1 778    43    4  

4500 Liter vann daglig inn i kjeller/underetasje

 18     Drammen     0
Trenger hjelp til å finne en årsak eller et tiltak for å bli kvitt 4500 liter vann i døgnet som strømmer inn gjennom kjellergulv. 

Alt startet for 1,5 år siden da kommunen/firma som jobber for kommunen, begynte å sprenge og grave ca. 30 meter fra huset. 
Kjeller ble fylt med flere liter vann dagen etter. 

Det ble gjort søk i alle nærliggende vannledninger og stikkledninger uten resultat. 
Det ble tatt vannprøver som viste tegn til kloakk, drikkevann og grunnvann. Vannprøvene ga derfor ingen årsak til vannet i kjelleren. 

Huset ligger på fjell. Det ble nylig gravd opp for å sjekke dreneringen. Det ble ikke funnet noe vann langs veggen. Det er ikke drenert på kjellernivå, da det er fjell under. 

Kommunen fraskriver seg alt av ansvar, og gjør ikke noen undersøkelser. De er veldig lite samarbeidsvilje. Huset har stått siden 1920, og det viser seg at kommunen har selv eid huset i 2006. 

Er det noen som har vært borti noe lignende, og vet om noen årsaker eller tiltak? 
Foreløpig står det en pumpe på 24/7 og får ut vannet, det er påvist mugg og sopp. Vi får ikke flyttet ut pga. pumpen som er brannfarlig og når sikringen går blir hele underetasjen oversvømt. 

Er det noen som kan hjelpe oss?   #1
 7 591     Bærum     0
Hvis du ikke hadde fuktproblemer før kommunen begynte å sprenge er det vel sannsynlig at problemet henger sammen med sprengingen. Dette høres dyrt ut. Jeg ville kontaktet sakkyndige for å vurdere årsaken. Jeg ville også kontaktet advokat som kontakter kommunen og fremmer krav om dekning av alle utgifter hvis det kan sannsynliggjøres årsakssammenheng med sprengingen. Dette kan fort bli pinlig for kommunen.
HSt
   #2
 16 485     Sørum     0
Du skriver at det ikke ble drenert fordi ting lå på fjell, rant vannet inn i den tiden det var gravd opp rundt huset ?

Når ting er støpt på fjell er oppskriften å få fall på fjell vekk fra alle murer, med pigging o.l. Hva ble egentlig gjort når dere gravde opp og så ?

Det kan hende at dere har et opkomme midt under huset som kommer fra poretrykk i fjell.

Hos meg er det tydelig at kjeller var tørr når jeg var på visning i november og når jeg overtok på våren så ser jeg at det begynner å komme noe fukt inn (men her er det snakk om litt fuktoptrekk i en vegg, ikke noe så dramatisk som TS beskriver),

En dykkpumpe skulle vel ikke være brannfarlig, men ser problemet med at strømmen forsvinner.
jaf
   #3
 4 255     tromsø     0
Noen bilder hjelper. Er det vann som følger fjell ? På oversiden ?
  (trådstarter)
   #4
 18     Drammen     0
Hvis du ikke hadde fuktproblemer før kommunen begynte å sprenge er det vel sannsynlig at problemet henger sammen med sprengingen. Dette høres dyrt ut. Jeg ville kontaktet sakkyndige for å vurdere årsaken. Jeg ville også kontaktet advokat som kontakter kommunen og fremmer krav om dekning av alle utgifter hvis det kan sannsynliggjøres årsakssammenheng med sprengingen. Dette kan fort bli pinlig for kommunen.

Takk for svar. Vi har kontaktet en fagperson som jobber med slike saker, og han har skreve et par rapporter om at årsaken kommer fra sprengning i området. Vi har advokat på saken, men kommunen nekter fortsatt på skyld og fraskriver seg alt av ansvar. Vi vil helst unngå en rettsak, men ser på dette som eneste løsning nå. Det viktigste for oss er å bli kvitt vannet, slik at man kan begynne å fjerne all fukt og sopp.
  (trådstarter)
   #5
 18     Drammen     0
Du skriver at det ikke ble drenert fordi ting lå på fjell, rant vannet inn i den tiden det var gravd opp rundt huset ?

