg, noe som er også viktig om vinteren.
Ang hallen er det åpen løsning opp og til "tvstuen" oppe så det kan hende at det blir veldig varmt der men det gjenstår å se.
Merket det i vinter at hallen var litt kjøligere enn i stua/kjøkkenet når jeg jobbet der. Men jeg lite erfaring med huset ennå når jeg ikke har flyttet inn og når gjennvinneren er koblet til blir erfaringen min rikere.
Takk for nyttig info og tall du kom med.
   #35
 1     0
Boligtype - Enebolig ala: Blink hus minde. Valmet tak

Byggeår - 2013

Bruttoareal - 248kvm

Kommune - Giske

Dagens varmeløsninger - Vurderer flere forskjellige løsninger på dette huset: sliter litt med å "forsvare" luft-vann og vannbåren varme investeringsmessig for min egendel ifht. luft/luft og balansert ventilasjon.

Hva tenker du om energiforbruk og eventuell løsning.

Leste med stor interesse ditt svar til det huset som skulle bygges i Lier. Dog så er Sunnmøre relativt annerledes klimatisk, og det hadde vært interessant å fått en vurdering dithen.

  (trådstarter)
   #36
 105     Oslo     0

Boligtype - Arkitekttegnet enebolig med flatt tak i to etg.

Byggeår - 2013

Bruttoareal - 254kvm

Kommune - Lier

Dagens varmeløsninger - Vann til vann fjernvarme (Borret i fjell). Eller hva du vil foreslå som beste investering. 

Dette blir mer et spørsmål om hva som er økonomisk lønsomt når mann bygger nytt. Hvilken investeringer er det man får best utbytte fra.

Håper du har mulighet til å hjelpe til med dette, selv om det kanskje er litt på grensen i forhold til at dette ikke er et eksisterende bygg. Men svaret ditt vil helt sikkert være til nytte for mange som planlegger å bygge nytt.

På forhånd takk;-)


Hei,

Vi har valgt å se på boligen oppvarmet med elektristet som et referansepunkt. Vannbåren gulvvarme er ikke nødvendig i utgangspunktet, men det har endel positive ting ved seg. Hvis man velger å gå for vannbåren oppvarming vil vi i deres tilfelle hvor boligen er over to etasjer anbefale å legge vannbårent gulvvarme i 1. etasje og heller ha radiatorer i 2. etasje(kostnadsrelatert, radiatorer er ofte rimeligere enn vannbåren gulvvarme) fordi gulvene i 2. etasje vil i stor grad oppleves som behagelig på grunn av varmen fra etasjen under. Sånn sett kan det være lurt å ha soverommene i 2. etasje. Hvis man ikke liker å ha det veldig varmt vil oppvarmingsbehovet i disse rommene være minimalt. Dette koker ned til et spørsmål om hva man vektlegger mest, kostnader eller det estetiske. Uansett så gir vannbåren oppvarming står fleksibilitet i forhold til valg av energikilder, varmepumpe, bio, sol etc.

Med de gitte forutsetningene vil estimert energibehov ligge rundt 29.000 kWh per år hvor ca 14.000 kWh er til oppvarming og ca 7.500 kWh til tappevann.

Med luft/luft varmepumpe ville vi ikke gått for vannbåren oppvarming av rommene. Heller hatt panelovner/varmekabler som back-up(kostnadsrelatert). Forventet besparelse med denne løsningen vil være 3.400 kWh per år. Investeringen vil ligge rundt 20.000 kr ferdig montert. Som nevnt i andre tråder er det fordelaktig om planløsningen er åpen for å få fordelt varmen best mulig.

Med luft/vann varmepumpe vil estimert besparelse være ca 8300 kWh per år(romoppvarming og tappevann) Estimert merkostnad for varmesentral(altså uten vannbåren gulvvarme og radiatorer) vil ligge rundt 100.000 kr

Med væske/vann varmepumpe vil estimert besparelse være ca 11.000 kWh per år(romoppvarming og tappevann) Estimert merkostnad for varmesentral og brønnhul vil ligge rundt 150.000 kr.

Med pelletsovn vil estimert besparelse være ca 2.000 kr gitt at pellets kjøpes til markedspris. Estimert investeringskostnad vil være ca 15.000 kr ferdig montert.

Når det gjelder det bygningstekniske vil det være veldig avhengig av hvor lenge man skal bo der. Investeringshorisonten vindu, vegger, tak og gulv som er bedre enn TEK 10 vil ofte ligge i området 25-30 år, altså nær tiltakets levetid.

