#31
 5,111     Sørnorge     0
I.o.m at det skal terrasse rundt, er det vel ingenting i veien for å gi sidestøttene 'fotfeste' 1-1,5m fra bassengkanten. Da blir det plutselig ikke store momentet der støttene festes til fundament.

   #32
 325     Sørlandet     0
Japp, hadde som du kan se med forutsettelse av 2/3 av opplagskraften i bunnfestet utgått fra at det må til en toppbjelke. Som utkrager kan jeg ikke heller se hvordan man takler momentet i fundamentet.

Ut fra 11 MPa bøyefasthet så har du applisert materialfaktorer på den karakteristiske bøyefastheten 24MPa, jeg regnet slik jeg skjønner det direkte ut fra karakteristisk skjærkapasitet. For en god sammenligning, så må man jo også sette materialfaktorer på den karakteristiske skjærkapasiteten, og da kommer man på 2,54*0,6/1,3 = 1,17 MPa i designmotstand. (Og utnyttelse på 138% i skjær med 48x198).

Jeg mener derfor fortsatt at skjær er det dimensjonerende for søylene (gitt toppbjelke), og det er sikkert lurt å doble på bredden på søylene, eller bruke ennå flere.

(Visste ikke at materialfaktorene var så store for tre, så der har jeg lært noe)... med det sagt, er det realistisk med permanent lastfaktor på en basseng? Den står vel uten vann store deler av året.

wth
   #33
 267     NA     0
Japp, hadde som du kan se med forutsettelse av 2/3 av opplagskraften i bunnfestet utgått fra at det må til en toppbjelke. Som utkrager kan jeg ikke heller se hvordan man takler momentet i fundamentet.


Skyldig å lese litt fort der, trodde du mente ren utkraging jeg.

Kan nok bruke langtidslast her, men hvis jeg var konservativ på varighet, var jeg ikke det på klimaklassene. Kmod med langtid:
- klasse 1 - 0,7.
- klasse 3 - 0,55.

Merk, hadde ikke tilgang på nasjonalt tillegg til ec5 så det er ikke sjekket
  (trådstarter)
   #34
 123     0
Innfestingen i hjørnene (som forhindrer veggene å falle utover) tenker jeg at du har tenkt å lafte. Hvor mye styrke du får i slik laft vet jeg ikke. Det går sikkert å finne på nett. Jeg ville nok prøvt å forsterke på innsiden hvis mulig, eks. med vinkeljern. (Vet ikke helt hva som er greit ihht bassengmaterialet).


Jeg tenker at jeg skal lime og skru en 4'' 4'' stolpe på utsiden i hvert hjørne for ytterligere stabilitet. Jeg vil ikke legge på vinkeljern på innsiden for da får jeg problemer med lineren.
   #35
 325     Sørlandet     0
Hva gjelder utforming av knuter så er det en hel vitenskap i seg selv, så der ville jeg lest på hvis jeg selv hadde laftet dette. Jeg kan se noen utfordringer, vet ikke om de er reelle, sikkert de som kan langt mer om lafting enn meg her inne Smile

1, Fuktbevegelse. Det er ikke nødvendigvis lurt å feste 4"4 på knuterne på en slik måte som beskrevet; tre sveller/krymper relativt sett mer på bredden enn på lengden og det kan evt. bli bli problemer når 4"4 søylen låser knutene fra sin ønskede fuktbevegelse.

2. Fukt/råte. Knuter har mye endetre og er følsomme for fukt. Noen knutekonstruksjoner er bedre enn andre

3. Styrke. Den enkleste formen av knuter produksjonsmessig er nok å kutte uttak som har formen av U med kun rette vinkler. Rette hjørner gir typisk spenningskonsentrasjoner og jeg vil tro at avfasede vinkler er bedre for knutstyrken.. (merk "tror".. ikke "vet").

  (trådstarter)
   #36
 123     0
2) Sidestøttene beregnes som en-felts bjelke med trapes/trekantlast med støtte i bunn og topp. Lastfeltet på sidestøttene blir lik senteravstand på støttene.

3) Toppbordet må ta opp last fra sidestøttene, og overføre det til sideveggene. Her blir lengden lik avstanden mellom sideveggene, og belastes med punktlast fra sidestøttene. Vil anta denne blir verst og få i land, så her kan du sette noen skråstøtter på sidestøttene for å ta lasten rett ned i fundament.Toppbordene var egentlig bare ment til pynt, men når du mener de kan overføre en del av lastet til sidestøttene la jeg inn en 2''8'' her under pyntebordene. Her er pyntebordene "hjemt" slik at toppbjelkene synes.

Dimensjonering av bjelkelag laftebasseng - hjørne og toppbjelke.jpg - magnato

De fra Basseng.no mente at presset på sidestolpene ville være en utfordring om jeg ikke boltet de ned i støpt såle.

Når jeg brukte den kalkulatoren fra Struct nedenfor fant jeg maks moment på bjelke = 4,619N/m. Med dimmensjonerende momentkapasitet på 3,4741 kN gir dette u = 4,619/3,4741 = 133%. Betyr det at bjelken knekker da?


