#11
 1,445     1
Jeg har ikke flyttet inn ennå og ikke fått prøvd ut ventilasjonsanlegget heller, det jeg mente var å ha oppvarming i et par rom med ovner slik at når varmegjenvinneren var på så skulle det holde for hele huset. Meningen er ikke å slå av ventialsjonen.

   #12
 3,997     Oppland     2

Vårt hus er riktignok marginalt mindre enn 250kvm, men 13000 kwh er mer enn vi TOTALT bruker til oppvarming. Regnestykket ditt Britax på 13000 kwh rett ut av huset ved mekanisk ventilasjon er nok laget av en eks bruktbilselger som nå jobber med balansert ventilasjon.


Vi kjører for øvrig normalt 12 uskiftninger/døgn.

Enten har dere det veldig kaldt i huset, bor på en særdeles varm plass, eller så er det ikke 12 utskiftinger av inneluften pr døgn.

250m2 x 2,4m takhøyde = 600m3
600m3 x 12 utskiftinger = 7200m3/døgn

Hvis du bor på en plass med la oss si 4grader årsmiddeltemperatur, og innetemperaturen i snitt ligger på 20grader
20-4 =16grader

7200t x 16gr x 365dg x 0,3W/K = 12614kWh

Riktignok på sommeren er det noe varmeoverskudd, så da kan vi trekke fra noe, da vil totalen bli omtrent 10.000kWh
For å komme unna dette enten innetemperatur være lavere enn 20grader, utetemperatur være høyere enn 4grader i snitt, eller utskifing av luft mindre enn 0,5 utskiftinger pr t, dette er snakk om fysikkens lover, om mekanisk ventilasjon klarer unngå disse så er jeg mektig imponert!

Når man da sitter med dokumentasjon for at balansert ventilasjon kan gjenvinne rundt 80% av varmen gjennom året blir det en besparelse på 8.000kWh på dette regnestykket.

Nå er det jo mange som begynner å blande inn varmeelementet i det balanserte ventilasjonsannlegget på dette stadiet og sammenligner det mot vedfyring, varmepumpe eller lignende. Da blir det håpløst.
Du kan slå av varmeelementet på de fleste (alle?) ventilasjonsaggregat, og da får du ikke noe elektrisk fyring, det du til gjengjeld får er filtrert og forvarmet frisk luft inn i huset, men den holder ikke 20grader vinterstid, men det slår -15 rett fra husveggen via mekanisk ventilasjon i alle tilfeller.
   #13
 205     0
Fin oversikt som er laget.
Jeg slenger inn et spørsmål i denne tråden om styring av luftstrømmen:
Nattestid må det jo være et poeng å redusere utskiftuingen av luft i stue, kjøkken mm og øke utskiftingen i alle sov, mens det omvendte må være fornuftig dagtid mht energibruk.

Hvilke erfaringer, eller anbefalinger finns rundt dette,- det må vel være bruk av spjeld?, og helst så enkelt som mulig.

Et annet spørsmål gjelder innstilling av ventilene:
I hus med flere etg økes trykket naturlig oppover,- sammenliknet med utenfor. Dette kompenseres gjerne tradisjonelt med en ventil høyt oppe som utlikner trykket slik at det unngås overtrykk i konstruksjonen. Jeg skjønner ikke helt hvordan denne delen ivaretas med BV,- er det overhodet mulig å justere inn et svakt undertrykk i alle etg ?   

Til trådstarter: jeg ser problemet rundt kjøkkenventilatoren,- men tilluft i kjøkken øker vel kun forurensningen i boligen? Der er vel anbefalt med fraluft her uansett- og da heller øke tilluftstrømmen i tilstøtende rom når grandisen skal tilberedes? Igjen er vel styring en nøkkelfaktor.

   #14
 5,416     Langhus     1
Dette blir Off-topic (igjen) men syntes ikke at denne kunne stå uimotsagt.

...
Men angående type gjennvinner så skriver TS at det er kun rotorgjennvinner som er noe å satse på idag. Det er jeg svært uenig i. En kammervekslende gjennvinner har i følge Sintef minst like god gjennvinningsgrad. Jeg vil påstå at rotorgjennvinnere for eneboliger sliter litt med at rotoren blir for liten og dermed blir overflaten for å ta opp og avgi energi en begrnsende faktor. Særlig siden denne overflaten skal bira til å stabilisere fuktighetsnivået i boligen i fyringssesongen.

Det er etter hva jeg kjenner til ingen av de som leverer rotorgjennvinnere som har fått disse uavhengig testet av Sintef, selv om de reklamerer for at de er utviklet i samarbeid med Sintef. Om jeg hadde et produkt som var best i alt på markedet ville jeg latt Sintef teste det og få et bekreftet.
...