Men vi vil anbefale å ta den ekstra kostnaden det er å montere utvendig solskjerming på de vinduene som vender mot sør og vest. Det er et komfort tiltak vi mener er vel verdt pengene. Årsaken er at dette i stor grad reduserer uønsket overopphetning av rommene om sommeren.

Håper dette var til hjelp

Mvh

Enøk-telefonen
Signatur
   #37
 744     Hønefoss     0
Boligtype
Laftet (7" laft) enebolig i 2 etg. + kjeller og kaldt loft

Byggeår
1911
Nye vinduer (2003/2009, u-verdi 1.4) og balkong/ytterdører (2010-2011)
Etterisolert etasjeskiller mot kjeller og loft, i overkant av 15 cm.
Parkett med 5mm foam mot kjeller oppå gammelt tregulv.

Bruttoareal
Grunnflate 76m2.

Bruksareal: 140m2 oppvarmet
(Ca 45 m2 i kjeller med pga svært tykk gråsteinsmur og ca 195 cm takhøyde + loft med skråtak varmes bare opp under bruk, max 10-20 timer om vinteren)
Kommune
Ringerike

Dagens varmeløsninger
Vedfyring og panelovner, el. varmekabler på bad. Gratis ved. Frostsikring av vann i kjeller (varmekabel på rør).

   #38
 557     Sørlandet     0
En liten utfordring:

Boligtype
Enebolig, sokkel i 25cm betong, 1+2 etg i 15cm treullsement, saltak, varevinduer

Byggeår
1952, minimalt gjort siden byggeår.

Bruttoareal
260m2

Kommune
Arendal

Dagens varmeløsninger
Ved/koksovner i hver etasje, ellers panelovner fra byggeår med enkelte oppgraderinger (noen med termostat). Strømforbruk ca 40.000kwh/år
  (trådstarter)
   #39
 105     Oslo     0

Boligtype - Enebolig ala: Blink hus minde. Valmet tak

Byggeår - 2013

Bruttoareal - 248kvm

Kommune - Giske

Dagens varmeløsninger - Vurderer flere forskjellige løsninger på dette huset: sliter litt med å "forsvare" luft-vann og vannbåren varme investeringsmessig for min egendel ifht. luft/luft og balansert ventilasjon.

Hva tenker du om energiforbruk og eventuell løsning.

Leste med stor interesse ditt svar til det huset som skulle bygges i Lier. Dog så er Sunnmøre relativt annerledes klimatisk, og det hadde vært interessant å fått en vurdering dithen.


Hei,

Dette blir litt klipp og lim siden mange av forutsetningene er like det som gjaldt for Liungen. Investeringskostandene vil ligge i samme område, men energibruken er justert for Giske kommune(graddagsjustert for snitt siste 30 år)

Med de gitte forutsetningene vil estimert energibehov ligge rundt 27.100 kWh per år hvor ca 12.300 kWh er til oppvarming og ca 7.500 kWh til tappevann.

Med luft/luft varmepumpe vil forventet besparelse være ca 3.000 kWh per år. Investeringen vil ligge rundt 20.000 kr ferdig montert. Som nevnt i andre tråder er det fordelaktig om planløsningen er åpen for å få fordelt varmen best mulig.

Med luft/vann varmepumpe vil estimert besparelse være ca 7500 kWh per år(romoppvarming og tappevann) Estimert merkostnad for varmesentral(altså uten vannbåren gulvvarme og radiatorer) vil ligge rundt 100.000 kr

Med væske/vann varmepumpe vil estimert besparelse være ca 10.000 kWh per år(romoppvarming og tappevann) Estimert merkostnad for varmesentral og brønnhul vil ligge rundt 150.000 kr.

Med pelletsovn vil estimert besparelse være ca 1.700 kr gitt at pellets kjøpes til markedspris. Estimert investeringskostnad vil være ca 15.000 kr ferdig montert.


Men vi vil anbefale å ta den ekstra kostnaden det er å montere utvendig solskjerming på de vinduene som vender mot sør og vest. Det er et komfort tiltak vi mener er vel verdt pengene. Årsaken er at dette i stor grad reduserer uønsket overopphetning av rommene om sommeren. Dette er ofte et større problem med nye hus og har ofte vært et tema knyttet til passivhus.

Håper dette var til hjelp

Mvh

Enøk-telefonen
Signatur
  (trådstarter)
   #40
 105     Oslo     0
Veldig hyggelig at så mange har lagt inn forespørsel om energirådgivning. Vi kommer til å svare de forespørslene som blir lagt inn men håper på forståelse for at det kan ta litt tid. Grunnen til at det går litt i rykk og napp er at vi har begrenset med tid til rådighet.

Mvh

Enøk-telefonen
Signatur