#62
 1 019     Rogaland     0
hva er feil?
Mener du det er reallønnsveksten som bestemmer pengeverdien og at inflasjonen ikke har noe med pengeverdien å gjøre?
Signatur
   #63
 106     Hjemme     0

I Hellas Ja, for dem som ikke går ned i lønn blir det det lettere. Lånet blir fortsatt mindre verdt selvom låntager går ned i lønn og får problemer av den grunn. Mister du inntekten din forsvinner selvsagt betalingsevnen din.

Nei det er nettopp det du ikke kan si: at lånet blir mindre verdt selvom låntager går ned i reallønn.  Det blir vanskeligere å betale, ergo det motsatte av hva som skjer når du går opp i reallønn.      Om du bare betaler renter er hovedstolen en konstant verdi.  Det er bare opplevelsen av at den blir enklere/vanskeligere å eventuelt en dag betale den også, som endrer seg med reallønnsøkning/nedgang.

Inflasjon er ikke tilstrekkelig som begrep for å beskrive om det i fremtiden blir enklere (...spiser opp lånet) eller vanskeligere å betale ned hovedstolen på lånet.

De siste 40  år har vi hvert år hatt inflasjon i Norge, men ikke reallønnsøkning.  I noen år var det reallønnsreduksjon og da hadde man følgelig mindre tilgjengelig til å betale ned på lånet.

Jeg kan love deg at om du hadde vært gjennom 20 år med 2% årlig inflasjon og 2% årlig reallønnsnedgang så ville du nok endret holding til at "inflasjonen spiser opp lånet".... Wink
Jeg mener det er inflasjonen som bestemmmer verdien på pengene (lånet)
REallønn er den mengde varer og tjenester en lønnsmottaker kan kjøpe for sin lønn.
Reallønn er lik brutto lønn minus prisstigning.


Uansett var dette en digresjon fra den opprinnelige tråden.

2012
2 voksne, 2 barn, 2 biler
Nettoinntekt 1.038.000
lån ca 1,3 millioner
renteutgifter etter skatt: 35.000,-
Husleie 72.000,-
Verdi Bolig ca 4 millioner.

Har litt lyst til å flytte, men er skepstisk til å ta opp mer lån.  Er på vei til å endre holdning til det etter å ha lest denne tråden.
   #64
 1 019     Rogaland     0
Oftest er det digresjonene som blir de beste diskusjonene :)

Ja, jeg skreiv jo "for dem som IKKE går ned i lønn"
Det var du som blandet inn faktorer der man får lønnskutt.
Risikoen ved å ha lån er alltid til stede selvsagt men lønnskutt er skjelden noe man regner med i budsjettet sit når man vurderer låneevne.

Ut i fra dine tall hadde jeg ikke vert redd for å ha mer lån men jeg kjenner ikke til ditt forbruk.
Vi har lavere nettoinntekt, enebolig verdi 5 mill, to biler, hest, hund og et barn.
3,5 mill i lån men fremdeles råd til ferier god mat og handler stort sett det jeg har lyst på.

Det fine er at vi har husbanklån med 8 års avdragfri og 20 år fastrente langt under 3 prosent på 3 million av lånet. Etter 8 år er nok det andre lånet betalt ned og vi vil alikevel ha mindre måntlige låneutgifter og sansynligvis mye mer inntekt.

Om 8 år er muligens 3 million lite lån...
Signatur
   #65
 106     Hjemme     0
Du blander begrepene litt.  Du trenger ikke gå ned i lønn for å ha reallønnsnedgang.  2% lønnsøkning og 3% inflasjon gir reallønnsnedgang.

Litt av poenget er å ha begreper som fungerer i "all tid".  Da kan en ikke blande inn "skjer sjelden" eller " lite sannsynlig"
   #66
 1 019     Rogaland     0
Dette blir bare kverulering. Jeg har forklart det samme i flere innlegg. Om ikke lønna blir justert med innflasjonen har du en lønnsnedgang. Innflasjonen er forhandlngsgrunnlag for lønn kvart år. Justeres den likt med inflasjonen har du ikke lønnsvekst men pengene du lånte i fjor har gått ned i verdi.
Siste redigering: 21. januar 2013 00:21:23 av Frodor
Signatur
   #67
 721     Drøbak     0
27% av netto, 3.17 x brutto, 30 år
Signatur

   #68
 20 936     Akershus     0
Sjekk pensjonspoengene på ligningen, så ser du om du har lønnsopp/ned-gang.
Signatur
   #69
 223     0
30% av netto. Synker til 24% når leiligheten er utleid. (28% fradrag er med i regnestykket).
Uten fradrag er vi på 41.5% uten utleie og 33% med utleie.
   #70
 106     Hjemme     0

Dette blir bare kverulering. Jeg har forklart det samme i flere innlegg. Om ikke lønna blir justert med innflasjonen har du en lønnsnedgang. Innflasjonen er forhandlngsgrunnlag for lønn kvart år. Justeres den likt med inflasjonen har du ikke lønnsvekst men pengene du lånte i fjor har gått ned i verdi.


Jeg har også forklart dette i flere innlegg.  Du må skille mellom begrepene.  "om ikke lønna blir justert med inflasjonen har du lønnsnedgang"  Det riktige er : "om ikke lønna blir justert med inflasjonen har du reallønnsnedgang"

"Justeres den likt med inflasjonen har du ikke lønnsvekst men pengene du lånte i fjor har gått ned i verdi"  Det riktige er: "Justeres den likt med inflasjonen har du ikke hatt reallønnsvekst, men pengene du lånte i fjor har gått ned i verdi"
(du sier lønnen justeres opp (ergo lønnsvekst) men i samme takt som inflasjonen (ergo ikke reallønnsvekst)).

Ellers bekrefter du stort sett poengen mine.  Du skriver alltid pengene blir mindre verdt fordi det er inflasjon, men tar alltid samtidig med at lønnen må øke...  (og da må den øke mer enn inflasjonen, for at det skal føles at lånet "blir mindre verdt")

Og det var det jeg hadde å fortelle for denne gang ;)