1 107    14    1  

Bygge kai/brygge

 358     Barteland     0
Hei
Jeg har en liten drøm om å bygge en utkraget brygge fra berget ved naustet. Er det noen som har gode tips til hvordan dette gjøres enklest men godt nok? Har kun tilgang på strøm via aggregat og ikke bilvei frem. Tenker at jeg må feste en bjelke langs berget (som du gjør på grunnmur når du lager terrasse), og skru fast dragere uttover med skråstøtte? Hvordan får jeg festet noe i berget når det er ujevnt?Bygge kai/brygge - 155EC68B-16A3-41F6-BADF-774C79533169.jpeg - Howard
Signatur

   #1
 863     Bergen     0
Fant en ganske fin lenke om brygger...Smile
Signatur
   #3
 4 291     Sørlandskysten     1
Hvordan er isforholdene på stedet?
Er det et sted med skruis bør du prøve å få til en løsning som kan vippes opp om vinteren. Det ser ut som du har fint berg å feste en vinsj på for å heise opp.

Erfaring fra egen fjord med skruis er at det er to typer brygger som varer: Steinfylte og stående på betongpilarer som er høye nok til at isen ikke når opp til toppen. Isen bøyer lett stålstagene som er linket til over.

Når det gjelder å bolte fast en bjelke langs fjellet, er løsningen at du prøver å finne lengder som gir deg mulighet for 4 innfestingsbolter pr bjelkesegment. Glippen mellom bjelke og fjell dekkes av at du legger et bjelkelag over innfestingsbjelken - på samme måte som en terrasse kan ha et par dragere under bjelkelaget.

Det enkleste er dog å legge en flytebrygge langs fjellet. Denne kan festes med stag til fjellet slik at du slipper moring.
Og setter du en påhengsmotor (gjerne defekt) på den ene kortsiden av brygga, og sørger for at stagene den er festet til har hurtigkobling, kan du kalle det en flåte og slipper unna søknadsprosessen.
Signatur
Ebe
   #4
 4 046     Vestlandet     0
Flåte? Tror ikke den går igjennom.

Pass på å ikke bruke mer penger enn du kan kaste på sjøen, siden man ofte må rive/fjerne den igjen om du får tilsyn eller naboen klager. Ut i fra topografien, så ser ikke dette ut som en regulert nausteområde. Smile
Signatur
HSt
   #6
 16 757     Sørum     0
Vi har ulovlig brygge på hyttetomten vår men bygget på 1970 tallet, ser den kom på kommunens kart i fjor. I dag hadde det blitt rivingspåbud som Ebe advarer mot trolig før året er omme. Nå er dette Telemark så det kan jo kanskje være steder i Norge som fortsatt er litt mer som i gamledager her sydpå.

(Får legge til at brygga står på et sted som i praksis er ufremkommelig både fra sjø og land før vi anla bryggen)
   #7
 4 291     Sørlandskysten     0
Brygger oppført før det ble innført søknadsplikt for brygger (når skjedde det?) er lovlig oppført. Om de har rast sammen, har man også lov å bygge de opp igjen uten søknad. Man gjør imidlertid lurt i å ta bilder av restene av gammel brygge før gjennoppbygging starter. Eller enda bedre: fremskaffe bilde av hvordan det så ut i gamledager.

Når det gjelder søknadsplikt for flåte er det noen faktorer som må/bør være tilstede.
- Flåten bør kunne flyttes for egen maskin. Dvs ha system for fremdrift og styring
- Flåten må kunne flyttes ganske raskt. Altså fortøyninger/stag/fester som kan løsnes raskt, omtrent som en båt.
- Flåten må ikke sperre almen ferdsel
- Flåten kan ikke fortøyes i områder båndlagt til natur/friluftsliv i kommuneplanen
- Den må ikke virke skjemmende for naboer
- Den må ikke være høyere og større enn reglene for søknadsfri terrasse.
- Man må faktisk flytte den en gang i blant. F.eks dra den på land utenfor sommersesongen.
- Den bør ha en innredning som tilsier at den er brukbar til noe. F.eks en benk og en badestige som åpner for argumentet om at dere drar på badetur i skjærgården med den. (Men vanntemperaturen har ikke fristet til badeturer i år (heller))

Interessant rundskriv:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/2005/0002/ddd/pdfv/251762-rundskriv_paragraf_85_bat_pa_land_og_hus_pa_vann.pdf
Signatur

HSt
   #8
 16 757     Sørum     0
Vi reddes bare av at kommunen ikke vet når den ble bygd (antar jeg), vi visste også at vi ville få nei hvis vi søkte den gang på 1970 tallet derfor søkte vi alldri.
Ebe
   #9
 4 046     Vestlandet     0
Brygger oppført før det ble innført søknadsplikt for brygger (når skjedde det?) er lovlig oppført. Om de har rast sammen, har man også lov å bygge de opp igjen uten søknad. Man gjør imidlertid lurt i å ta bilder av restene av gammel brygge før gjennoppbygging starter. Eller enda bedre: fremskaffe bilde av hvordan det så ut i gamledager.

Litt usikker på den der, for slik er det ikke med vanlige hus osv. Raser det ned, eller brenner, så er det ikke sikkert man får bygge opp igjen. Man må forholde seg til dagens regler da.
Tipper søknadskravet kom på slutten av 60-taller, starten 70-tallet, når de første landsdekkende lovene kom.
Signatur
   #10
 4 291     Sørlandskysten     0
Man må forholde seg til dagens regler m.t.p. tekniske krav. For hus gjelder det tetthet, vindusstørrelser, rømningsveier, osv. Så vidt jeg vet finnes det ikke slike krav til brygger. (Dog, kom det jo krav til rømningsvei på kopien av Osebergskipet, så det overrasker ikke om det har kommet noen krav til brygger også. Vår bryggegjennoppbygging var på 90-tallet. Vi bare meldte fra at byggingen ville starte. Kommunen reagerte med å kreve søknad. Da fikk de bilde av gammel brygge og restene etter gammel brygge. Da var saken grei, uten søknad.)
Signatur