121    8    0  

Fundamenteringsalternativer nytt murhus

K6
 3     0
Vi skal bygge hus i mur og betong i to etasjer på flat tomt (plate på mark), 200 m2 i grunnflate. 

Grunnforhold: Myr/jord i 2-2,5 m dybde, deretter leire. Grunnvannstand ca. 1 m under bakkenivå.
Det er ikke gjort geotekniske undersøkelser, men (antatte) grunnforhold ned til leiren er kjent gjennom nylig graving hos nabo.
Per i dag står det et hus som har litt over halve grunnflaten av det nye huset. Det står på samme sted, med en kjeller med gulv ca. 1,5 m under bakkenivå.

Foreløpig plan: Vi har fått anbefalt masseutskifting av en geoteknikker og planen er/var å bytte ut myren med komprimert sprengtstein. Dette er forholdsvis kostbart. En annen ulempe med steinfylling er at den er tung, noe som sammen med tungt hus kan bidra til setninger.

Fire alternativer:

1.      Masseutskifting – myr kjøres bort og stein kjøres til og komprimeres
Fordeler: Stødig, vanlig/enkelt, ingen behov for drenering
Ulemper: Dyrt, tungt

2.      Masseutskifting med lette masser (evt. en kombinasjon av lette og tunge masser)
Fordeler: Stødig, kan vektoptimaliseres slik at en begrenser setninger
Ulemper: Veldig dyrt

3.      Kjeller/blindkjeller
Fordeler: 200 m2 «gratis» plass, slipper å kjøre masser, uisolert kjeller (garasje, verksted, vinkjeller, trimrom el.)
UIemper: trolig dyrt (spesielt hvis den skal være anvendelig), ikke behov for det ekstra arealet, stramt budsjett, må omsøkes

 
4.      Grave ned til myr, støpe stripe eller søylefundament og fylle tilbake med stedlig masser
Fordeler: Kjører bort minimalt med masser, får tilkjørt minimalt med masser
Ulemper: mindre brukt alternativ, mer risikabelt med hensyn på setninger (?)Skisser av dagens løsning og alternativer

a.      Eksisterende situasjon
Hvit: eksisterende kjeller, Lilla: ukjent, Mørk grå: Leire, Brun: Eksisterende myr,
Blå: grunnvannstand
Fundamenteringsalternativer nytt murhus - a. Eksisterende situasjon.png - K6

b.     (1) Masseutskifting sprengtstein
Lys grå: plate på mark, Rosa: isolasjon, Sort: sprengtsteinfylling 

Fundamenteringsalternativer nytt murhus - b. (1) Masseutskifting sprengtstein.png - K6

c.      (2) Masseutskifting kombinasjon
Lys blå: Tette fyllmasser (lettklinker/poreglass)

Fundamenteringsalternativer nytt murhus - c. (2) Masseutskifting kombinasjon.png - K6

d.     (3) Kjellerkombinasjon
Hvit (venstre): Isolert kjeller med normal takhøyde, Hvit (høyre): blindkjeller (evt. for begrenset bruk til lagring)

Fundamenteringsalternativer nytt murhus - d. (3) Kjellerkombinasjon.png - K6

e.      (4) Stripe/punktfundament

Fundamenteringsalternativer nytt murhus - e. (4) Stripe-punktfundament.png - K6
 
Vi setter pris på om noen har innspill til eller erfaring med de ulike alternativene og ønsker å dele det med oss.
 

HSt
   #1
 26 541     Lillestrøm kommune     0
ØMyrjord/torv må fjernes i hele arealet.

Kjøpesenter ble bygd på stripefundament og der forsvant gulvene mellom etterhvert så de måtte stenge å grave ut alle masser fylle tilbake og støpe nye gulv.

Det som skjer er at torv som dreneres omsettes og volumet synker. La om inngangsparti for en rullestol bruker i bekjentskap kretsen min for noen år siden, der hadde inngangsparti og hage sunket med over 60cm siden huset var bygd. Psss på at avløpsledning også ligger på trygg grunn
K6
  (trådstarter)
   #2
 3     0
Takk for svar!

Ved evt stripe/punkt fundamenter måtte jo det ha vært bærende at plata i mellom i praksis kunne vært i lufta uten at det hadde noe å si. Måtte evt festet isolering til betongen så det ikke ble med myra ned?

