159    9    0  

Råteskade inni vegg

 133     0
Jeg har en nabo har fått en rådeskade inni en vegg som følge av fukt, og det er ikke helt opplagt hvor denne fukten kommer fra. Veggen er i en bod hvordet er et fordelerskap, og rørlegger/takstmann har vært og undersøkt/sjekke at det ikke er lekkasjer i eller fra skapet eller i noen rør.

De hadde også en teori om at et avløpsrør i "næheten" kunne lekke så gulvet ble pigget opp slik at mer ble synlig. Jeg bor selv i samme type rekkehus og grunnen under huset er noe fuktig, men varierende fra hus til hus. Det som jeg også la merke til var at varmtvannsledningen(her merket rødt) til 1. og 2. etg fordelerskapet ned i grunnen et stykke før den gikk opp igjen. Mens jeg var det ble det tappet varmtvann og selv om det var rør-i-rør-løsning ble varerøret ganske varmt.


Råteskade inni vegg - Ola.png - Fjosepose
Vi hadde problemer med å skjønne hvor fukten kunne komme fra, men en teori(!) kan være mulig. Grunnen er fuktig og det går et varmtvansrør gjennom. I en husstand på 4 personer så brukes ganske mye varmtvann. Pga varmen fra røret så dannes damp(blå piler) som trenger gjennom løsmassene og opp gjennom betonggulvet(fra 1962, som forøvrig er ganske porøst). Når dampen trenger gjennom og blir stoppet av "bunnlekten" så kondenserer den og blir til vann. Beboer har før "åpningen" observert at vann i trevirket nederst på veggen og enkelte ganger litt vann på gulvet.

Jeg tenker at damp-teorien er mulig, men er det sannsynlig at det kan ha blitt "produsert" så mye vann på oversiden av betonggulvet slik at trevirket har råtnet? Det er kun råte i trevirket som er over varmtvannsrøret.

HSt
   #1
 31 621     Lillestrøm kommune     0
Lå det ingen svillemembran eller papp mot betongen ?

Når vi byttet bunnsvill på gammelt hus så stoppet råten der bunnsvillen fikk litt større anledning til å tørke opp, hos oss var det nærhet til kjellervindu etc. Dette var hus fra ‘33 i Trondheim

Er jo helt annet tilfelle enn ditt men viser vel at din beskrivelse kan være kurrant

   #2
 5 016     OSLO     0
kan ikke være grunnvannet som står høyt der ?

normalt skal det jo være noe mellom trevirket og betongen for og hindre at trevirke suger til seg fuktighet, papp eller lignende.
evt at det skulle vært en impregnert bunnsvill.


normalt legger man ikke bunnsvilla rett på betongen uten noe i mellom

Hvor gammelt er dette?
  (trådstarter)
   #3
 133     0
Byggeåret er ca 1962, så det er dessverre ikke noe tjærepapp mellom betong og lekt.

Og ja, grunnvannet er høyt i området. Vi bor like ved og har pigget og gravd ned i kjelleren, men bygget opp med subbs/grus, xps, radon/fukt-sperre og betong. Vi kunne se fukt/vann før vi begynte oppbyggingen.

I dette tilfellet er det fine løsmasser med litt småstein som er rett under betonggulvet, som inneholder fukt. Det er dennne massen varmtvannsrøret går gjennom og hvor jeg tror dampen dannes…
   #4
 5 016     OSLO     0
men er dette et "rør i rør" (Pex rør med varerør) som går under der det er råte?
tviler på at det er det som er årsaken.

tror heller det er kapilært oppsug, dvs at betongplata er fuktig, og det gjør igjen at svilla råtner/har råtnet.
TSt
   #5
 11 879     0
I 1962 var det ikke RiR må være lekarsje på rør hvis det er opphavet. Tror mest på opptrekk av fukt og at det mangler noe i overgang mellom betong og tre. Når massen under er fuktig vil gulv / betong også bli det.
   #6
 5 016     OSLO     0
I 1962 var det ikke RiR må være lekarsje på rør hvis det er opphavet. Tror mest på opptrekk av fukt og at det mangler noe i overgang mellom betong og tre. Når massen under er fuktig vil gulv / betong også bli det.


kan jo være gjort endringer i senere tid, at gulvet er pigget opp, bare lurte, siden han skriver "fordeler skap"

hadde vel knapt "fordeler skap" på 60 tallet?
TSt
   #7
 11 879     0
Enig i den men er det gjort noe endring i nyere tid er konstruksjonen enda mye rarere.

  (trådstarter)
   #8
 133     0
Det er gjort arbeid i nyere tid(10-15 år siden) mhp rør-i-rør og fordelerskap. Jeg kunne kanskje vært mer detaljert i beskrivelsen, men dette arbeidet er nok gjort fra rommet på andre siden slik at den gamle veggen og betongen under er intakt. Kun der rør går ned og opp av gulv var det ny støp for tette rundt varerørene.

Det er ikke konstatert noen lekkasjer fra rør eller andre steder, så fuktigheten må komme fra et sted. Den mest opplagte teorien er at det kommer fra grunnen, men "stridsspørsmålet" er jo hvorfor er råten bare i trevirket som ligger over den "varme sonen" som vannrøret gir. Det er ikke råte langs veggen verken til høyre eller venstre for denne biten med "varm sone".

Jeg tenker også at fukten går opp gjennom betonggulvet, men tydeligvis mye mer i denne "varme sonen" enn andre steder. Det er forklaringen på dette jeg leter etter.
TSt
   #9
 11 879     0
Da kan det være en uheldig gjennoppbygging av det som har vært der. De nye suger mere enn de gamle, fukt diffunderer også og vil trolig ha en større transport nå det er varme her. Men forstår ikke helt hvorfor en har hogget betong etc for å fordele RiR bortover en vegg. Men det kan jo være at det ble åpnet for annen årsak også.