HSt
   #11
 36,577     Lillestrøm kommune     0
Som TS kan lese så har tilnærmingen til problemet vært delvis feil, greit at styret får saken men en må prøve enten dialog eller politi i tillegg.

Det er dette med leie reduksjon som er helt bomskudd jeg tolker det slik at du leier av en privat utleier ikke direkte av sameie. Da kan ikke utleier ha så mye ansvar slik jeg ser det. Hvis du vil flytte så kan du håpe at utleier er snill og reduserer oppsigelsestid men det er av snillhet i så fall

   #12
 3,585     2
Det er snakk om person som har hatt over 20 fester til langt på natt iløp av et år. Dette er klart ikke noe som de har lov til og burde vært kastet ut for lenge siden istedet ble jeg fortsatt plaget med dette freem til bindingstiden gikk ut. biningstiden er nå endelig over.

Hvem sin bindingstid, og binding til hva?
Hvis utløpt bindingstid for deg, og din kontrakt: For all del - Flytt ut!

Hvis det gjelder naboen som du synes bråker for mye: Utløpt bindingstid betyr ikke at denne naboen flytte ut, bare at han kan flytte ut, om han vil.

Snakker du om din bidingstid: Alt tyder på at at du bør benytte deg av den friheten det gir deg, og flytte ut.

Jeg kan ikke forestille meg at det finnes én eneste leser på BB som hårdnakket vil insistere: Bli boende og kjemp mot støyen der du er!

For å være oppriktig: Hvis du starter enda en ny tråd om disse bråkete naboene, med den samme motviljen mot både å tilkalle politiet og å flytte, da tillater jeg meg å tro at hele situasjonen er reinspikka oppspinn og at du kjører disse trådene kun for å få oppmerskomhet og respons. I kommende tråder vil jeg forstå deg slik, og kommetere deretter.
kip
   #13
 484     Vestfold     1
Jeg ønskee og fortsette og bo her. Det er uriktig at jeg må flytte pga andre voksene mennesker bruker seksjonen sin som dikotek og retter seg ikke etter klager.

Jeg kommer til og kreve tilbake husleie om jeg må flytte.

Det er trekvart år siden du startet den første tråden om disse støyproblemene, og jeg regner med at du allerede da hadde bodd en stund i leiligheten.

Hvor langt tilbake tror du at du kan ha forhåpninger om å få tilbakebetalt husleie, på grunn at støyen? Hvis du tror at du kan håpe på å ha bodd gratis i trekvart og og mer til, dvs. få tilbake husleia for hele denne perioden, da er du 'lovlig naiv'!

Hvis du flytter ut på mandag eller tirsdag (dvs. før vi er ferdig med august måned) er det en ekstremt fleksibel utleier om du slipper å betale husleie for september, oktober og november. Jeg regner med at du ikke har mulighet for å få et alternativ på plass før tidligst litt uti uka. Det vil si at du (så sant du har en 'normal' kontrakt) må betale husleie ut året.

Nå kan det hende at også utleier synes det er for mye 'bråk', og sier 'Greit, er du ute innen slutten av september, skal du slippe å betale husleie for de tre kalender-månedene du er kontraktmessig forpliktet til å betale'.

Du sier at du 'ønskee og fortsette og bo her'. I minst trekvart år har du opplevd hva realiteten er: Den er ikke søt rosenduft og vakker fuglesang, men støy og bråk. Det er realiteten. Jeg forstår deg slik at 'Hvis realiteten hadde vært en annen - med rosenduft og vakker fuglesang - da ønsker jeg å bo her'. Så vil du straffe virkeligheten ved å kreve penger av den, fordi den ikke er slik du krever/forventer.

Det er ganske åpenbart at du har krav til virkeligheten som ikke er oppfylt der du bor nå. Istedet for å prøve å straffe virkeligheten med 'bøter' (dvs. redusert husleie) for å ikke være slik du krever at den skal være, bør du heller søke opp steder med en virkelighet som oppfyller dine krav til den.


