#51
 1 519     Oslo     0

Fortsatt skal pengene tilbakebetales en eller annen gang, og 4% rente skal også betales.


Joda, det skal de. Men det er ikke nødvendig å ta høyde for mye høyere rente når man enkelt kan kvitte seg med det problemet. 10 år senere er lånet mindre og inntektene(e) høyst sannsynlig høyere. Inflasjon, reallønnsvekst osv. Man kan selvsagt tape på å ta fastrente kontra flytende, men da har man i det minste kontroll på utgiftene og slipper å bekymre seg for at de skal bli mye høyere. Etter 10 år vil ca 20% av lånet være nedbetalt, for øvrig (forutsatt 30 års løpetid og fast de første 10).

Folk flest glemmer ofte at inntekter som regel stiger, så hva man har greit råd til om noenganske få år er ofte noe helt annet enn i dag - særlig for unge som er i et yrke/en bransje med karriereprogresjon og dertil ganske raskt voksende inntekt de første årene av yrkeslivet.
   #52
 73     os/hordaland     0
0 prosent utleie dekker rentene etter skatt...:)men det er bare flaks!
   #53
 106     Hjemme     0

Gjorde regnestykket her og fant tall jeg nesten ikke tør gjengi
To inntekter og to utleieforhold gjør at vi holder oss godt under 25% selv med 6,7 mill i lån. Full nedbetaling av 3 mill på 25 år. 1,7 i SPK og 2 mill med kun fastrente i 10 år

BTW - Om man har anledning til avdragsfrihet, vil en i dagens marked lett oppnå at inflasjonen spiser opp lånet.


Jeg vet at jeg vet lite, men dette vet jeg at jeg vet :o

Inflasjonen spiser ikke opp lånet!

Jeg har 100 kr i lån til 10% rente. Jeg tjener 100 kroner i året og bruker 10 på å betale renter - de 90 siste koser jeg meg med, og kjøper gulrøtter.  Det rekker til 9 gulrøtter pr år - som er nok for meg.  Prisstigningen (inflasjonen) på gulrøtter er 10% pr år.  Går vi 10 år frem i tid så koster gulrøttene 26 kr pr stk. 

Jeg har fremdeles 100 kroner i lån, men bare råd til knappe 3 gulrøtter!  Jeg vil ikke si at inflasjonen har gitt meg bedre økonomi - vil du?

Ebe
   #54
 4 453     Vestlandet     0
Du har en dårlig deal om du fortsatt tjener bare 100kr da, bakgrunnen for regnestykket er jo at man får minst lik lønnstigning som inflasjonen, ellers får man jo i realiteten mindre lønn for hvert år som går.

Tanken bak at inflasjon spiser lånet er at 100kr i lån i dag er mer enn 100kr i lån om 10 år. Penger er mer verdt i dag enn om 10 år, derfor er det lettere å betjene et lån på 100kr om 10 år enn det er å betjene det i dag.
Signatur
   #55
 106     Hjemme     0
Det du prøver å si er at detikke er inflasjonen som gjør at det blir lettere å betale ned lånet i fremtiden?  Hva om jeg er heldig og får en lønnsøkning på 10 prosent da?  Da har jeg fortsatt 100 kroner i gjeld, men råd til 9 gulrøtter igjen.  Har det gjort lånet lettere å betale ned?
   #57
 106     Hjemme     0
Sitat fra artikkelen:

"For at du skal ha glede av inflasjonen, forutsetter vi at lønnsøkningen holder tritt med inflasjonen. Dersom lønnsveksten er lavere enn inflasjonen, hjelper det deg lite at lånet er blitt mindre verdt."

"Da er jo lønnen din blitt enda mindre verdt og du er blitt fattigere. Historisk har lønnsveksten vært litt høyere enn inflasjonen, det som kalles reallønnsøkning."

Det var dette jeg ville frem til.  Det er IKKE inflasjonen som gjør lånet ditt mindre verdt - det er reallønnsøkningen. ;) 

   #58
 1 019     Rogaland     0
Dette blir bare samme sak med andre ord.
Reallønsvekst og inflasjon henger sammen.
La oss si at reallønsveksten kun skal holde kjøpekraften din lik på varer og tjenester uavhengig av lån.
Pengeverdien synker i samme periode i takt med lønsveksten, dette er inflasjon. Ergo spiser inflasjonen opp verdien av lånet.

Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer enn før for en bestemt pengesum.
Signatur
   #59
 106     Hjemme     0
De henger sammen til en viss grad, siden mye av prisøkninger skyldes økte lønninger i produksjon.
Men uansett er det reallønnsøkningen som gjør lånet mindre verd - ikke inflasjonen.

Se på Hellas.  Der har de inflasjon, men reallønnsnedgang.  Blir det da lettere for grekerne å betale lånene sine?
   #60
 1 019     Rogaland     0
I Hellas Ja, for dem som ikke går ned i lønn blir det det lettere. Lånet blir fortsatt mindre verdt selvom låntager går ned i lønn og får problemer av den grunn. Mister du inntekten din forsvinner selvsagt betalingsevnen din.

Jeg mener det er inflasjonen som bestemmmer verdien på pengene (lånet)
REallønn er den mengde varer og tjenester en lønnsmottaker kan kjøpe for sin lønn.
Reallønn er lik brutto lønn minus prisstigning.


Signatur