Takk for tips om avløp også, håper jo at graveentreprenør også passer på, men uansett kjekt å være oppmerksom på det selv også.
   #3
 2 659     Asker     0
Når du bygger nytt hus til mange milioner ville jeg ikke gjort et forsøk på noe uvanlig/smart med fundamentet. Få vekk dårlige masser og få et skikkelig underlag. En full størrelse kjeller kan kanskje bli nesten samme pris, avhengig av avstand og tilgang på masser. Du trenger vel fort 50-70 lastebiler   Men du kan jo bruke samme begge veier, så sparer man noe. Men her er det store tall som må til.

Reagerer litt på at du sier stramt budsjett og 2x200m2 i samme avsnitt. Mulig dere må tenke to ganger. Er mye risiko inni bilde her.
Signatur
HSt
   #4
 26 541     Lillestrøm kommune     0
Setninger utenfor hus når torv ikke er fjernet kan være 0.7-1m over år, det blir dyrt å bygge bro over slike hull hvis en beholder torv under gulv
wth
   #5
 207     NA     0
Tror du mangler ett alternativ her, kombinasjon av e+b. Masseutskifte torv, også stripefundamenter og gulv på grunn på steinfyllingen.
Vet ikke om det blir billigere, men da kan du i hvert fundamentere grunnere, og du får tynnere gulvstøp. Slipper også at hele platen er konstruktiv, og kan da bruke billigere isolasjon.
HSt
   #6
 26 541     Lillestrøm kommune     0
Klarer de ikke å legge ut steinmassene uten at de synker? Det er jo ikke behov for stripefundament på en steinfylling. Men er det leire under må en kanskje kompensere med lettere fyllmasse
TSt
   #7
 7 694     0
Det er bare hvis det er bløt leire / fare for kvikkleire at det er behov for lettere masser. Men en må tenke på at det bør masse utskiftes et stykke utenfor huset, i trøndelag er en etterhvert lei av hager som forsvinner nedover rundt hus så her er det mere vanlig å masse utskifte også utenom huset.

Det som er dumt er at en ikke lager hus der en kan utnytte areal i en evt kjeller. Dvs en bør helt ikke detaljplanlegge et hus før en vet noe om forholdene på tomt. Her kunne lagt mange funksjoner til kjeller og redusert total arealet.

K6
  (trådstarter)
   #8
 3     0
Takk igjen,

Børhaug: Dette er ikke et forsøk på en høkkertløsning, det må og skal bli bra. Når det er snakk om å bruke flere hundre tusen på bytte ut masser mener jeg det er greit å prøve å se på alternativene. Og ikke bare bytte ut massene fordi det er standardløsningen.

Ser andre steder her at vi er i godt selskap med tanke på stort hus og begrenset budsjett. Det blir heller ikke fult 200 x 2, ca 70 m2 nede er leilighet til et familiemedlem og andre etasje blir ca 70 m2 mindre, dvs blir ca 260 m2 på oss.

HSt: Per nå så virker det som en liten pris å betale å fylle etter med litt masser rundt huset, men det kan hende føles sånn nå siden det er lenge til det blir aktuelt. Det vil heller ikke bli drenert så det hørtes mye ut, uten at jeg har noe bedre estimat. Selvfølgelig forutsatt at det ellers er den beste løsningen.

wth: En godt komprimert steinfylling bør ikke ha mye restsetninger etter at den er fult pålastet. Vi har bærevegger på kryss og tvers så det var også en grunn for å kjøre en dobbelarmert bunnplate. Jeg tror jeg er enig med HSt sin siste post her.

Vi hørte med en graveentreprenørene vi snakker med og han mente det var dyrt med lette masser. Også er vi usikker på levetid, steinfyllingen holder jo evig (men med mer setninger). Lettklinker har jo tidligere hatt problemer med feks sulfat, det må være målet at huset kan stå lenge etter vi er borte.

(Angående kjeller: Vi har i utgangspunktet plass til alt vi tenker at vi trenger over bakken i huset. Det vi kunne tenkt oss i tillegg er vin/matkjeller og evt parkering. Vi har søkt og fått godkjent huset uten kjeller med disp. på utnytting. Ved en sånn endring regner jeg med vi må søke på nytt og åpner for å få avslag. Vi har også naboer som er redde for setninger hvis vi senker grunnvann. Men selvfølgelig, det føles ikke bra å betale for å fylle igjen "kjellern" med stein.)