Det er snakk om person som har hatt over 20 fester til langt på natt iløp av et år. Dette er klart ikke noe som de har lov til og burde vært kastet ut for lenge siden istedet ble jeg fortsatt plaget med dette freem til bindingstiden gikk ut. biningstiden er nå endelig over.Det er styret i et sameiet sin oppgave å vurdere om kriteriene for utkastelse er oppfyllt. Din utleier kan ikke bestemme noen rundt dette - det er styret som bestemmer-, og har egentlig ingenting med denne saken å gjøre, dermed har ikke leiekontraktens pris noe med dette å gjøre heller.

Antakelig hadde du imidlertid kunnet komme deg ut av leiekontrakten før bindningstiden dersom du hadde gjort gjentagende henvendelser til politiet og styret men støyen allikevel vedvarte, og dermed kunne argumentert med å ikke ha annet valg enn å flytte. Altså hevdet kontraktsbrudd ved at leieobjektet ikke utførte sin funksjon (leiligheten var ikke egnet å bo og sove i), og dermed kunne bryte kontrakten/flytte på dagen (etter at du selv hadde  gjort "nok" forsøk på å løse problemet "selv".)
TSt
   #14
 14,506     0
Hvis en har sagt opp leieavtale og bindingstid har gått ut så må en flytte. Hvis en har ombestemt seg og vil bo videre kan det være at utleier vil ta en inn i varmen igjen og la en fortsette leie, men i så fall så blir det jo ny oppsigelsestid.
Som andre skriver så kan det være at eier kan gå med på kortere oppsigelsestid eller at utleier hjelper med forbehold om at en får tak i ny leietaker. En som leier en seksjon i sameie har egentlig ikke noe med styret i sameie å gjøre. En må forholde seg til utleier så dette kan også være årsaken til en litt lunken oppfølging.

Prøv 02800 som andre også henviser til. Kan være at de reagerer annerledes når noen med litt mere myndighet kommer inn i bildet. I tillegg er jo Politi interessert hvis det foregår noe annet enn "bare" støy der.
kip
   #15
 484     Vestfold     0
En som leier en seksjon i sameie har egentlig ikke noe med styret i sameie å gjøre. En må forholde seg til utleier så dette kan også være årsaken til en litt lunken oppfølging.


Det er jeg ikke helt enig i, i og med Eierseksjonsloven gir leietakere "rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg". Det mener jeg impliserer at leietakere også har like mye rett som utleier til å direkte forholde seg til styret, og ditto at styret har like mye plikt til å forholde seg til (og seriøst behandle henvendelser fra) leietakere som til sameiere forøvrig.


Etter min oppfatning må leietaker forholde sge til utleier når det gjelder leiekontrakten og styret (evnt. myndighetene) når det gjelder brudd på ordensregler og vedtekter (og lover).
  (trådstarter)
   #16
 77     0
En som leier en seksjon i sameie har egentlig ikke noe med styret i sameie å gjøre.  En må forholde seg til utleier så dette kan også være årsaken til en litt lunken oppfølging.  


Det er jeg ikke helt enig i, i og med Eierseksjonsloven gir leietakere "rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg". Det mener jeg impliserer at leietakere også har like mye rett som utleier til å direkte forholde seg til styret, og ditto at styret har like mye plikt til å forholde seg til (og seriøst behandle henvendelser fra)  leietakere som til sameiere forøvrig.


Etter min oppfatning må leietaker forholde sge til utleier når det gjelder leiekontrakten og styret (evnt. myndighetene) når det gjelder brudd på ordensregler og vedtekter (og lover).


Husleieloven paragraf 5-2 står det tydlig at Utleier pliker og sørge for Ro og Orden i husrommet.

Husleie.no står det "Utleier plikter å holde ro og orden, slik at leietakers bruk av leieobjektet ikke forstyrres. I dette ligger det at både utleier og leietaker må etterleve vanlige regler for god folkeskikk og at utleier må gripe inn overfor eventuelle andre leietakeres adferd, dersom denne er til sjenanse for andre som bruker boligen."


Jeg forstår dette slik at hvis andre seksjonsier bruker sin seksjon på en måte som skaper unødvendig plge for andre beboere så må utleier gjøre det klart ovenfor styret at det ikke er akseptabelt at hans leietaker ikke fåt alminnelig ro og orden i leiligheten han leier.