Tok deg på ordet forrige gang dette var oppe og sendte spørsmålet til Flexit

[Quote="Knut Skogstad @ Flexit"]Hei

For det første er jeg ikke helt sikker på hvilken test fra 2002 det vises til. De tester vi har deltatt i fra den tiden er produkter som i dag er faset ut til fordel for nye produkter som er vesentlig bedre en de som ble testet den gangen. De tester som vi kjenner til der Flexit produkter har deltatt har dog ikke Enervent kommet best ut.

Dog er det slik at i dag er det nye forskrifter med nye regler i TEK 10 som setter krav til energieffektivitet i ventilasjonsaggregater med spesifikke krav til virkningsgrad og SFP.

Disse data skal videre benyttes blant annet i NS3031 som beregner bygningers netto energibehov. NS3031 viser igjen i sin tur til to ulike standarder for å dokumentere virkningsgrad. Disse er EN 308 og NS-EN 13141-7

Flexit aggregater er bl.a. testet hos Sintef og i egne laboratorier og vi går selvfølgelig god for de data vi presenterer. Disse kan brukes direkte i beregninger etter gjeldende forskrifter og standarder.

Jeg forsøkte å laste ned teknisk dokumentasjon fra Enervent TS300 fra web men dette var ikke tilgjengelig… Kan derfor ikke uttale meg om deres data. Dog viktig at de er testet ihht gjeldende standarder og dokumenterer årsmidlere temperaturvirkningsdrag slik dagens krav er og ikke momentanvirkningsgrad som var vanlig for ca 10 år siden. Tester fra 2002 er således med all sannsynlighet lite relevante i dag.[/quote]
(utheving i bold av meg.)

Så vidt jeg kan skjønne vil faktisk ikke produktet som ble testet for ti år siden være godkjent siden årsvirkningsgraden er under dagens krav.
Signatur
   #15
 5,416     Langhus     0

Fin oversikt som er laget.
Jeg slenger inn et spørsmål i denne tråden om styring av luftstrømmen:
Nattestid må det jo være et poeng å redusere utskiftuingen av luft i stue, kjøkken mm og øke utskiftingen i alle sov, mens det omvendte må være fornuftig dagtid mht energibruk.

Hvilke erfaringer, eller anbefalinger finns rundt dette,- det må vel være bruk av spjeld?, og helst så enkelt som mulig.

Finnes muligheter, men elektriske styrte spjeld er relativt dyre, og du må inn med spesialløsninger  for å styre dette. (og spesialløsninger for å styre spesialløsningen for å forhindre at stua kobles "ut" Nyttårsaften 23:00.
Hvis du ikke er veldig Reodor tror jeg kost/nytte verdien er veldig lav.

Til trådstarter: jeg ser problemet rundt kjøkkenventilatoren,- men tilluft i kjøkken øker vel kun forurensningen i boligen? Der er vel anbefalt med fraluft her uansett- og da heller øke tilluftstrømmen i tilstøtende rom når grandisen skal tilberedes? Igjen er vel styring en nøkkelfaktor.

Slik jeg leser innlegget til TS så er det at kjøkkenventilator ikke skal kobles til ventilasjonsanlegget. Meg bekjent er det anbefalt avtrekk på kjøkken.
Styring med trykkvakt som "gasser opp" mengden med tilluft i ventilasjonsanlegget løser eventuelle utfordringer.
Signatur
   #16
 205     0

Husk å ha tilluftsventil i kjøkken hvis kjøkkenviften er stor og undertrykk kan skapes hvis vinduer er stengte.

Avtrekk fra kjøkken skal IKKE inn i ventilasjonskanalene.

Det kan diskuteres hvorvidt ventilasjonsanlegget kan kompenseres for trekket fra kjøkkenviften, en såkalt trykkvakt.Det er muligens noen tastefeil her, men greit å få det helt avklart.

Mht styring ser jeg utfordringen; men hva med disse ventilene som kan styres elektronisk- eller er de kanskje for dyre de også?
   #17
 618     MALM     0
Hei mye bra her,men å sammenligne mekanisk avtrekk med balansert med rotor ???,den blir for tynn,
    Det er jo ett energiforbruk uten sidestykke i forskjell.
    Driftskostnad for mitt vr700 anlegg 09-10 var ca 2000kwh rundt regnet ca 2000kr for 12mnd(trøndelag)
    skulle jeg behandlet like mye luft med avtrekksanlegget på ett år ville kostnaden blitt noe helt annet,
   
    kort summert så betaler jeg gjerne noen kroner for ett bra inneklima som vi oppholder oss alt for
    mye i på vinters tid,,,betalte extra for AC på blikkboksen i garasjen å men men....tiden går heldighvis
    framover med ny teknologi ;D
   
   
Signatur

   #18
 181     Akershus     0


Vårt hus er riktignok marginalt mindre enn 250kvm, men 13000 kwh er mer enn vi TOTALT bruker til oppvarming. Regnestykket ditt Britax på 13000 kwh rett ut av huset ved mekanisk ventilasjon er nok laget av en eks bruktbilselger som nå jobber med balansert ventilasjon.


