#21
 448     Måløy     0
Ett spørsmål i samme gate : hvordan tetter man sprekker,støpeskjøter i ett betongdekke ?
Finnes det ett vidundermiddel til dette formålet ?

   #22
 7     Asker     0
Garasjegulv i lik linje med alle andre betonggulv kan enkelt behandles slik at den tåler både salt, de fleste oljer, bremsestøv o.l.

[Melding fra administrator: Innlegget er forkortet på grunn brudd på brukerbetingelsene - utagerende markedsføring.]
   #23
 645     Østfold     0
Det er ingen tvil om at Acrylicon er et godt gulv, men det finnes mange konkurenter som har tilsvarende gode løsninger.
Felles for alle sammen er at de tar et ekstremt innhugg i lommeboken. Garasje gulvet er ikke det de fleste vil bruke de 2 års neste feriebudsjetter på å fikse.

   #24
 1     0
:)Salt, NACL, MgCL, CACL skader alle garasjegulv av betong. Biler på vinterføre trekker med seg snø fullt med kloriholdige kjemikaler inn i garasjen hvor det smelter og blir til en form for saltlake som trenger ned i sprekker og porer i betongen for, så å angripe armeringen som begynner å ruste. Rusten tar mer plass enn selve jernet, (6x), og sprenger ut betongen som får store skader. For å unngå dette fenomen kan man med jevne mellomrom, 1-2 uker, avhengi av nedbør,  strø noen få gram kalsim magnesim acetat (Cryotech CMA Deicer, forhandled av Felleskjøpet i 8kg. spann og 25kg. sekker.)(50 gr./m2)  på innkjørslen til garasjene, samt på selve garasjegulvet. Cryotech CMA Deicer vil da nøytralisere saltet samt stoppe eventuelt påbegynt korrosjom.
Produktet er absolutt miljøvennlig og finnes utførlig beskrevet ved å klikke inn på; www.cryotech.com., eller ingunn.solaas@felleskjopet.no