3 957    42    20  

Godtgjørelse?

 67     0
Jeg har en smal trekantet lang tomt. En nabo trenger et avløpsrør og vil legge dette tvers over trekanten, midt på. Noe som vil hindre all fremtidig bygging på tomten (uten å flytte røret). Tomten er 1,7 m2 Så det ville vært mulig. Uten røret. Jeg stiller meg ikke helt uvillig Smile men fordi jeg ikke har kunnet bruke hytta de tre siste årene pga kloakklekkasje fra denne naboen er ulempeterskelen min litt vrang. I lovdata har jeg lest meg til at denne naboen plikter å bekoste reparasjon av røret. Som de er to naboer som har brukt. Uten tillatelse. Selv har jeg ikke avløp. Men jeg vil gjerne ha det Smile og i såfall får jeg kanskje bruk for de nederste 10 meterne av 140 meter. Har også lest at det er vanlig at naboer betaler for en slik trase? Og har foreslått tilkobling for min hytte som en mulig kompensasjon. Da selvsagt betalt av meg. Noen gode råd eller forslag?

   #1
 35     Drøbak     1
Jeg antar at andre traseer som styrer unna mulig fremtidig bebyggelse er vurdert og forkastet?

Kommunen kan tillate at det bygges over avløpsrør dersom tiltakshaver bekrefter at han vil bære kostnaden ved evt senere omlegging av rørføringen. Du kan sette som forutsetning for å tillate inngrepet at naboen tar kostnaden dersom det skulle bli behov for omlegging.

Man har krav på vederlag når man avgir en slik rett selv om rørene ligger i bakken og ikke er til ulempe annet enn ved opparbeidelse og ved evt senere vedlikehold.

Det er vanlig som du foreslår å sette som forutsetning at det settes av påkoblingspunkt for deg og evt tomten vederlagsfritt, evt også stikkledning opp til din hytte når de først står der med gravemaskin. Man bør også ha med i avtalen at området gjenopparbeides etter gravingen.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 67     0
Tusen takk. Det stemmer med hva jeg har trodd. Bortsett fra at jeg ikke tenkte at min senere tilkobling kunne hektes på de andres regning Smile Statutt eller servitutt el.hva Smile
Saken har kludret seg litt mere til ved at naboen slapp sitt ut på plenen min, og sa han skulle fortsette med det Smile (røret er prosjektert og godkjent trasee av kommunen. Så regner med de må bite i det sure eplet. I tilegg til at mitt gamle drensrør er tett er det i følge prosjekterende underdimensjonert. Og ligger for grunnt i forhold til fallet til naboen. Så for å øke fallet sitt har han nå kjørt på en enorm jordhaug. Som blir liggende under tankene og det nye huset. Som da blir mye høyere enn i byggemeldingen. Så mye moro med byggesaker hos naboen Smile
   #3
 317     0
Det virker som du har en skikkelig cowboy-nabo... forstår jeg det slik at han slapp sin kloakk ut på plenen din? Dette er i så fall miljøkriminalitet og selvsagt ulovlig. Dersom min nabo oppførte seg slik hadde jeg kontaktet lensmannen og anmeldt ham og samtidig gjort det klart for ham at jeg ville nekte ethvert rør over eiendommen bare på trass. Alternativt muligens forlangt en urealistisk høy kompensasjon i tillegg til tidligere nevnte servitutter mtp potensiell fremtidig omlegging.
pwb
   #4
 2 180     Ski     0
Det virker som du har en skikkelig cowboy-nabo...