Det er ikke ritkig at den som blir plaget av andre bebore må flytte.
kip
   #17
 484     Vestfold     0
En som leier en seksjon i sameie har egentlig ikke noe med styret i sameie å gjøre.  En må forholde seg til utleier så dette kan også være årsaken til en litt lunken oppfølging.  


Det er jeg ikke helt enig i, i og med Eierseksjonsloven gir leietakere "rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg". Det mener jeg impliserer at leietakere også har like mye rett som utleier til å direkte forholde seg til styret, og ditto at styret har like mye plikt til å forholde seg til (og seriøst behandle henvendelser fra)  leietakere som til sameiere forøvrig.


Etter min oppfatning må leietaker forholde sge til utleier når det gjelder leiekontrakten og styret (evnt. myndighetene) når det gjelder brudd på ordensregler og vedtekter (og lover).


Husleieloven paragraf 5-2 står det tydlig at Utleier pliker og sørge for Ro og Orden i husrommet.

Husleie.no står det "Utleier plikter å holde ro og orden, slik at leietakers bruk av leieobjektet ikke forstyrres. I dette ligger det at både utleier og leietaker må etterleve vanlige regler for god folkeskikk og at utleier må gripe inn overfor eventuelle andre leietakeres adferd, dersom denne er til sjenanse for andre som bruker boligen."


Jeg forstår dette slik at hvis andre seksjonsier bruker sin seksjon på en måte som skaper unødvendig plge for andre beboere så må utleier gjøre det klart ovenfor styret at det ikke er akseptabelt at hans leietaker ikke fåt alminnelig ro og orden i leiligheten han leier.

Det er ikke ritkig at den som blir plaget av andre bebore må flytte.


Husk at utleiers plikt/mulighetsrom  ikke strekker seg lenger enn hva utleier "råder over" i praksis. Er det en enebolig og utleier har andre leietakere som bråker eller bråker selv, så råder han/hun over virkemidlene. Det gjør ikke utleier i et sameie eller borettslag hvor en nabo står for bråket.

Men som jeg skrev, til tross for at ikke utleier plikter i dette tilfellet å opphøre bråket (fordi det er utenfor hva utleier råder over), kan leietaker benytte dette som grunnlag for påstand om kontraktsbrudd i fht utleieavtalen, og flytte dersom utleier har fått beskjed og reell mulighet til å rette mangelen (klage til styret og avventet respons) - uavhengig av leiekontraktens bindingstid.

Det at utleier gjør det klart ovenfor styret at "det ikke er akseptabelt at hans leietaker ikke fåt alminnelig ro og orden i leiligheten", betyr ikke at noe skjer. Styret kan hende ikke er spesielt løsningsorientert, og det har ikke utleier makt over der og da.

Har ikke utleier nevnt dette for styret, etter at du har bedt utleier om å klage til styret? Isåfall kan du antakelig med loven i hånd flytte og slutte å betale leie etter å ha ventet et par uker (rimelig tid).

EDIT: Vedrørende siste setning; Hva som er riktig har ingen relevans her i verden, hva er det egentlig i denne verden som er riktig?... 

 Du "må" ikke flytte. Å flytte og dermed ikke betale leie er ditt maktmiddel i denn situasjonen. Som leietaker har du ikke andre maktmidler. Ønsker du mest mulig makt over egen bosituasjon er det å eie enebolig på egen eiet tomt det nærmeste du kommer, men selv da kan du være ganske maktesløs ovenfor en del av det som skjer næromgivelsene. 

  (trådstarter)
   #18
 77     0
En som leier en seksjon i sameie har egentlig ikke noe med styret i sameie å gjøre. En må forholde seg til utleier så dette kan også være årsaken til en litt lunken oppfølging.


Det er jeg ikke helt enig i, i og med Eierseksjonsloven gir leietakere "rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg". Det mener jeg impliserer at leietakere også har like mye rett som utleier til å direkte forholde seg til styret, og ditto at styret har like mye plikt til å forholde seg til (og seriøst behandle henvendelser fra) leietakere som til sameiere forøvrig.


Etter min oppfatning må leietaker forholde sge til utleier når det gjelder leiekontrakten og styret (evnt. myndighetene) når det gjelder brudd på ordensregler og vedtekter (og lover).


Husleieloven paragraf 5-2 står det tydlig at Utleier pliker og sørge for Ro og Orden i husrommet.

