167    10    0  

Kun bygge kjeller?

 3     0
Hei! 

Viser seg at grunnarbeidet blir litt dyrere enn forventet. 

Vurderer nå å i første omgang kan bygge kjeller, bo der litt til vi får råd til å bygge på resten av huset - noen med erfaring med dette? 

Søknadsprosess? 

God ide? 

   #1
 4 257     akershus     0
Forstår jeg rett at dere tenker bygge tak over kjelleren, som senere må rives? Eller tenker du å bruke etasjeskille i betong, lettbetong og etablere en type taktekking på det? Forstår ikke helt planen.
   #2
 20 743     Akershus     0
Blir litt ekstraarbeide med å bygge yttertak, senere å rive dette og bygge videre opp. Også værutsatt under videre oppbygging.
Hva med å bygge råkjeller og konsentrere seg om hovedetasjen?
Signatur
HSt
   #3
 27 585     Lillestrøm kommune     0
Det må et brukbart skille mellom byggeplass og boareal også senere, uinnredet 2.etasje pleier å fungere bra, men en må passe på hvordan byggesøknad utformes mht ferdigstillelse tidspunkt.

Det som får midlertidig brukstillatelse må også dekke behov.

Tror derfor skille må være på at mer av hus er på plass selv om evt kjeller kan bli godkjent
   #4
 20 743     Akershus     0
Vi var inne på å sette opp hele bygget ferdig utvendig, med helt tom hovedetasje og flytte inn i sokkeletasjen. Bodde så rimelig at vi bygde heller hovedetasjen og fikk brukstillatelse på denne og sokkel ble stående en stund.
Signatur
   #5
 317     0
Jeg tror også at en godkjent midlertidig brukstillatelse får krav om å søke ferdigattest innen en viss tid (6mnd) ??

Så det kan bli et problem...
HSt
   #6
 27 585     Lillestrøm kommune     0
En bekjent valgte å ikke byggemelde bad nr 2 som bad for å ikke risikere 6mnd kravet

Kan ikke alle reglene men en må se på hvordan tegninger skal tilpasses utsatt ferdigstillelse av deler av areal
   #7
 20 743     Akershus     0
Jeg tror også at en godkjent midlertidig brukstillatelse får krav om å søke ferdigattest innen en viss tid (6mnd) ??

Så det kan bli et problem...

Mulig du har rett. I gamle dager var det ikke uvanlig å flytte inn med uferdig kjeller og uferdig utleiedel i annen etasje på 1,5 etasjes husbankhus med kjeller.
Signatur

HSt
   #8
 27 585     Lillestrøm kommune     0
Det må gå an tror jeg men som jeg skrev må en da foreta seg noe på tegningene som leveres inn. Så spørsmålet er hva/hvordan
  (trådstarter)
   #9
 3     0
Ser der var litt dårlig formulert spørsmål, men tanken var å bygge og innrede kjeller og bo der fram til vi får råd til å bygge hele huset.
Må vel muligens bygge hele skallet med tak ja, før man tar det innvendige i huset senere.

Men ferdigattest innen 6 mnd forverrer jo planen noe..
   #10
 2 831     I huset mitt     0
Et alternativ kan jo være å bygge seg et mindre hus/annet type hus som man har råd til.

Lurer på hva bankene sier til å skulle finanisere bolig med sikkerhet i kun en kjeller på tomta?
Kommunen har sikkert også et par innvendinger på hvordan boligfelt blir seende ut når folk kun bygge kjelleren og flytter inn.
-Blir en sånn liten bunkers-landsby.Grin