601    44    6  

Høringsdokument effekttariff

 2 611     Vestlandet     0
I dag kom høringsdokumentet om effekttariff fra NVE. Ingen store overraskelser. Man ønsker betalinga for å være tilkoblet og bruke nettet, i større grad gjenspeiler kostnadene ved å drifte og utvikle nett. Dermed utnytter man nettet bedre, og unngår unødvendige investeringer i nett - som jo vil gi høyere nettleie. 

Inntektsrammene til nettselskapet er uendret av denne omleggingen, så ingen økning for kundene som helhet, så vidt jeg kan forstå. Jeg ser også at effektene for den enkelte kunde beskrives som moderate i høringsdokumentet.  

http://publikasjoner.nve.no/rme_hoeringsdokument/2020/rme_hoeringsdokument2020_01.pdf

   #1
 533     klippdalen     0
så kort fortalt, nettselskapet skal få samme inntekt i dag, men uten de samme utgiftene?

nettselskapene har jo millardoverskudd.


synes strømmen er mer enn dyr nok som den er jeg. og skulle helst sett at den var billigere. noe den fint kan være.

dette systemet premierer jo de som har mye penger fra før
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 2 611     Vestlandet     2
Nei. Inntektsrammen er satt av NVE, basert på modeller for hva nett bør koste i det gitte området og faktiske utgifter. Det må være sånn siden strømnettet er et monopol.

Derfor er det bra for oss kunder at nettet drives effektivt.
   #4
 2 692     0
Nettselskapene hører vel blant de aller mest regulerte økonomiske aktivitetene som finnes her i landet - begrunnet i deres monopolsituasjon. I så godt som alle andre bransjer er det lettere å ta ut profitt.

"nettselskapene har jo millardoverskudd" - det koster milliarder å holdet nettet i drift. Nettselskapene har anledning til å bruke overskudd på videre utbygging, og det gjør de. Hvis du seriøst mener at det sitter privatpersoner som tapper ut milliarderoverskudd fra nettselskapene, så bør du skaffe fram dokumentasjon på det er tilfelle og rapportere det. (Hadde det faktisk vært tilfelle, ville det nok vært oppdaget for lenge siden!)

"dette systemet premierer jo de som har mye penger fra før" - det hadde vært fint om du kunne illustrere dette med konkrete henvisninger til foreslåtte endringer. Det du eventuelt kunne påpekt er at de som bruker betydelig strøm hele tiden blir belønnet, særlig med "abonnert" og "sikring"-alternativene, på bekostning av de som har investert i isolasjon, varmepumpe og annen energisparing. Men der det ikke oftest nettopp de som mye penger? (Ihvertfall om vi snakker om VV-VP.)

Forslagene til endringer svarer essesielt til de endringen vi har hatt de siste ti årene på mobilabonnementer: De første årene betalte du for et ordinært samtale-abonnement, ganske moderat priset, men i tillegg en "stykkpris" per megabyte data. Gradvis gikk månedsprisen opp; du fikk SMS og innenlands-samtaler "fritt", dvs. inkludert i fastprisen. Datakvotene inkludert ble større og større, og den faste månedsprisen gikk mer og mer opp. I dag er det vel knapt noen som regelmessig overskrider datakvoten - da legger de heller på til et dyrere abonnement med større kvote.

Det er en tilsvarende utvikling NVE legger opp til. På samme måte som du kan bruke data fritt innen kvoten, kan du bruke strøm så godt som fritt innen kvoten. De presenterer tre ulike varianter: En der du har "fri kvote" (så lenge sikringene dine holder), en med ganske stor kvote men hvis du bryter kvotegrensen må du beltale for det overskytende, og en der du har er billigere abonnement men betaler etter hvor mye du tar ut.

Dette er alle velkjente alternativer fra mobiltelefon-tilbudene.

For mobil-tilbud er det ingen som klager på at en eller flere av modellene "premierer de som har mye penger fra før" (og der er det lite ramaskrik over at tilbyderne tar ut millardutbytte, som der er tilfelle i langt sterkere grad).

Det jeg ikke liker er at NVE sier at "like kunder skal behandles på samme måte". Så jeg har ikke valget mellom de tre modellene - hvis min nettleverandør mener at den ene, andre eller tredje er best for alle privatkundene i mitt område, må jeg bare godta det. På den annen side: Heller ikke i dag har jeg noen alternativer å velge mellom.

I det forrige utspillet - sist høst, det som ble trukket tilbake - var det estremt stor vekt på at forbrukerne skal betale for at "veien ligger der, og koster like mye om du kjører på den eller ikke". Det er ikke akkurat noen inspirasjon til å gå til jobben, alterntivt lade bilen din under forbrukstoppene, og bidrar derfor lite til å redusere utbyggingskostnadene. Det som nå er kommet inn er et "bompenge"-alternativ, som aktivt belønner den som jamner ut forbruket over døgnet, og derfor reduserer behovet for utbygging for spissbehovene (siden spissene blir lavere). Men for tiden er "bompenger" nærmest som et bannord å regne på veien, og folk velger heller ikke det alternativet på mobilen. Så selv om det er dette alternativet som gir folk mulighet for til en viss grad å styre nettleie-regningen, og som belønner f.eks. investering i varmepumpe, kommer det nok til å komme ramaskrik i brede kor mot det alternativet.