Husleie.no står det "Utleier plikter å holde ro og orden, slik at leietakers bruk av leieobjektet ikke forstyrres. I dette ligger det at både utleier og leietaker må etterleve vanlige regler for god folkeskikk og at utleier må gripe inn overfor eventuelle andre leietakeres adferd, dersom denne er til sjenanse for andre som bruker boligen."


Jeg forstår dette slik at hvis andre seksjonsier bruker sin seksjon på en måte som skaper unødvendig plge for andre beboere så må utleier gjøre det klart ovenfor styret at det ikke er akseptabelt at hans leietaker ikke fåt alminnelig ro og orden i leiligheten han leier.

Det er ikke ritkig at den som blir plaget av andre bebore må flytte.


Husk at utleiers plikt/mulighetsrom ikke strekker seg lenger enn hva utleier "råder over" i praksis. Er det en enebolig og utleier har andre leietakere som bråker eller bråker selv, så råder han/hun over virkemidlene. Det gjør ikke utleier i et sameie eller borettslag hvor en nabo står for bråket.

Men som jeg skrev, til tross for at ikke utleier plikter i dette tilfellet å opphøre bråket (fordi det er utenfor hva utleier råder over), kan leietaker benytte dette som grunnlag for påstand om kontraktsbrudd i fht utleieavtalen, og flytte dersom utleier har fått beskjed og reell mulighet til å rette mangelen (klage til styret og avventet respons) - uavhengig av leiekontraktens bindingstid.

Det at utleier gjør det klart ovenfor styret at "det ikke er akseptabelt at hans leietaker ikke fåt alminnelig ro og orden i leiligheten", betyr ikke at noe skjer. Styret kan hende ikke er spesielt løsningsorientert, og det har ikke utleier makt over der og da.

Har ikke utleier nevnt dette for styret, etter at du har bedt utleier om å klage til styret? Isåfall kan du antakelig med loven i hånd flytte og slutte å betale leie etter å ha ventet et par uker (rimelig tid).


Utleier har kontaktet styret. Uten at det har bltit bedre utleier sier at styret ikke gir noe særlig respons.

Jeg mener derfor seksjonseieren som jeg leier av må gjøre det klart for styret at han krever at styret følger eierseksjonloven. og siden den ansvarlige seksjonseieren som lager bråk ikke følger loven altså den ansvarlige seksjonseieren lager "unødvendig støy" og retter seg ikke etter 4 skriftlige klager samt pålegg fra styret om slutte og bruke bassen.

Hvis styret ikke gjør det som er nødvendig må nesten styret bli byttet ut med noen som er villig til og gjøre det vansklige besluttningene.
e

Jeg mener tvangsfravikelse er eneste tiltaket som sikrer en løsning siden vedkommende ikke har rettet seg etter de 5+ advarselene de har fått fra styret?Dette påvirket mitt bomiljø og livskvalitet så ille at jeg vurderer og kreve redusert husleie med tilbakevirkende kraft. (Jeg varslet utleier om datte i mars 2020) Og problemet er fortsatt tilstedet.HSt
   #19
 36,577     Lillestrøm kommune     0
Referanse til ro gjelder egen boenhet/leieobjekter til utleier

Og TS må fortsatt ringe 2800

Så flytte og kanskje få redusert oppsigelsestid er hva TS kan gjøre. Ellers betale full leie som vanlig.
kip
   #20
 484     Vestfold     0
En som leier en seksjon i sameie har egentlig ikke noe med styret i sameie å gjøre. En må forholde seg til utleier så dette kan også være årsaken til en litt lunken oppfølging.


Det er jeg ikke helt enig i, i og med Eierseksjonsloven gir leietakere "rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg". Det mener jeg impliserer at leietakere også har like mye rett som utleier til å direkte forholde seg til styret, og ditto at styret har like mye plikt til å forholde seg til (og seriøst behandle henvendelser fra) leietakere som til sameiere forøvrig.


Etter min oppfatning må leietaker forholde sge til utleier når det gjelder leiekontrakten og styret (evnt. myndighetene) når det gjelder brudd på ordensregler og vedtekter (og lover).


Husleieloven paragraf 5-2 står det tydlig at Utleier pliker og sørge for Ro og Orden i husrommet.

