#11
 254     0
Om personen ikke har løftet en finger på 1,5 år for å komme til en ordning med TS, så har han nok en dårlig sak. Men om TS har avtalt å betale pengene, så har TS også en dårlig sak. Det at man avtaler å betale pengene betyr at man aksepterer at man er skyldig penger.

Jeg ville kommet til en ordning med personen. Ikke la deg stresse, tiden flyr om det skulle bli en sak av det, og om han trenger penger nå ønsker han ikke måtte vente i flere måneder. Bare prøv å kom til en løsning dere begge kan leve med.

Regn ut selv hvor stort bruttobeløp det er snakk om, ikke ta 7000 kroner for god fisk, og absolutt trekk i fra skatten du har betalt. (Og da snakker vi om marginalskatt - altså 35,8% om du tjente mellom 203k og 509k i 2013.)

Deretter finn ut når det passer deg å betale. Neste lønningsdag kanskje? Om du hadde jobbet for han hadde han ikke fått pengene før neste lønning, uansett.

Om han ikke går med på forslaget ditt vil garantert forliksrådet gå med på det. Så ikke stress. (Da er det også en mulighet for at du ikke må betale.)

   #12
 2 528     I huset mitt     0Hvis han tar saken videre vil det typisk være til Forliksrådet. Det er gode muligheter for at han får medhold der slik det er fremstilt i innlegget.


....tviler sterkt på at forliksrådet gjør annet enn å forkaste denne saken.
Det finns feks ingen skriftlige avtaler, som skiftplan hvor dette skulle tilbakearbeides.......
Med sykemelding som forsinket muntlige avtalen og bytte av arbeid er dette en ikke sak!


Tullball.

En muntlig avtale er like gyldig og skiftplaner er helt uinteressant i denne sammenhengen.
Her foreligger det en avtale. Hvis en av partene velger å lyve om hva som er avtalt, blir det selvfølgelig verre. Men det er ingenting som tyder på at TS har tenkt å bløffe seg ut av dette.

Eks kollegaen har tatt jobben, TS har fått lønna. Da er det klart at de to må gjøre opp på en eller annen måte.

Hehe, greit å ha klokketro på prinsippet i denne saken, men her i den virkelige verden så er nok poengene fra finnmark4ever mere treffende.
   #13
 1 499     Akershus     0
Hvis den som jobbet fikk tilhørende lønn er det ikke et økonomisk tap hos noen av partene. Hvis TS fikk lønnen og syk kollega gjorde jobben er det vel rimelig grunn til å anta at dette bør kompenseres, og nettometoden er vel mest nærliggende å legge til grunn. Forliksrådet vil legge den mest troverdige historien til grunn, den er mest sannsynlig om man ikke har en konkret avtale. Jeg kan ikke se at det er mest sannsynlig at man ville jobbet tre vakter uten lønn.
   #14
 181     Akershus     0

Hvis den som jobbet fikk tilhørende lønn er det ikke et økonomisk tap hos noen av partene. Hvis TS fikk lønnen og syk kollega gjorde jobben er det vel rimelig grunn til å anta at dette bør kompenseres, og nettometoden er vel mest nærliggende å legge til grunn. Forliksrådet vil legge den mest troverdige historien til grunn, den er mest sannsynlig om man ikke har en konkret avtale. Jeg kan ikke se at det er mest sannsynlig at man ville jobbet tre vakter uten lønn.


Hvis det var et PRIVAT bytte av vakter, så har TS fått lønnen for jobb som eks kollegaen har gjort. Hvis det er et helt ordinært byte av vakter, så er saken selvsagt annerledes. Slik TS beskriver det må poenget være at kollegaen ikke har fått lønn.

Hvis TS vil svindle til seg betaling for jobb han ikke har utført, så er det fullt mulig og vil sannsynligvis lykkes dersom han er sleip nok. Hvis det var målet tror jeg neppe han hadde skrevet denne tråden og lagt frem saken på denne måten. Jeg tolker det som at TS ikke er ute etter å svindle noen.

Gitt an man ikke ønsker å drive med svindel og løgn, så er dette absolutt en sak for Forliksrådet. Hvis TS har gjort det han kan for å oppfylle sin del av avtalen kan han få medhold. Hvis ikke, så vil mest sannsynlig kollegaen ha krav på kompensasjon.