Dimensjonering av bjelkelag laftebasseng - maks moment på bjelke.JPG - magnato


Kan heller ikke se noen stolpesko som klarer et kraftpar på 42 kN heller, men kanskje hjelper det om de er fritt opplagt med en gjennomgående bolt f.eks. slik at bøyestivheten i bjelken tar opp trykket og ikke selve stolpeskoen?

Og dersom de limes og skrus godt fast i de horisontale bjelkene i veggen av bassenget må de vel kunne regnes som én bjelke med profil på 48mm+198mm = 246mm og gi et motstandsmoment W = 4,84128 10^5 mm3.
f= 0,6/1,3*24 = 11,0769MPa med momentkapasitet Mr = W*f= 5,362kNm
u=Md/Mr = 4,619/5,362 = 86%

Bruker jeg doble bjelker får jeg W = 9,68256 * 10^5 mm3 og
momentkapasitet M= 10,72527kNm

u = 4,619/107,2527= 43% av maks kapasitet.


Kan det stemme?
Dimensjonering av bjelkelag laftebasseng - laftebasseng v 0.jpg - magnato
wth
   #37
 267     NA     0
Når jeg brukte den kalkulatoren fra Struct nedenfor fant jeg maks moment på bjelke = 4,619N/m. Med dimmensjonerende momentkapasitet på 3,4741 kN gir dette u = 4,619/3,4741 = 133%. Betyr det at bjelken knekker da?

Ja, etter standarden er den ikke sterk nok.
Toppbordene var egentlig bare ment til pynt, men når du mener de kan overføre en del av lastet til sidestøttene la jeg inn en 2''8'' her under pyntebordene.

Har ikke regnet på toppbordet, men det må være sammenhengende fra kortvegg til kortvegg med nødvendig størrelse. Det kan oppnås med å skru sammen mindre profiler med overlapp på skjøtet, eller se om du får spesialbestilt limtre.
Kan heller ikke se noen stolpesko som klarer et kraftpar på 42 kN heller, men kanskje hjelper det om de er fritt opplagt med en gjennomgående bolt f.eks. slik at bøyestivheten i bjelken tar opp trykket og ikke selve stolpeskoen?


Med skråstøtte og/eller toppbord kan du regne med ledd i bunn ja, og 0 moment i bunnen.
Med skråstøtte og toppbord får du en 2-felts bjelke og annen bjelkemodell, sannsynligvis med mindre moment.
Og dersom de limes og skrus godt fast i de horisontale bjelkene i veggen av bassenget må de vel kunne regnes som én bjelke med profil på 48mm+198mm = 246mm og gi et motstandsmoment W = 4,84128 10^5 mm3.
f= 0,6/1,3*24 = 11,0769MPa med momentkapasitet Mr = W*f= 5,362kNm
u=Md/Mr = 4,619/5,362 = 86%

Bruker jeg doble bjelker får jeg W = 9,68256 * 10^5 mm3 og
momentkapasitet M= 10,72527kNm

u = 4,619/107,2527= 43% av maks kapasitet.


Kan det stemme?


Ja og nei, du må ha kontinuitet i bordene, hvis ikke får du bare 48x198 i hver bordskjøt. Med skråstøtte kan det hende det holder med kun 48x198
I stedet for å doble profilen ville jeg lagt inn flere støtter, da får du stivere horisontale bord, med samme materialmengde

  (trådstarter)
   #38
 123     0
Forutsettes det her at alle midtstøtter er forankret underlaget (med f.eks jordskruer), eller kan de "flyte" fritt på bakken?

Det er jo et spørsmål hvor mye toppbjelke kan ta av last.

Kapasitet på toppbjelke 48*198:

Motstandsmoment W: 48mm*198mm^2/6 = 3,1363 * 10^5 m3

Momentkapasitet: Mr: W*f m,d = 3,1363 * 10^5 m3 *11mPa = 3,47kNm

Maks moment: Mmax: 122kNm

utnyttelse: u: Md/Mr = 122kNm/3,47kNm = 3515%

Ser ikke ut som jeg kan legge så mye vekt på den toppbjelken.

Dimensjonering av bjelkelag laftebasseng - maks moment på toppbjelke.JPG - magnato
wth
   #39
 267     NA     0
Hvis du har skråstøtter på hver side kan du nok ta opp horisontalkomponenten fra støtten som strekk i bjelke mellom dem. Vertikalkomponenten må da tas som trykk mot terreng (noe fordelt av evt. svill), evt. setninger på støtten vil gi en rotasjon av støtten og føre til utbøying av bassengveggen.

Så om du må fundamentere eller ikke avhenger av underlaget og kraften. Du vil ha minst mulig setninger på skråavstiveren.

Momentet i toppbjelken høres alt for høyt ut, hvis du forenkler til linjelast fra vanntrykket får du en last i den på:
1/6 x 15 kN/m2 x 1,5 m = 3,75 kN/m, som gir ett moment på 19.2 kNm med 6,4 m lengde
   #40
 325     Sørlandet     0
Toppbjelken må være grei å forsterke, gjennom å tilse at to 2"8 på høyden er festet inn på hver side av toppbjelken (På den ene siden skal du jo uansett ha veggbord). Disse skal festes godt inn i toppbjelken og i sidestøttene.
Dette vil øke andre areamomentet veldig mye fra de 31 Mmm4 som en 2"8" har.