515    13    3  

Utleie - kontrakt opphører

 1 333     Bergen     0
Leier ut leilighet på 3 års kontrakt som utgår 01.04.2020. Har sendt 2 henvendelser pr epost til leietaker der jeg presiserer at jeg ikke ønsker å forlenge avtalen bl.a. pga gjentagende mislighold av betaling. Første melding ble sendt i midten av nov-19 - formell etter boken, den siste i midten av februar-20. Etterlyser så for noen dager siden hvordan det går med flytteplanene siden jeg skal bruke leiligheten selv. Får tilbakemelding om at hun har sendt min siste sms videre til advokat. Leietaker er på NAV og jeg har kun skriftlig garanti fra dem ang skader m.m. Er ikke særlig engstelig ang å få vedkommende ut på et eller annet tidspunkt, men jeg trenger leiligheten selv og det forundrer meg om saken virkelig kan hales ut på denne måten. Noen med erfaringer ang opphør av kontrakt?

Er ellers medlem i Bergen Huseierforening og har brukt deres standardkontrakt for utleie.

På FB sporet det av med en gang, forventer litt mer seriøse tilbakemeldinger her...Smile
Signatur

   #1
 3 681     Sørlandet     0
Du må vel sende oppfordring om fraflytting. Og om ikke det skjer så må du kontakte namsmann. Er det en standard kontrakt så er det en artig klausul inni der som gjør at dette skal gå temmelig smertefritt:)
I og med ar kontrakten utløper og du har sendt at du ikke vil forlenge.


(Har dog til gode å kaste ut noen, har vært relativt heldig med leieboerne)
HSt
   #2
 34 631     Lillestrøm kommune     0
Er usikker, men er det noe om at lengre enn ett år så er ikke avtaler tidsbegrenset selv om det står det ?

Men har du skrevet egen bruk så skal det være grunn nok til oppsigelse

Men en del advokater er mest ivrig på å få timer enn å løse saker så saken jeg var borti sist blant bekjente var en slik sak, nå var det en kranglete utleier men saken løste seg etter at riktig krav om tilbakebetaling av depositum var sendt banken.
   #3
 129     2
Treårs tidsbegrenset kontrakt er vel ganske kurant juridisk. Be om navnet på advokaten og kontakt vedkommende direkte. Sikkert en fordel hvis leieboer kan få tilbakemelding fra sin egen advokat om at det ikke er hensiktsmessig å krangle.
   #4
 1 693     0
I Norge har leietager mer rettigheter enn eier. Tragisk.
Er det yngre barn involvert, kan dette dra ut lenge dessverre.
   #5
 3 681     Sørlandet     0
I Norge har leietager mer rettigheter enn eier. Tragisk.
Er det yngre barn involvert, kan dette dra ut lenge dessverre.

Ja utleier regnes som den profesjonelle part selv om det stort sett er hbermannsen.

Men om utleier har gjort alt riktig går det greit. Småbarn eller ei. Kjenner folk som har kastet ut både det ene og det andre men papirer må være 100% så tingretten kan gi midlertidig forføyning.

Om retten skal vurdere etter skjønn tar det tid og er dyrt. Jeg har nettopp vært helt oppi lagmannsretten som vitne. Leietaker hadde da vært der i 1,5 år ekstra. Leietaker sitter igjen med en gjeld på en halv million sånn ca. Hvorvidt utleier klarer å kreve disse inn aner jeg ikke.
   #6
 845     0
I Norge har leietager mer rettigheter enn eier. Tragisk.
Er det yngre barn involvert, kan dette dra ut lenge dessverre.

Nedover i Europa, der det å leie leilighet livet gjennom er mye mer vanlig enn her, kan man finne at leietakere har enda større rettigheter enn her oppe i nord. I enkelte andre land har til og med ulovlige husokkupanter rettigheter:
https://www.nrk.no/urix/familiens-spanske-feriehus-er-okkupert-_-loven-verner-om-inntrengerne-1.14831409

Mitt inntrykk er at med saklig grunn og korrekt papirarbeid så er det ikke så vanskelig å kaste ut leietaker her. At man vil bruke arealet selv er alltid saklig grunn også, så vidt jeg har forstått.
TSt
   #7
 13 202     0
Viktig at en benytter rette grunner til oppsigelse. I dette tilfellet er det at eier skal benytte denne delen selv og ikke betalingsmislighold hvis det er gjort opp.

Videre kan det være viktig at grunnen er reell og ikke bare en unnskyldning en bruker på papiret for å kunne si opp. Har en en kranglete leieboer kan en f.eks. kanskje få erstatningskrav etterpå på flytte utgifter, differanse mellom huslele leietaker kan ha osv hvis nye stedet leietaker flytter til koster mere.

   #8
 1 785     klippdalen     0
er egentlig epost gyldig kanal å kjøre oppsigelse via?


dette med advokat er sikkert bare reinspikka løgn.. om vedkommende går på nav. så tviler jeg på at vedkommende har en egen advokat og mulighet til å betale denne advokaten.

(jada, hørt om fri rettshjelp, men dette kan vel umulig sortere under noe slik)
  (trådstarter)
   #9
 1 333     Bergen     0
Må presisere at dette ikke gjelder oppsigelse eller utkastelse, men uthaling av en gyldig kontrakt med sluttdato. Nå har visstnok kommunen kommet på banen i følge en tilbakemelding jeg fikk i dag, så leietakeren har kanskje forstått alvoret. Skal oppdatere her hvordan det utvikler seg.
Signatur
TSt
   #10
 13 202     0
Hos huseierene finner en:
Med tidsbestemte kontrakter utløper leieforholdet ved utløpet av den avtalte leietiden uten oppsigelse. Det kan imidlertid være lurt å varsle leier i rimelig tid om at leieperioden utløper, slik at vedkommende får anledning til å områ seg.
Hvis begge parter ønsker å forlenge leieforholdet, er det viktig at det skrives en ny kontrakt før leieforholdet utløper. Blir kontrakten ikke fornyet, og det deretter går tre måneder uten at utleier sender flytteoppfordring med lovens formkrav ivaretatt, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt. Leier får fullt oppsigelsesvern.