(trådstarter)
   #21
 732     Bergen     0
Hmm, ok, men hva hvordan blir tinglysningen på dette. Hvis jeg har 10 husstander som har gitt meg en rettighet til å koble meg på den private spillvannsledningen, må jeg da tinglyse dette dokumentet på alle 10 tomtene? Betaler jeg 1 gang her?;)

   #22
 248     0
loven sier at hvis en servitutt er gitt til en tomt, så er den overført automatisk til fradelte parseller.

Det er riktig så lenge det ikkje er forbehold om dette i avtalen.

Nei selvsagt er det ikke slik. Det er noe som heter ulempe for den som ga retten, og hvis det ikke er kapasitet i røret så sier det seg selv at man ikke kan tiltvinge seg rett til å koble til flere brukere.

Jaha? Prøvd dette i praksis eller synser du nå?
"Heftelser på hovedbruket overføres

Når du fradeler en eiendom vil alle heftelsene på hovedbruket følge med over på grunnboksbladet til den nye eiendommen. "
https://kartverket.no/eiendom/eiendomsgrenser/fradele-ny-eiendom

En skal enten ha god grunn til ikkje å overføra denne retten (som ein må dokumenta - les i linken) eller forbehold i avtalen.

Hvis du googler ordet "tålegrense" så lærer du noe nytt 😀
   #23
 248     0
@jomatat.
Vi frikjøpte en festetomt. Plutselig hadde bestefar på sykehjemmet borett i vår hytte og Elcon finans hadde krav i den. Mao, tomta arvet krav tinglyst i hovedbølet.

Sikkert riktig, men lite relevant for denne tråden
   #24
 248     0
Dette kan utvilsomt misforstås. Min forståelse:

A gir B veirett
B deles i B1 og B2, både B1 og B2 har nå veirett over A.

Informasjon om denne plikt til å avgi vei/veirettene for B, B1 og B2 er kun tinglyst på A.

Det er riktig forstått. Men kun dersom veien har kapasitet til å ta trafikken fra to B-eiendommer. Hvis den såkalte tålegrensen overskrides kan ikke den siste eiendommen tiltvinge seg veirett.
   #25
 20 933     Akershus     0
Kan siste B kreve å få utbedre veien slik at tålegrensen heves?
Problemet er selvfølgelig dersom det er naboens tålegrense for trafikk som er problemet.
Signatur
   #26
 248     0
Kreve?  Man kan kreve til man blir blå i trynet. Men hva hjelper det hvis det er så trangt at det ikke er fysisk mulig å utvide f. eks?

Poenget er at det er ikke slik at fraskilte eiendommer automatisk arver rettigheter, slik enkelte påstår i denne tråden. De kan arve rettigheter, men det er ingen automatikk i at de gjør det. Og det har tydeligvis trådstarter også funnet ut, ved å spørre kartverket. 
   #27
 248     0
loven sier at hvis en servitutt er gitt til en tomt, så er den overført automatisk til fradelte parseller.

Det er riktig så lenge det ikkje er forbehold om dette i avtalen.

Nei selvsagt er det ikke slik. Det er noe som heter ulempe for den som ga retten, og hvis det ikke er kapasitet i røret så sier det seg selv at man ikke kan tiltvinge seg rett til å koble til flere brukere.

Jaha? Prøvd dette i praksis eller synser du nå?
"Heftelser på hovedbruket overføres

Når du fradeler en eiendom vil alle heftelsene på hovedbruket følge med over på grunnboksbladet til den nye eiendommen. "
https://kartverket.no/eiendom/eiendomsgrenser/fradele-ny-eiendom

En skal enten ha god grunn til ikkje å overføra denne retten (som ein må dokumenta - les i linken) eller forbehold i avtalen.

Her surrer du fælt. Den eiendommen du skriver om er den eiendommen som røret ligger på.

Ebe
   #28
 4 453     Vestlandet     0
Kreve?  Man kan kreve til man blir blå i trynet. Men hva hjelper det hvis det er så trangt at det ikke er fysisk mulig å utvide f. eks?

Poenget er at det er ikke slik at fraskilte eiendommer automatisk arver rettigheter, slik enkelte påstår i denne tråden. De kan arve rettigheter, men det er ingen automatikk i at de gjør det. Og det har tydeligvis trådstarter også funnet ut, ved å spørre kartverket.

Er usikker på denne. Min forståelse er at dersom det ikke er forbehold i avtalene, eller andre spesielle forhold, så arves rettigheter som veg og vann til fradelte eiendommer. Det var slik vi praktiserte og oppfattet rettspraksis når jeg jobbet med det for noen få år siden.

https://www.advokatenhjelperdeg.no/spor-advokaten/folger-veirett-nar-eiendommer-skilles-ut/

Men det er kanskje dette du også mener, når du skriver «kan arve»?
Signatur