#31
 2,264     0
Tyskland og Japan har yrkesstolthet, denne er noe dårligere i Kina i mitt syn. Og dette påvirker da produktene deretter. Men det er selvsagt ledelsen i selskapet som bestemmer kvaliteten til slutt. Hvis de ikke har kvalitetskontroll eller markedsundersøkelser, er det et valg fra ledelsen om de driter i kvalitet og hvorvidt produktene er godt mottat i markedet eller ikke.

Jeg er ganske sikker på at 98% av alle produkter i salg i dag i Norge har etelleranna i seg fra Kina. Om ikke hovedprodusenten har produksjon i Kina, så tipper jeg noen av underleverandørene har.

Men alt i alt er det nok enklere å sette bort lav-kvalitetsproduksjon til Kina enn det er å sette bort produksjon av høy kvalitet. Formålet med å sende produksjon til Kina er jo å gjøre det billigere, og det er sjelden noe går opp i kvalitet samtidig som prisen går ned over natta.

Jeg kjøper Makita verktøy fordi det er bra, men jeg tør ikke vedde mange kroner på at det ikke er deler fra Kina der!

   #32
 14     Bergen     0
Er av den oppfattelsen at så lenge produktet blir montert/brukt på den måten leverandøren beskriver vil det ikke være stor kvalitetsforskjell på de ulike løsningene. Faren for feil oppstår derimot når man monterer ett annet produkt f.eks Letti med utgangspunkt i Litex sin monteringsanvisning.
På Letti,Wedi m.f skal vel veggen helsmøres med membran i våtsonen - Litex er en membranplate som bare trenger tetting i skjøter ( spesialtape eller membran ).

Signatur
   #33
 1,768     Østlandet     0

Er av den oppfattelsen at så lenge produktet blir montert/brukt på den måten leverandøren beskriver vil det ikke være stor kvalitetsforskjell på de ulike løsningene. Faren for feil oppstår derimot når man monterer ett annet produkt f.eks Letti med utgangspunkt i Litex sin monteringsanvisning.
På Letti,Wedi m.f skal vel veggen helsmøres med membran i våtsonen - Litex er en membranplate som bare trenger tetting i skjøter ( spesialtape eller membran ).


Jackon har også memranplate for yttervegg på lik linje med Litex. De har også våtromsplate for inntervegger. Prisforskjellen jeg fikk på disse to typene fra jackin var ca 75,- per plate.
   #34
 645     Østfold     0


På Letti,Wedi m.f skal vel veggen helsmøres med membran i våtsonen - Litex er en membranplate som bare trenger tetting i skjøter ( spesialtape eller membran ).
Dette gjelder kun yttervegg pga diffusjonstetthet. Alle merkene er like tette fra badet og ut i veggen.

Viss du lester punkt 8 i SINTEF godkjenningen så står det at SINTEF har kvalitetskontroll på produksjonen. Det betyr ganske mye for min del vertfall.

8. Produksjonskontroll
Fabrikkfremstillingen av Tetti Våtromsplater underlagt
overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt
med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning. 
   #35
 28     Rogaland     0
Jeg skal montere tetti plater på OSB plater på badet som har 2 yttervegger.

Forstår jeg rett så er fremgangsmåten slik? :

Montere OSB plater
Helsmøre OSB platene på yttervegg med 1mm smøremembran
Montere Tettiplater
Smøre membran på skjøter og skruehull
Smøre membran på hele dusjsonen

Flislegge......

takker for svar.
   #36
 471     bergen     0
Forstår jeg rett så er fremgangsmåten slik? :

Montere OSB plater
Helsmøre OSB platene på yttervegg med 1mm smøremembran
Montere Tettiplater
Smøre membran på skjøter og skruehull
Smøre membran på hele dusjsonenFeil, du må ikke smøre osb platene, ellers er det ok, husk og smøre hele tettiplaten mot yttervegg
   #37
 2     Tønsberg     0
Vann og dampsperre med Tettiplatesystem? Jeg skal bruke Tetti våtromsplater og leser at disse ikke er såkalte membranplater og ikke tilfredsstiller kravene til dampsperring. Det betyr at jeg bør legge membran utenpå tettiplatene i våtsonene i baderommet ? Jeg har et lite bad (6 m2) og jeg lurer på om jeg like gjerne smører memran på alle veggene. Er dette fornuftig og blir heften for systemet tettiplater-membran-fliselim-veggflis da bra nok? Plastfolie bak tettiplatene i tillegg bør vel være fornuftig som en dobbel dampsikring? Men, jeg leser at man ikke skal ha plastfolie bak Tettiplatene hvorfor !?  ???

   #38
 1,768     Østlandet     1
Dobbel dampsperre er fyfy i utgangspunktet. Nå er vel disse platene av et slikt materiale at det ikke danner seg mugg/sopp uansett, men å fange fuktighet mellom to lag dampsperre er ikke noe særlig.

Byggevaresjappa mi sa at Glava som markedsfører Litex har noen nye billigere plater på vei. De har vel melket lenge nok nå og innser at konkurentene er billigere.
   #39
 22,342     Akershus     1
Jeg kjenner ikke Tettiplatene så grundig, men de er så tette at du ikke skal ha plast bak dem. Legger du membran på disse platene blir de megatette... Du bør uansett legge membran på plater av denne typen da det blir ørten hull i dem og skjøter. Et lappverk av tapebiter, som Litex har i sitt system, har jeg liten tro på.
   #40
 2     Tønsberg     0
Godt poeng! Ørten hull blir det svake punkt med disse våtromsplatene, og da hjelper det svært lite at Litex-platene i seg selv er membrantette. Hullene og lappverket blir det svakeste punkt. Tror jeg kan sove svært trygt med Tetti + heldekke av membran utenpå  ::)