Tar dog et forbehold om at dette ikke har skjedd i Finnmark: da blir sannsynligvis saken løst med et nattlig besøk med snøscooter og hagle...
   #15
 49     0
Hvis 7000kr er bruttolønn er ikke det aktuelt å betale det, du må som nevnt her minimum trekke fra skatt. Det vil være både det mest korrekte og moralsk riktige, sum sumarum har du jo fått tre dager fri med lønn av denne kollegaen. (Forutsetter at 7000kr er aktuell bruttolønn de vaktene han tok over, all eventuell prisstigning kan man se bort fra, da han ikke har vært i stand til å la deg oppfylle din del av byttet).
   #16
 3 481     0
Bruttolønn minus skatt høres passe ut. Men man må selvsagt legge til 12-14% i feriepenger som TS har fått. Kollegaen har jo mistet disse også.ø       
HSt
   #17
 24 930     Lillestrøm kommune     0
Ren juridisk har kollegaen kun mistet 3 fridager, det han har tapt er evt. det det kostet han å reise til og fra jobb.

Jeg tror derfor ikke han vil få erstatning hvis han lager en sak av dette.  Men en eller annen form for kompensasjon bør han jo få, men det kunne i prinsippet like godt være 3 dager med vask av kollegaens hus utvendig (=3 fridager for kollegaen). 

Analogien : Leier du ikke ut hytta på langtidskontrakt så får du ikke kompensasjon hvis noe/noen hindrer deg i å kunne bruke den (du har ikke lidd noe økonomisk tap sier de).  (Statens vegvesen + Jernbaneverket).  Skjønnsretten godtar slik argumentasjon.

   #18
 1 499     Akershus     0
At man ikke lider et økonomisk tap dersom man utfører et arbeid uten å motta et forutsatt vederlag for dette er jeg ikke enig i. Vederlaget her var ment å være tilsvarende fritid i etterkant. Tapet vil svare til den lønn man normalt ville motta.
   #19
 181     Akershus     0

Ren juridisk har kollegaen kun mistet 3 fridager, det han har tapt er evt. det det kostet han å reise til og fra jobb.

Jeg tror derfor ikke han vil få erstatning hvis han lager en sak av dette.  Men en eller annen form for kompensasjon bør han jo få, men det kunne i prinsippet like godt være 3 dager med vask av kollegaens hus utvendig (=3 fridager for kollegaen). 

Analogien : Leier du ikke ut hytta på langtidskontrakt så får du ikke kompensasjon hvis noe/noen hindrer deg i å kunne bruke den (du har ikke lidd noe økonomisk tap sier de).  (Statens vegvesen + Jernbaneverket).  Skjønnsretten godtar slik argumentasjon.


Dette blir å snu det litt på hodet. Lønnet arbeid har en verdi. Når man jobber selger man fritiden sin og skal selvsagt ha betalt. Det gjelder entet man forholder seg direkte til en arbeidsgiver eller bytter vakter med eks kompiser.
Det blir jo det samme som om jeg skulle ansette en sommervikar, gi blaffen i å betale ham og så fortelle ham i august at " Rent juridisk har du kun mistet sommerferien din" :-)

HSt
   #20
 24 930     Lillestrøm kommune     0
Rødkleiv: Tatt ut av sammenhengen er det jo korrekt, men siden TS ikke alene er skyld i at avtalen ikke kunne gjennomføres som planlagt så tror jeg allikevel at dette er en tapt sak for kollegaen rent juridisk. 

Husk begge har fått full lønn utbetalt, det samme resultat som etter intensjonen i avtalen.  Avviket er at en av dem har 3 fridager i minus. Hadde avtalen vært at de skulle bytte penger når de jobbet for hverandre og jevne det ut på sikt så blir det som du sier.

Men jeg er jo også enig at de burde finne en løsning, men den må skje utenfor rettssystemet så ingen har "en sak" og fortsatt er kompensering av 3 fridager innenfor hva jeg mener kollegaen burde kunne akseptere.  Så kan det hende at kollegaen er i en slik pengenød at det er penger han ønsker da få de prøve å finne et rimelig rabattert oppgjør.