Vel, les denne http://byggebolig.no/lov-og-rett/sliter så skjønner du at du har rett. Regner med det er samme sak. Kan ikke noen snart forbarme seg over Trampelive og besøke denne naboen og sette han på plass en gang for alle. Det er jævlig at noen kan holde på slik uten at noen gjør noen ting.
  (trådstarter)
   #5
 67     0
Takker for forståelsen Smile Rett avd. hos kommunen tok en befaring med naboens prosjektansvarlige. Og ble forklart at kloakkelven bare var overflatevann. Og at kloakken befant seg i et tomt rør Smile Som har klips og kunne vært åpnet og forevist som tomt. Kloakkelven kommer med nokså kraftig trykk Smile og inneholder et høyt antall coli og E-colibakt. Så at det er kloakk er ikke så vanskelig å forstå. Bare for vanskelig for saksbeh. Når annet blir fortalt. Så at jeg ikke ble informert og ikke fikk være tilstedet på befaring på min egen tomt er vel litt merkelig? Har gravd et lite hull like ved der det kommer "opp i dagen" og ved å tømme det ser man at det fylles opp nedenfra på sekunder. Nærmest. Altså trykk / hastighet. Og at det skal være høye konsentrasjoner coli i overflatevann er vel ikke helt etter boka? Så nå er tankene gravd ned. Og jeg regner med at den urensede halvparten da blir renset. Og at bakt-tallet blir lavere. Men det endrer ikke at innsjøen fortsatt ligger over uteplassen / inngangspartiet mitt Smile Eller at hundene minne drikker av griseriet. Så har absolutt tenkt tanken å nekte rør overhodet. At de nå innbiller seg at jeg skal finansiere nytt rør over min tomt for å slippe unna avløpsvannet kan de glemme. Men de tror visst det Smile Som erstatning for det røret jeg har betalt for tidligere, som de har ødelagt ved å koble seg ulovlig på det Smile
   #6
 7 685     Bærum     0
Hadde noe sendt urenset kloakk ut på min tomt ville jeg anmeldt dem og forlangt at de fjernet de forurensede massene. Lukter ikke dette? Naboen høres ut til å være helt på villspor, hvis din versjon stemmer. At de har befaring på din tomt uten din viten høres merkelig ut. Her tror jeg ikke kommunen har satt seg inn i saken. Tror nok du bør kontakte advokat så du får ivaretatt dine interesser. Stol ikke på at kommunens saksbehandler ivaretar dine interesser.
pwb
   #7
 2 180     Ski     0
Stol ikke på at kommunens saksbehandler ivaretar dine interesser.


Skal vel ikke se bort fra at saksbehandler eller andre i kommunen kjenner naboen og derfor ikke gjør noe med det. TS har jo navn på nabo og sikkert saksbehandler, kan ikke være så veldig vanskelig å finne ut om det er noen relasjoner ved hjelp av ting som f.eks facebook.

  (trådstarter)
   #8
 67     0
dette er et lite miljø. Så relasjonene er at prosjektansvarlig kjenner saksbehandler godt. Og nabo, prosjektansvarlig og graveren (som også leker part her) er gamle venner. Selv kjenner jeg naboen godt, siden jeg har bodd på hytta i 15 år tidligere. Og jeg kjenner også graveren litt. Siden vi har tilhørt samme lille miljø Smile prosjektansvarlig er født og oppvokst der og gammel klassekamerat av fru nabo. Så graveren forsøkte ta seg inn på tomta mi MED gravemaskinen......og ringte meg for å forklare hvorfor han MÅTTE det Smile naboen er en pusling. Men de to andre er noen kjemper av noen velvokste cowboyer som leker maktmenn der de står oven for lille meg på 49 kilo. Som om det gir de noe overtak Smile

Kommunen har kjøpt feilinformasjonen og servert den vidre til meg Smile som om jeg som vet noe annet skulle kjøpe det også? Så jeg er i fortsatt dialog med kommunen. Og av-venter advokat til situasjonen blir stabil. For fortsatt gjøres det jo endringer. Både fysisk Og forhåpentlig i kommunens forståelse. Så mulig det ender med at jeg må bruke advokat. Men ikke før kommunen har sagt siste ordet?
pwb
   #9
 2 180     Ski     1
Ville ringt og snakket med fylkesmannen for å høre hvordan du bør gå frem. Hvis du koresponderer på mail så sleng på fylkesmannen som kopi i saken, kan hende de oppfører seg litt annerledes når de ser at en utenfor står som kopi.
   #10
 7 685     Bærum     1
Poenget er som pwb skriver, sørg for at saksbehandler forstår at andre blir involvert på et tidlig tidspunkt. Hvis saksbehandler går for langt før han blir korrigert blir det prestisje i saken og vanskeligere for ham å snu.