878    28    3  

Eier av Tomt vs Tomt

 752     Bergen     0
Når man skriver i en erklæring at man gir en servitutt til eieren av tomten, er det da det samme som å gi servitutten til tomten?

Hvis man sier: "Jeg gir eier av tomt (gnr/bnr) rett til å koble seg på vår private kloakkledning", er denne rettigheten da gitt til tomten? Vil denne rettigheten gjelde for en eventuelt fradelt parsell av tomten som gjerne har andre eiere? 

HSt
   #1
 28 429     Lillestrøm kommune     0
Nei, det er viktig at det er eier som på vegne av GNr/BNr gir deg en rett, ellers faller retten bort når vedkomne selger

En bekjent som solgte et småbruk ble oppringt av en advokat som ville ha oppdatert veiretten over hans tomt, han var redd for at denne var knyttet til person og ikke tomt
   #2
 229     0
Et småbruk jeg vurderte å kjøpe hadde en veirett hvor det sto at navn på eier fikk benytte veien. Jeg spurte megler om dette, og megler forsto ikke spørsmålet. Det var tydeligvis flere som etterhvert stilte samme spørsmålet, for etter noen uker kom mail fra megler om at eiendommen var trukket fra markedet grunnet tvil om veirett. To år senere kom den for salg igjen og da var en ny veirett tinglyst og prisen økt med 30%.
   #3
 255     1
Hvis du skriver "Jeg gir eier av tomt (gnr/bnr) rett til ..." så blir nok det tolket som at den som til enhver tid eier tomten har retten. Dvs at rettigheten i praksis er gitt til tomten.

Men hvis du skriver "Jeg gir Hans Hansen rett til ..." så er det Hans Hansen som har fått retten. Da følger ikke retten tomten.
   #4
 2 966     Asker     0
Ulempen med sistnevnte er at da kan det argumenteres for at Hans Hansen også har denne retten etter at han evt har flyttet.

Bare skriv «til en hver tid eier av eiendom med gårds og bruksnummer xx/yy.

Evt få en advokat til å gjøre disse tingene, da det ser ut som du har mye spørsmål om kontrakter.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 752     Bergen     0
"til enhver tid eier av .."; vil det også gjelde eiere av fradelte parseller av denne eiendommen?;)
   #6
 255     0
"til enhver tid eier av .."; vil det også gjelde eiere av fradelte parseller av denne eiendommen?;)

Det kan du enkelt unngå ved å begrense retten du gir. Skriv noe slikt som "Retten gjelder kun en boenhet. Retten kan ikke overdras til fradelte eiendommer."
  (trådstarter)
   #7
 752     Bergen     0
Jeg vil ikke unngå det. Det er meg som får rettigheten og jeg lurer på om den rettigheten jeg får også gjelder fradelte parseller.

   #8
 255     0
Da bør du avklare det med den som skal gi deg retten.

Det er selvsagt ingen automatikk i at retten kan overføres. Kommer an på hva som var intensjonen med avtalen. Kommer an på om det er kapasitet til flere brukere. Osv osv. Blir fort advokatmat hvis man prøver å ta seg større rettigheter enn man ga uttrykk for at man skulle ha. Og dårlig naboforhold. 
  (trådstarter)
   #9
 752     Bergen     0
Jeg vil ikke avtale det med den som gir meg retten, for jeg er redd for at de ikke vil at dette skal være en overførbar rett.

, men, jeg mener loven sier at hvis en servitutt er gitt til en tomt, så er den overført automatisk til fradelte parseller.