Husleie.no står det "Utleier plikter å holde ro og orden, slik at leietakers bruk av leieobjektet ikke forstyrres. I dette ligger det at både utleier og leietaker må etterleve vanlige regler for god folkeskikk og at utleier må gripe inn overfor eventuelle andre leietakeres adferd, dersom denne er til sjenanse for andre som bruker boligen."


Jeg forstår dette slik at hvis andre seksjonsier bruker sin seksjon på en måte som skaper unødvendig plge for andre beboere så må utleier gjøre det klart ovenfor styret at det ikke er akseptabelt at hans leietaker ikke fåt alminnelig ro og orden i leiligheten han leier.

Det er ikke ritkig at den som blir plaget av andre bebore må flytte.


Husk at utleiers plikt/mulighetsrom ikke strekker seg lenger enn hva utleier "råder over" i praksis. Er det en enebolig og utleier har andre leietakere som bråker eller bråker selv, så råder han/hun over virkemidlene. Det gjør ikke utleier i et sameie eller borettslag hvor en nabo står for bråket.

Men som jeg skrev, til tross for at ikke utleier plikter i dette tilfellet å opphøre bråket (fordi det er utenfor hva utleier råder over), kan leietaker benytte dette som grunnlag for påstand om kontraktsbrudd i fht utleieavtalen, og flytte dersom utleier har fått beskjed og reell mulighet til å rette mangelen (klage til styret og avventet respons) - uavhengig av leiekontraktens bindingstid.

Det at utleier gjør det klart ovenfor styret at "det ikke er akseptabelt at hans leietaker ikke fåt alminnelig ro og orden i leiligheten", betyr ikke at noe skjer. Styret kan hende ikke er spesielt løsningsorientert, og det har ikke utleier makt over der og da.

Har ikke utleier nevnt dette for styret, etter at du har bedt utleier om å klage til styret? Isåfall kan du antakelig med loven i hånd flytte og slutte å betale leie etter å ha ventet et par uker (rimelig tid).


Utleier har kontaktet styret. Uten at det har bltit bedre utleier sier at styret ikke gir noe særlig respons.

Jeg mener derfor seksjonseieren som jeg leier av må gjøre det klart for styret at han krever at styret følger eierseksjonloven. og siden den ansvarlige seksjonseieren som lager bråk ikke følger loven altså den ansvarlige seksjonseieren lager "unødvendig støy" og retter seg ikke etter 4 skriftlige klager samt pålegg fra styret om slutte og bruke bassen.

Hvis styret ikke gjør det som er nødvendig må nesten styret bli byttet ut med noen som er villig til og gjøre det vansklige besluttningene.
e

Jeg mener tvangsfravikelse er eneste tiltaket som sikrer en løsning siden vedkommende ikke har rettet seg etter de 5+ advarselene de har fått fra styret?Dette påvirket mitt bomiljø og livskvalitet så ille at jeg vurderer og kreve redusert husleie med tilbakevirkende kraft. (Jeg varslet utleier om datte i mars 2020) Og problemet er fortsatt tilstedet.


Om utleier har kontaktet styret har han/hun gjort det han/hun kan.
At styret da ikke gjennomfører utkastelse kan ikke utleier råde over.

Resten av det du skriver er hva du mener, men "hva så", det er bare dine meninger - ikke noe annet. Meninger har null betydning i den virkelige (utleie)verden.

Styret er valgt for perioden det er, og kun generalforsamlingen kan kaste styret, hverken du eller utleier råder alene over dette.
Redusert utleie med eller uten tilbakevirkende kraft er noe du ønsker, men ikke noe du har juridiske rettigheter til, så å drømme eller fable om det er bortkastet tid.

Maktmiddelet du har er å flytte og la være å betale leie, men utifra svarene dine er jeg nå usikker på om du faktisk har juridisk grunnlag til å gjøre dette uten hensyn til oppsigelsestiden, i og med utleier har gjort den han/hun kan (varsle styret). Du må isåfall ha varslet politiet en del ganger, hvorpå de avsluttet "bråket" og bekreftet det ulovlig, om du skal ha noen sjanse i forliksrådet gitt at du flytter på dagen og stopper å betale leie (og utleier klager deg inn).