7 181    9    0  

Fundamentering av hus

 53     Norge     0
Har fundert litt på hvordan jeg skal fundamentere huset mitt. Laget en liten planskisse - hva tror folket?

Er litt bekymret for at det kanskje kan samle seg vann oppå radonduken. Et alternativet kan muligens være å legge radonduken der plasten er tegna inn (gult). Ulempen er flere rørgjennomføringer, og at den ikke blir liggende under veggen hvis det har noe å si..
Siste redigering: 24. februar 2012 12:58:37 av husbygg
Fundamentering av hus - fundamentering.jpg - husbygg

   #1
 9 677     Kysten     0
Jeg ville lagt radonsperren lengre opp og ut i første skift. Da må du først støpe i første skiftet.
   #2
 40     Østlandet     0
Å legge radonsperren nederst under hele overbyggingen er en god løsning. Da slipper man å bryte sperren med rørgjennomføringer.
Sperren må imidlertid legges et par meter utenfor muren og arealet blir således større.
Feks Icopal radonsperre for bruksklasse A.

Jonny Bekkhus (ansatt i CitySteinhus.no)
Signatur
   #3
 938     0
Skal selv bygge med Jackon nå snart. Jeg tenkte å legge radonsperren mellom isolasjonslagene ( ca. 2/3 av isolasjon under radonsperren ). Noe alle slik boligbyggere skriver.

   #4
 40     Østlandet     0
Jeg har vært med på utførelsen av en del hus med radonsperre og vanligvis blir denne lagt 2/3 opp i isolasjonen.
Utfordringen er at rundt mot ringmuren må sperren klemmes fast mot kompakt betong, samt at alle gjennomføringer må forsegles.
Jeg har også lagt radonsperren helt nederst under overbyggingen (Icopal i bruksklasse A) Dette var helt klart den enkleste installasjonen og ga minst bekymringer mot å få lekkasjer i sperren eller gjennom gjennomføringer. Imidlertid må man legge ut et tynt sandlag både under sperren og over sperren for å være sikker på at skarpe steiner ikke punkterer den.

Gå inn på Icopal.no, søk på radon sperre, da kommer det opp ulike alternativer.

Jonny Bekkhus (ansatt i CitySteinhus.no)
Signatur
   #5
 938     0
Ser ikke på rør gjennomføringer som et problem, øker prisen litt da man må kjøpe gjennomføringene utenom. Men radonsperre bruksgruppe A, koster sikkert mer enn B og C ( ikke bekreftet ).

Men ansluttning mot fullhøyde mur tenker jeg også litt på. Ringmuren er grei, der legges den bare over og klemmes ned med bunnsvilla.

Men på fullhøydemur tenkte jeg skjære ut isoporen i veggen og klemme radonsperren mot betong på en eller annen måte.. tips mottas med takk Smile
  (trådstarter)
   #6
 53     Norge     0
Takk for svar!

Fordelen med å støpe muren først og plata etterpå (slik jeg ser det), er at det ikke blir noen svakhet i overgang plate og mur, som kan føre til gjennomtrenging av fukt.

Så er det denne radonsperra da - hvor skal man plassere den mest fornuftig? Ser at Sintef anbefaler å legge bruksklasse B (i, eller oppå isolasjon), men klarer ikke helt skjønne hvordan jeg skal få til det i min konstruksjon..

Noen som har lagt radonsperra slik jeg skisserer før? (bruksklasse A)
   #7
 40     Østlandet     0
Jeg vet ikke om jeg hadde gått for den løsningen du har skissert på din skisse.
Jeg tror ikke man bør ha kontakt mellom innvendig gulv og betongkjernen i ytterveggen. Det beste teknisk sett er å etablerer en diff spalte mot alle yttervegger (og øvrige vegger/fundementer/pipe) som kommer opp gjennom gulvet.
Legger ved en prinsippskisse vi benytter på våre kjeller og gulv- på grunn løsninger.
Signatur

   #8
 40     Østlandet     0
Løsningen med å plassere radonsperre (klasse A) under fundamentet er god, men det forutsetter at sperren plasseres tilstrekkelig dypt nok ned slik at bunnledninger og øvrige kabler kan legges inn over sperren. Ved å bøye av/senke radonsperren mot alle ytterkanter når den går ned under fundamentet vil også eventuelt vann som kommer inn i tomten under byggeperioden renne bort (generelt vil nok ikke vann oppe på sperren være noe problem siden det ganske lett vil forsvinne av seg selv.

Dersom du velger å legge radonsperren høyere opp må enten isolasjonen i innervangen på blokkene fjernes for å få klemt duken fast mot betongen eller man må beregne høyden på fundamentet slik at blokkskiftet kommer i rett høyde der duken event legges i den øverste del av gulvisolasjonen. Da kan duken klemmes mellom to skift. 

Vedr kjellergulvet som du har skissert med kontaktstøp sammen med kjernen i isolasjonsblokkene er ikke det noen god løsning. Betongulvet blir støpt som et flytende gulv med tykkelse 70 - 100mm. Dette gulvet kommer til å leve (trekke seg sammen) og dersom det henger fast i ytterveggen vil det oppstå store riss/sprekker i gulvet. Jeg mener at jackon blokkene må ha isolasjonen på innsiden inntakt slik at gulvet kun støpes ut mot isolasjonen. Da kan det innvendige gulvet leve sitt eget liv.
Signatur
   #9
 938     0
Annan ting som er viktig å huske er at om radonsperren legges bruksgruppe A, om det skal fylles masser over duken da så MÅ denne være radonfri!