1 538    14    2  

Isoblokk VS tradisjonell forskaling

 255     Trøndelag     0
Fordeler/ulemper med dette?

Hvor mye må man ca beregne for isolering i ettertid ev tradisjonell støp?

Må man isolere noe mere om man bruker isoblokk?

Undrende hilsen Astro
Signatur

   #1
 99     0
Hei!
Når det gjelder Leca Isoblokk kan du velge mellom 25, 30 og 35 cm tykkelse. Sistnevnte klarer dagens krav til isolasjon av en yttervegg med god margin. De to andre må tilleggsisoleres med henholsvis 7,5 cm og 5 cm.
ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.
Signatur
   #2
 2 815     0
Er dette en dyr måte å isolere på, sammenlignet med tradisjonell forklaring pluss mer utvendig isolasjon, eller sparer man penger på det?
  (trådstarter)
   #3
 255     Trøndelag     0
Kan se ut på mine tilbud at dette er en dyrere måte å isolere på. Enklere å bygge om man gjør ting selv men ca 100' dyrere enn tradisjonell forskaling hos meg. 100 kvm grunnflate med alle vegger i betong...
Signatur
HSt
   #4
 26 509     Lillestrøm kommune     0
Thermomur er et 3. godt alternativ. Her er det flere aktører (KUB/Vartsdal/Jackon m.fl.) men allikevel må du slite litt med å få riktig pris, rabattene må du ofte lokke ut (kjør de opp mot hverandre, skal deres virkelig koste XXX mer enn YYY osv.). Disse får du også i passivhus standard.
  (trådstarter)
   #5
 255     Trøndelag     0
Er thermomur jeg har fått priser på. Ca 100' dyrere enn tradisjonell støpning inkl isolering på utsiden.
Signatur
HSt
   #6
 26 509     Lillestrøm kommune     0
Har du da fått rabatter på blokkene ? Hva er m2-prisen ? Problemet er at mye i byggevaren er villendende priser og ikke veiledende.

Fordelen med thermomur er at de løser masse kuldebro problemer. Har du nok isolasjon ute til å få god nok isolasjonsverdi ? Ofte blir vel veggen da for "tykk" utenfor det som bærer og du får problemer når svillen skal plasseres over. Dvs du må trolig isolere noe inne også.

Isoblokk terminologi er lecablokk med isolasjon i midten, slik du ser du fikk svar på over.
  (trådstarter)
   #7
 255     Trøndelag     0
Jeg fikk gode rabatter på isoblokk løsninger fra forskjellige leverandører men det ble ca samme pris som om jeg fikk en til å sette opp tradisjonell forskaling. Ville løst noe med kuldebroer men må isolere me 5-10 cm på utsiden å 5 cm inne på vanlig forskaling
Signatur

HSt
   #8
 26 509     Lillestrøm kommune     0
Med denne isolasjonmengden er du langt unna det du får med thermomur, men er det bod eller garasje så er det jo ikke så farlig.
   #9
 2 655     Asker     1
Når det nevnes 100' dyrere, er det ferdig oppsatt. Altså at arbeidet settes vekk i sin helhet?

Jeg er tidlig i planlegging, men for meg virker thermomur som eneste alternativ jeg kan gjøre selv.
Signatur
   #10
 2 815     0
Med denne isolasjonmengden er du langt unna det du får med thermomur, men er det bod eller garasje så er det jo ikke så farlig.

Jeg gravde fram "Duggpunkt-kalkulatoren", dvs Excel-regnearket, signert Olav Bjørn Lygre, som har sirkulert her på BB (jeg husker ikke verken forum eller tråd!) for å se hvor stor forskjellen er. Kommentarene nedenfor er basert på at denne kalkulatoren er riktig (som jeg vil tro), og at jeg bruker den på riktig måte (som jeg slett ikke garanterer).

Isolasjon og isolasjon er mange ting. Det er mur også. Leca sin 300mm Isoblokk har U-verdi på 0,202 (ut fra tall på websidene), 250mm har U=0,27.

En betongmur på 300mm med 50mm EPS på hver side har U-verdi hårfint under 0,33. Med 250mm betong er U hårfint over 0,33. Legger vi 100mm EPS på utsiden, og fortsatt 50mm på innsiden, ender vi opp med U=0,224 for 300mm betong, U=0,225 for 250mm betong - altså noe dårligere enn 300mm Isoblokk, men bedre enn 250mm Isoblokkk.

Snakker vi om lettklinker, eller folkelig sagt: tradisjonelle Leca-blokkker, med 100mm EPS på utsiden, 50mm på innsiden, ender vi opp med U=0,153, vesentlig bedre enn Isoblokk på samme bredde (250mm). Reduserer vi til 50mm EPS på utsiden får vi U=0,195. Så vidt jeg kan se leveres Leca Basisblokk kunn i bredde 250 mm. Selv 50+50 mm EPS på Leca Basis er bedre enn 300mm Leca Isoblokk; break-even går ved ca. 75 mm EPS totalt, og vesentlig bedre enn 250 mm Isoblokk.

Arbeidet ved å sette opp en mur av Isoblokker eller av Leca Basisblokk er ganske sammenlignbart. Du får vel noe større arbeidskostnad om det både skal legges isolasjon og grunnmurplater på utsiden, ikke bare grunnmurplater, men jeg vil tro merkostnaden er relativt beskjeden. Skal du gjøre noe på innsiden, f.eks. lekte ut for å sette opp panel, er det noe av det samme der: Merarbeidet ved å legge isolasjon i samme slengen er relativt liten. Kunne du (uten isolasjon på innsiden) behodt veggene ubehandlet ville kostnadsbildet vært annerledes. Men jeg har så lite peiling at jeg fortsatt må spørre: Hva er egentlig fordelen ved å legge 50 mm på hver side av muren? Er det ikke like godt å legge 100 mm på utsiden, i én enkelt operasjon? Da sparer du uansett merarbeidet pga. isolasjonen på innsiden.

Det er kun ren betongmur som krever vesentlig mer isolasjon for å konkurrere med Isoblokk. Naturligvis kan det være prakiske fordeler ved å ha mur og isolasjon tilsvarende 75mm EPS "i en enhet", sammenlignet med tradisjonell Leca Basisblokk. Dessuten har jeg ikke undersøkt prisen på Leca-blokker av ulike typer, eller på EPS-isolasjon (det er vel ikke det billigste på markedet), og aner derfor ikke hva som "lønner seg".

Betrakt derfor dette som "skrivebordsberegninger".