Når ting er støpt på fjell er oppskriften å få fall på fjell vekk fra alle murer, med pigging o.l. Hva ble egentlig gjort når dere gravde opp og så ?

Det kan hende at dere har et opkomme midt under huset som kommer fra poretrykk i fjell.

Hos meg er det tydelig at kjeller var tørr når jeg var på visning i november og når jeg overtok på våren så ser jeg at det begynner å komme noe fukt inn (men her er det snakk om litt fuktoptrekk i en vegg, ikke noe så dramatisk som TS beskriver),

En dykkpumpe skulle vel ikke være brannfarlig, men ser problemet med at strømmen forsvinner.

Takk for svar. Litt skrivefeil der, huset hadde ingen drenering når vi flyttet inn i 2013. 2014 ble det drenert, men ikke i lik høyde som kjelleretasje, pga. fjellet som ligger under.

Det ble gravd opp for få uker siden, for å sjekke drenering. Det var ingen feil med dreneringen, og det ble heller ikke funnet vann ved veggen utenfor.

Vannet kommer opp gjennom gulvet, der det nå er pigget opp og plassert en dykkpumpe.
HSt
   #7
 16 485     Sørum     0
kan du lage en skisse på hvor ute bildet er i forhold til inne (du kan ta bilde av en blyantskisse med mobilen) Jeg ville ikke satset penger på en rettsak her, det er trolig så mange små endringer sim kan være skyld i dette. sett på noen piler der fjellet trolig heller inn mot huset

   #8
 7 591     Bærum     0
Hvis du ikke hadde fuktproblemer før kommunen begynte å sprenge er det vel sannsynlig at problemet henger sammen med sprengingen. Dette høres dyrt ut. Jeg ville kontaktet sakkyndige for å vurdere årsaken. Jeg ville også kontaktet advokat som kontakter kommunen og fremmer krav om dekning av alle utgifter hvis det kan sannsynliggjøres årsakssammenheng med sprengingen. Dette kan fort bli pinlig for kommunen.

Takk for svar. Vi har kontaktet en fagperson som jobber med slike saker, og han har skreve et par rapporter om at årsaken kommer fra sprengning i området. Vi har advokat på saken, men kommunen nekter fortsatt på skyld og fraskriver seg alt av ansvar. Vi vil helst unngå en rettsak, men ser på dette som eneste løsning nå. Det viktigste for oss er å bli kvitt vannet, slik at man kan begynne å fjerne all fukt og sopp.

Få inn en fagperson til. Hvis denne også konkluderer med at det sprengningsskader sender du rapporten til kommunen og varsler at det vil bli en rettslig prosess. Da antar jeg saken blir eskalert i kommunen. Det kan fort gi en annen holdning.
   #9
 283     0
Har du snakket med firmaet som utførte jobben for kommunen? Det er lett for kommunen å fraskrive seg ansvar dersom de bare har leid inn firmaet for å gjøre en jobb for dem. Forøvrig helt ening med de andre her at du bør ta et krav om erstatning via advokat da dette høres såpass alvorlig ut at det fort kan bli snakk om større summer.
jaf
   #10
 4 255     tromsø     0
Er det fall på noen side av huset ? På 1 side er det fjell ? Mulig det kan graves en grøft på 80x80cm med store steiner gjennom huset og ut på laveste side. Under kjeller gulv. Legg gjerne i 4 drensrør. Duk ytterst og så store steiner og 4 drensrør. Ut fra bilder så er huset 1960 modell. Da la de gjerne bare sand noen store stener og gulvstøp. Vannet legger seg da gjerne over sanden/under betong gulv. Ofte er grov drenering under hus ikke eksisterende. Store kummer på 60-80cm og overflate vann håndtering er ofte ikke eksisterende. Når megder av vann komer plutselig, kan en gammel vann ledning være rustet/revet av....Når vannet kommer når det er oppholdsvær...