289    9    0  

Korleis pusse mur?

 3     0
Eg har drive på med nokså mange prosjekt i løpet av dei siste 15 åra, og har vore innom eindel murarbeid. Ein ting som eg aldri har fått til, er pussing av mur. No er eg i sluttfasen av eit renoveringsprosjekt, og eg innser at pussinga tvingar seg fram. Eg skal pusse både leca (tilbygg) og gamal murstein frå byggeår (1950). Til no har eg prøvd meg på litt gamal brannmur og skorstein (murstein), og resultatet er tragisk.

Problemet mitt er primært å få heft til murstein/leca. Eg har prøvd både med primer og med reint vatn. Same kva eg gjer, så får eg alt i fanget. Forrige forsøk så stod det omlag ein time, så rausa det ned. Ved eit tilfelle fekk eg det til å stå, men trur igrunn heile greia står på golvet meir enn å henge på skorsteinen.

Eg lurer og på korleis det er vanleg å gå fram? Når eg les på nettet, ser det ut som gangen er omlag slik:
- påføre puss med pussebrett
- stryke av mot lirer
- pusse over med plast- og/eller stålbrett

Kor lenge skal ein vente mellom stega? Om eg får det til å henge, så kjem det ned når eg prøver å stryke av. Eg har prøvd å stryke av med ein gong, og prøvd å vente før eg stryk av. Det same gjeld pussinga. Dei gongane eg treff, slik at eg ikkje må stryke av, så rausar alt ned når eg pussar. Eg har og inntrykk av at det herdar veldig raskt på framsida, slik at den vert for hard for pussing, før baksida har byrja å feste seg i det heile. Dei få gongane eg har lukkast, så har eg berre påført, utan noko form for bearbeiding. Dessverre er det sjeldan eg "treff" slik at inga bearbeiding trengs.

Eg har primært brukt M5 mørtel, om det spelar noko rolle.

   #1
 4 981     Akershus     0
Har forsøkt meg på pussing, med omtrent samme resultat Smile. Når jeg ser hvordan murern bare kaster på no' puss og drar av, skjønner jeg at jeg skal holde meg til det jeg kan!

.Thag
Signatur
   #2
 4 731     NITTEDAL     0
Jeg har bestandig begynnervansker når jeg pusser et eller annet, men så kommer det litt etter litt. Når vi bygget hus for mange år siden, pusset jeg hele grunnmuren under marknivå, det gikk fint som bare det, men da brukte jeg blandemaskin, sand og mørtel. Jeg har pusset peis og pipe og fått det fint til, men når jeg skulle reparere en pipe på hytta med ferdigmørtel forrige året, klundret jeg fælt. Jeg blandet da for hånd i et murkar, noe som ikke var brukbart. Når jeg tro til med stor mørtelblander, ble mørtelen mye smidigere og plutselig gikk arbeidet nærmest som en lek. Tror derfor det har mye å si hvordan mørtelen er bearbeidet og hvor smidig den er blitt.

Tidligere sa Leca at man ikke trengte forvanne muren, det tror jeg de har gått bort fra, det meste bør nok forvannes, ellers trekkes fuktigheten for raskt ut av mørtelen.

https://megaflis.no/mjolner-mortelblander-1200w-o120mm-visp.html
   #3
 21 574     Akershus     0
Har bare erfaring med murmørtel på Leca, ikke noe problem her.

Vanner muren godt, særlig om den har stått lenge. Koster litt ekstra vann på store fuger. Setter opp lirer i vindus og døråpninger, ellers ingen.

Blander mørtel til «veldig stiv krem . Trekker på med trebrett. Mørtelen er bløt, svak tendens til å sige av brettet. Lett å trykke mot veggen og trekke opp. Det er en fordel med rent støpgulv under. Da kan det som faller ned bare skrapes opp og kastes tilbake i mørteldunken.

Når veggen er dettet med bløt mørtel, trekkes av to ganger i 45 graders vinkel, deretter ikke røres! Om det er noen svanker, lar du disse være. Deretter er det 10-40 min røyk og hvil.