Vi kjører for øvrig normalt 12 uskiftninger/døgn.

Enten har dere det veldig kaldt i huset, bor på en særdeles varm plass, eller så er det ikke 12 utskiftinger av inneluften pr døgn.

250m2 x 2,4m takhøyde = 600m3
600m3 x 12 utskiftinger = 7200m3/døgn

Hvis du bor på en plass med la oss si 4grader årsmiddeltemperatur, og innetemperaturen i snitt ligger på 20grader
20-4 =16grader

7200t x 16gr x 365dg x 0,3W/K = 12614kWh

Riktignok på sommeren er det noe varmeoverskudd, så da kan vi trekke fra noe, da vil totalen bli omtrent 10.000kWh
For å komme unna dette enten innetemperatur være lavere enn 20grader, utetemperatur være høyere enn 4grader i snitt, eller utskifing av luft mindre enn 0,5 utskiftinger pr t, dette er snakk om fysikkens lover, om mekanisk ventilasjon klarer unngå disse så er jeg mektig imponert!

Når man da sitter med dokumentasjon for at balansert ventilasjon kan gjenvinne rundt 80% av varmen gjennom året blir det en besparelse på 8.000kWh på dette regnestykket.

Nå er det jo mange som begynner å blande inn varmeelementet i det balanserte ventilasjonsannlegget på dette stadiet og sammenligner det mot vedfyring, varmepumpe eller lignende. Da blir det håpløst.
Du kan slå av varmeelementet på de fleste (alle?) ventilasjonsaggregat, og da får du ikke noe elektrisk fyring, det du til gjengjeld får er filtrert og forvarmet frisk luft inn i huset, men den holder ikke 20grader vinterstid, men det slår -15 rett fra husveggen via mekanisk ventilasjon i alle tilfeller.


Vi bor i et nytt (2011) og svært godt isolert hus på østlandet med mekanisk ventilasjon hvor vi kan velge mellom 0.3-0.5-0.7 utskiftninger pr time. Huset går over flere plan. Når vi varmer opp nederste plan, blir huset normalt gjennomvarmt oppover i etasjene. Ved streng kulde bruker vi litt ekstra varme i de andre etasjene. På kjøkken, tre stuer og kontor har vi 22 grader. På fire soverom, treningsrom og bod har vi 15. Energi til oppvarming ca 8-10 000 kw/h omregnet til årsforbruk.

Kombinasjonen av selgere + teori, evnt noen som ikke har greie på hva de snakker om + teori, er ikke noe å basere seg på.

Balansert ventilasjon koster mye i innkjøp, det koster mye i drift, det koster å vedlikeholde. Byggforsk, Veidekke, Follohus og mange andre mener at det i mange tilfeller ikke lønner seg økonomisk. Vi har erfart det samme i praksis. Det betyr ikke at det aldri lønner seg, men for mange vil det være privatøkonomisk ulønnsomt.

Bor man på et sted med dårlig luftkvalitet, eller har behov for å rense luften for pollen, er det helt sikkert verdt pengene.
   #19
 618     MALM     0
Hei du sier du har mekanisk ventilasjon mener du da kun avtrekk? og huset er bygget i 2011.
    juli 10 kom tek 10 og trådde i kraft august samme år med da bla avtrekksanlegg i bolighus,kryssvekslere,osv
    ikke holdt kravet om årsmiddel virkningsgrad over 70%,ved spesielle grunner som luktsmitte kan
    du få godkjent 70%(kryssveksler).

    Hvis ditt hus har avtrekksanlegg(uten gjenvinnig) og er bygget i 2011 er det iht tek 10 ikke godkjent.
Signatur
   #20
 247     Trondheim     1
Nå er vel ikke det å spare strøm som er hensikten til et ventilasjonsanlegg, ikke er det en oppvarmingskilde heller. Det vil være med å regulere temperaturen ja, men noe oppvarmingskilde alene er det ikke. Syns det er merkelig at det er så mange som er grådig når det kommer til inneklimaet i boligen vi oppholder oss i store deler av døgnet. Parkett til 1000,- pr m2, fliser fra Italia, feteste tv'n osv. , men lufta som vi puster inn, nei det er ikke så viktig...  ::)


Wink