Hvis mitt nettselskap velger et slikt alternativ, vil det passe meg langt bedre enn de to andre alternativene. Men jeg er prisgitt hva nettselskapet velger for meg. Skriker folk kraftig nok opp om at de absolutt ikke vil ha mulighet for å påvirke sin egen nettleie, og ikke ønsker å få noe igjen for å ha kjøpt varmepumpe og etterisolert, så blir nok skrikene hørt. Jeg gjetter på at nettopp det vil skje (ut fra mobil-valgene, og reaksjonene på betal-etter-bruk bomveier).
   #6
 533     klippdalen     0
Nettselskapene hører vel blant de aller mest regulerte økonomiske aktivitetene som finnes her i landet - begrunnet i deres monopolsituasjon. I så godt som alle andre bransjer er det lettere å ta ut profitt.

"nettselskapene har jo millardoverskudd" - det koster milliarder å holdet nettet i drift. Nettselskapene har anledning til å bruke overskudd på videre utbygging, og det gjør de. Hvis du seriøst mener at det sitter privatpersoner som tapper ut milliarderoverskudd fra nettselskapene, så bør du skaffe fram dokumentasjon på det er tilfelle og rapportere det. (Hadde det faktisk vært tilfelle, ville det nok vært oppdaget for lenge siden!)hvor skriver jeg at privatpersoner tapper ut penger?

om man sjekker regnskapet til f.eks hafslund, så sitter jo de igjen med relativt mange hundre millioner både før og etter skatt.

jada. selvsagt skal det til noen kroner for investeringer i nett oppå vedlikeholdskost etc. men for oss som bruker å kjøper denne strømmen så burde det være billigere

(jada, jeg veit at energiselskapene eies av kommunene, som igjen tar ut utbytte for å svime bort penger på tull)

.. og da er det bare for meg å vente på et besserwissersvar fra noen som har svaret på alt... game on!
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 2 611     Vestlandet     0
.. og da er det bare for meg å vente på et besserwissersvar fra noen som har svaret på alt... game on!


Det var litt av en hersketeknikk!

   #9
 5 024     1
Hafslund Nett sitter igjen med i overkant av kr 1000, pr. kunde/år, mens snittet er rundt kr. 200, /år
så Hafslund er vel unntaket.
Høringsdokument effekttariff - Skjermbilde.GIF - Tovas
   #10
 2 692     0
hvor skriver jeg at privatpersoner tapper ut penger?

Helt riktig - du skriver det ikke eksplisitt. Men du ordlegger deg på den måten det er vanlig å gjøre når man vil gi inntrykk av at "noen stikker unna med pengene våre", og det tror jeg ikke er helt tilfeldig: Resten av det du skriver tyder på at du ønsker at det skal henge igjen et slikt inntrykk, at leserne skal tolke det slik.

F.eks. underbygger du det med, om strømmen, at du "skulle helst sett at den var billigere. noe den fint kan være" - hvordan da? Vet at "noen" slutter å stikke av med pengene våre, kanskje?

Eller når du sier at "dette systemet premierer jo de som har mye penger fra før", så er det også en måte å liksom under bygge et inntrykk av at "noen", her "noen rikinger", stikker av gårde med pengene, de blir "premiert".

Og når du i et senere innlegg skriver om kommunene "som igjen tar ut utbytte for å svime bort penger på tull" (da rett nok når du blander inn energiselskapene). Det virker på meg som ganske klart at du ønsker at leseren skal sitte igjen med et inntrykk av at "Noen tar pengene våre!", enten det nå er rikinger eller kommuner som "svimer bort" penhgene.

Alternativt: At du rett og slett ikke ante hvor sterkt regulert nettselskapene er, før det ble understreket for deg, både av meg og av andre.

Det andre jeg lurer på om du har fått med deg:

Når du skriver at "synes strømmen er mer enn dyr nok som den er jeg", så er det som du skulle klage på veiavgift eller bompenger med å si at "synes bensinen er mer enn dyr nok som den er jeg. Veibygging / vedlikehold er en helt annen business en bensinsalg. Senere skriver du også "jada, jeg veit at energiselskapene eies av kommunene" - men det dreier seg overhodet ikke om energiselskapene her, men nettselskapene.

Også når du går løs på Hafslund refererer du til "oss som bruker å kjøper denne strømmen". Hvis du ikke vil kjøpe strømmen fra Hafslund, så kjøp fra andre! Kjøp bensin på den bensinstasjonen som er billigst, strøm fra den strømleverandøren som er billigst, ikke sant?

Så det tyder på at du har dårlig oversikt over hva som er hva.

Du åpnet med å skrive at "så kort fortalt, nettselskapet skal få samme inntekt i dag, men uten de samme utgiftene" - det tyder på at du ikke en gang har lest så mye som forordet i rapporten. Du har ikke fått med deg at det overhodet ikke handler om totalt kostnadsnivå, men om hvordan et gitt kostnadsnivå skal fordeles på brukere/kunder etter et annen mønster. "Snille" kunder skal slippe med en lavere andel av totalen, "slemme" kunder må betale mer. Siden du ytrer deg såpass negativt, høres det ut som om du regner deg selv blant de "slemme" kundene, men om du ble bedt om å forklare hvorfor, etter hvilken av de tre modellene du er "slemmest" (dvs. der du straffes mest) regner jeg med at det ville bli en febrilsk søking opp og ned i dokumentet for å klare å finne et svar.

Det du har skrevet hittil i denne tråden har ikke vist så mye som den minste antydning til kobling mot høringsdokumentet. Det du skriver er standard-fraser, standard-klager, som kunne være kopiert fra vilkårlig annen debatt om strøm- og nettleie-kostnader.

Som du skriver: Man kommer langt ved å bruke huet!