Når en med fingertuppene kjenner at herdingen er i gang, pusses først lett med trebrett, så med plastbrett. En trekker over svankene, ev kaster på noen klatter for å få det slett. Til slutt trekkes over med stålbrett om en ønsker så glatt flate som mulig. En kan gå over flere ganger med stålbrett. Stålet vil trekke finstoff/sement ut mot overflaten. Dette gir en slettere overflate, men samtidig trekker en bindmiddel fra dypere lag. Det er for å redusere denne sementtransporten og for å beholde en ru plate i svankene at en starter med trebrett.

Metoden lærte jeg av en murmester som tok et par vegger for meg. Jeg tok fri fra jobben og gikk i lære, veldig nyttig. Smile

Edit. Om en skal pusse et utvendig hjørne, gjør alt på en gang: sett opp et bord som lire, trekk på på en side. Ven en stud. Flytt bordet til motsatt side oppå våt puss, trekk på neste side. Vent litt og riv lira. Brettskur begge sider. Bruk to brett, ett for støtte, et for skuring. Legg trykk på brettet bare når brettet beveg inn mot flaten for ikke å rive av hjørnet.

Dette gjelder om en vil a rent pusset hjørne. Et alternativ er å legge inn en hjørneskinne.
Signatur
   #4
 1 630     Norge     0
Heng opp pussarmering først, og så drar du på mur med litt hardt trykk. Armeringen må henge på spiker eller liknende. Og husk at betong er tungt, så pussingen må kun foregå med kraft oppover.
Og husk at spikrene ikke må tas ut før du er sikker på at det holder. Har lært av erfaring!! En hel dags puss endte i gulv ved å dra ut spikeren.
   #5
 21 574     Akershus     0
Har pusset med plastnett som armering på XPS med spesialmørtel. Trakk på et tynt lag, la på armeringen og trakk på et nytt lag. Deretter ble veggen stroplet med kost. En rask og enkel måte å få til noe som minner om skvettpuss uten stenkeapparat.
Signatur

TSt
   #8
 10 222     0
Når murer pusset et hjørne for meg i stein fra ca 1930 benyttet han vannslangen inne i stua. Det var utrolig mye vann han benyttet og det rant ikke av veggen. Vi fikk det riktignok som ekstra dugg på vinduene utover vinteren så tok tydeligvis tid før det tørket ut.
  (trådstarter)
   #9
 3     0
Takk for gode råd. Alle tipsa her har vorte lest nøye, og no er eg i gong med meir pussearbeid. Det eg har framfor meg utover ferien er noko pussing på XPS/EPS, noko pussing av forskalt betong og noko pussing av leca.

Eg har starta eit forsøksområde som vert under den framtidige altanen, og til no så verkar det overraskande nok som pussinga av XPSen er det enklaste. Her heftar det godt, og overflata vert nokonlunde homogen. Eg har prøvd både med fiberarmert puss og vanleg puss. (Begge deler med armeringsnett.)

Det som eg heilt har slått frå meg, er avstryking mot lirer. Det får eg rett og slett ikkje til utan å øydelegge vedheften. No vert det berre stroke på nokonlunde jamt, så pussar eg over etter ei stund. På isolasjonen har eg pussa to strøk, og mot mi forventning så er det siste strøket som er vanskeleg å få til å henge. Vedheften mot isolasjon verkar nokså bra, medan det var eindel eg måtte ta fleire gongar på andre strøket.

Eg har og byrja å blande mørtelen i vanleg elte, og la den gå lenge. Det verkar som om massa vert "seigare" når den får stå og gå lenge i elta?

Til no så verkar det som den forskalte betongen er det vanskelegaste. Det gjer det nok heller ikkje lettare at eg bur slik til at anten så er det eit grusomt slagregn innpå dei flatene, eller så er det steikande sol. Eg ser eg må vatne med hageslangen innan ein halvtime etter pussing for å hindre uttørking, og eg må pusse over nesten umiddelbaret etter påstryking. Det gjer det litt tungvindt, sidan ein berre kan påføre 1-2 kvadratmeter før ein må pusse over.