477    25    2  

Hvordan kommentere en usaklig nabomerknad

 231     0
Hei,

jeg lurer på om hvordan kan jeg med gode argumenter kommentere en nabomerknad?

 "Kommunen bør vurdere om tomten er egnet til å dele i to eneboliger,
 det virker ikke til å være tilstrekkelig plass til å avvikle adkomst
 på egen tomt."

Ser frem til gode tips.

På forhånd takk.


   #1
 31     Sandnes      0
"Kjære nabo, ta deg en bolle. Mvh, nabo"

Neida (joda).

Det kan være noe med reguleringsplan hen referer til, eller at hen ikke vil dele innkjørsel?
Mulighet for at det kan være andre grunner. Miste solforhold / utsikt, verditap, generell tverrhet?
   #2
 710     Oslo     0
"Som vist på vedlagte situasjonskart/utomhusplan er det tilstrekkelig plass til privat adkomst og snuplass på egen tomt."

Trenger ikke gode argumenter. Enten er det plass, eller så er det ikke plass.
Signatur
HSt
   #3
 31 621     Lillestrøm kommune     0
Så kan en kanskje trenge dispensasjon fra reguleringsplan hvis den beskriver en bygning pr tomt ?
   #4
 710     Oslo     0
Tok det for gitt at TS ordla seg feil. Tror ikke det finnes en eneste kommune som tillater at det bygges to eneboliger på én tomt, hvis det var det han mente. Dette er som regel nedfelt allerede i kommuneplanen. Man kan heller ikke regne med å få disp for slikt, så tiltaket må enten oppføres som en tomannsbolig eller så må tomten skilles ut. I begge tilfeller må man passa på at tomten er stor nok i henhold til arealplanene.
Signatur
HSt
   #5
 31 621     Lillestrøm kommune     0
Men når en reguleringsplan viser en tomt og beskriver at den kun kan bebygges med ett hus er det da automatikk i at å dele en tomt i 2 er ok og bygge et hus på hver av dem er ok innenfor gjeldene reguleringsplan uten disp ?

Jeg er ikke sikker derfor jeg spør

Jeg vet de regulerer om en stor tomt og bygger 3 og 4 boliger men da er det først en reguleringsendring 
   #6
 710     Oslo     0
Men når en reguleringsplan viser en tomt og beskriver at den kun kan bebygges med ett hus er det da automatikk i at å dele en tomt i 2 er ok og bygge et hus på hver av dem er ok innenfor gjeldene reguleringsplan uten disp ?

I utgangspunktet trenger man ikke noe disp nei, men ofte har reguleringsplaner noen forbehold som f.eks. at de kun tillater fradeling av areal som er mindre enn minimumsarealet (ofte rundt 600-700 m2) hvis det allerede ligger en eksisterende bygning der eller at man på forhånd har fått godkjent et tiltak som blir liggende på den fradelte tomten.

Men i prinsippet kan man fradele tomter som man vil så er det ditt problem om du får gjort noe på tomten etterpå.
Signatur
   #7
 3 463     Asker     0
To eneboliger er stort sett aldri lov. Får heller ikke disp. Bare glem det. Aldri sett. Men dersom tomt er stor nok kan man dele tomt i to, hvor det da ikke er noen begrensninger (utover bya) på å bygge. Det sagt, man kan bygge en enebolig og en sekundærbolig (tror jeg det heter) i en del tilfeller. Den sekundære er da gjerne type krav om å være mindre enn 80 m3 BRA. I alle tilfeller må alt være innenfor gjeldende krav, regulering og BYA etc.
Signatur

   #8
 3 401     0
Har dessverre ikke noen konkret referanse, men har blitt fortalt fra relativt pålitelig hold at det i Trondheim har blitt godkjent "Tilbygg i form av frittstående enebolig".

Det er en god del år siden jeg hørte om dette, og jeg er langt fra sikker på at det ville gå gjennom i dag. Men det illustrerer likevel hovedpoenget om at man med de rette kontaktene kan få gjennom det mest utrolige. Det gjelder nok fortsatt i dag!
HSt
   #9
 31 621     Lillestrøm kommune     0
Det er hva naboer kan klage på jeg lurer på. Hvis reguleringsplan viser tomter og ellers er klar på at det er ett bygg på en tomt så er jeg litt overrasket over at det holder å dele tomten for å så å få lov til å bygge 2 hus uten at det noe sted underveis må dispensere fra plan.

Men hadde en søkt dispensasjon og ingen har motforestillinger så er det jo ikke noe i veien for at keals eksempel eller annet burde kunne gå gjennom, alle berørte parter har da fått varsel og hatt mulighet til å si nei.
   #10
 3 880     0
Til spørsmålet "hvordan kommentere usaklig nabomerknad?" så er svaret å skrive noe slikt som "For øvrige merknader viser vi til søknaden og anser at tiltaket ikke vil gi ulemper utover det naboene må forvente med gjeldende regulering". Da har man adressert alle merknader slik man har krav om, uten å være ufin på noen måte.

I forhold til spørsmålet om en eller flere eneboliger på en tomt så kommer det an på reguleringsplan. Har flere eksempler på at dette har vært godtatt i Oslo i alle fall, men vil sjelden være det i forslaget til ny småhusplan.