428    18    0  

Beregning av viftekapasitet for å skape undertrykk i råkjeller, hjelp trengs...

 91     0
Jeg har en tråd gående radon. Håper det er greit at jeg poster her under "mekanisk og balansert ventilasjon", siden spørsmålet dreier seg om å oppnå rett undertrykk i krypkjeller. Hvordan beregner man rett størrelse på vifte?
 
Jeg står ovenfor to valg. Den første, evodry + kanalvifte, har seperat kanalvifte (opptil 450 kubikk, regulerbar), mens den andre Corroventa har egen innebygget undertrykksvifte (35-150 kubikk, regulerbar). Mer informasjon her: http://www.lfs-web.se/avfuktare-undertryck.htm.
 
Kjelleren er ca. 2x4x4m, den utgjør den gamle delen av huset og har granittstein som mur (varierende størrelse og masse sprekker). Den ligger midt i bygget og har nybygg rundt hele. Nybygget står på ringmur med lecafyll og betongdekke.
 
Jeg ønsker å skape undertrykk i råkjelleren ved å føre luft ut av rommet, dette i kombinasjon med en avfukter for å unngå høy fuktighet. Slik det er i dag kommer det kald kjellerluft m/radon opp i 1 og 2 etasje. I utgangspunktet er rommet lite, men jeg antar at det vil være et bra tilsig av luft fra det omkringliggende nybygget. Grunnen til det er at granittveggene som omgir kjelleren overhodet ikke er tett. Det kan i seg selv være positivt i forhold til «fjerning» av eventuell radon som befinner seg under den nye delen. Men det gjør det vanskelig å vite viftekapasiteten for å skape undertrykk.
 
Jeg har laget en skisse over grunnflaten med ca. mål for å bedre kunne forklare hvordan huset er. Huset er bygget ut og totalrenovert for ca. 15 år siden. Det røde området indikerer den gamle delen (ca. 100 år gammelt), tømret kasse og steingrunnmur. Det grønne området indikerer råkjelleren og veggen består av steinmur. Alt utenom det grønne arealet er fylt opp med leca og betongdekke (i skrivende øyeblikk kjenner jeg ikke til om det er brukt membran).
Beregning av viftekapasitet for å skape undertrykk i råkjeller, hjelp trengs... - Grunnflate.jpg - Ronald

HSt
   #1
 17 065     Sørum     0
Vifter & Miljø er en annnen vifteleverandør, ellers finnes det på Flexit Easy125 diagram som viser trykk vs luftmengde, jeg valgte Easy125 viften ut fra at den så ut til å bygge forholdvis mye trykk med stor kapasitet.

I den andre tråden skrev jeg at svenskene advarer mot mer enn 50m3 (mener jeg husker rett tall) da mye luft kan medføre risiko for frost under fundamentet. Siden du ikke har kjeller i hele arealet kan dette være minst like viktig å tenke på.
  (trådstarter)
   #2
 91     0
I den andre tråden skrev jeg at svenskene advarer mot mer enn 50m3 (mener jeg husker rett tall) da mye luft kan medføre risiko for frost under fundamentet. Siden du ikke har kjeller i hele arealet kan dette være minst like viktig å tenke på.

Den er grei, viktig poeng det.
   #3
 13     0
Du ønsker undertrykk i kjelleren i forholdt til de oppvarmede rommene som kjelleren grenser til? Dvs. du ønsker at luft fra de oppvarmede rommene skal eksfiltrere mot kjelleren, for å unngå det motsatte at radonluft fra kjelleren infiltrer over til oppvarmede rom? Eller er det undertrykk i forhold til grunnen du ønsker? Hva er så grunnen bygd opp av? Mangler informasjon. 

Hvilke temperaturer er det i sonene? Og hvordan er klimaet utendørs? Hvilken temperatur er det i kjeller (tenker på dette med avfukter, over 15 grader bør du benytte deg av kondenseringsavfukter, om under, sorpsjon.) Dette med trykkforskjeller er en ganske dynamisk prosess. Har du målt lekkasjetall i de ulike sonene? Sidene bygget er såpass gammelt så kan man jo, la oss si, for å være grei, anta at lekkasjetallet ligger rundt 3 ved forholdsvis lave trykkforskjeller. (Hadde vi satt standardtrykkmåling n_50, hadde jeg sagt n_inf over 20.) Ergo, må luftmengden til viften din ligge over 3*volum til grensende rom. Med andre ord, for grovt overslag må viften din ha en avtrekksmengde over 3*romvolum til grensede, oppvarmede rom, per time. Etter at ønskelig vifte er montert i kjeller, har du kanaler for å sørge for at avtrekksluften blir ført ut til ønsket område og ikke rett ut i de andre oppvarmede rommene?

Har ikke sett på situasjonen din så nøye, men underlig at dette ikke kan løses med tilstrekkelig radonsperre?  Eller drenering, radonbrønn? Kan du gjøre kjelleren lufttett? Hvilke nivåer av radon har du målt? Brukes kjelleren til noe? Radondøtrene avgir alfastråling og er relativt svake til å trenge igjennom materialer, dog, puster du det inn i luften, så er ikke det noe alveolene i lungene din kan forhindre. Ventilering av radonområde er etter mitt syn en midlertidig løsning, ikke en permanent.  
  (trådstarter)
   #4
 91     0
@Unconnected, takk for svar. Nedenfor har jeg etter beste evne svart på dine spørsmål:
  • Du ønsker undertrykk i kjelleren i forholdt til de oppvarmede rommene som kjelleren grenser til?


Ja jeg ønsker undertrykk i kjelleren i forholdt til de oppvarmede rommene som kjelleren grenser til. Da spesielt med tanke på stuen over råkjelleren. Råkjelleren har et betongulv, men det er ikke støpt ut til veggene, dette for at vann skal kunne ledes ut på sidene mellom gulv og vegg. Kjelleren skal ikke brukes til oppholdsrom, kun varmtvannsbereder står der, samt avløpsrør for gråvann.

  • Hvilke temperaturer er det i sonene?


Jeg har ikke målt kjelleren, men skal gjøre det i dag. Jeg vil anta at det ligger på ca. 5 grader, mulig at varmtvannsberederen som står der generererer noe varme. Siden råkjelleren ligger midt i bygget blir den ikke særlig varmet opp om sommeren. Oppholdsrom i 1 og 2 etasje ligger på ca. 22 grader.

  • Og hvordan er klimaet utendørs?


Lokalitetetn er i Akershus, med temperaturer sjelden lavere enn 10 minus grader, men tider mye nedbør.

  • Hvilken temperatur er det i kjeller (tenker på dette med avfukter, over 15 grader bør du benytte deg av kondenseringsavfukter, om under, sorpsjon.)


Jeg vil tro at det ligger under 15 grader om sommeren, men vi har ikke bodd der lenge nok til å vite. Har tenkt å bruke sorpsjon kombinert med vifte for undertrykk.


  • Dette med trykkforskjeller er en ganske dynamisk prosess. Har du målt lekkasjetall i de ulike sonene?


Nei, hvordan måler man det?
Det jeg vet i skrivende stund er at det er mye sprekker i mellom granittsteinene, slik at det vil nok trekkes falsk luft her. Men siden råkjelleren er omringet av "nybygg" ringmur med fyllmasse (leca) og betongdekke, så antar jeg at det ikke kommer til altfor mye luft. Videre kjenner vi at det står kaldluft opp fra kjelleren i den gamle delen som står over råkjelleren. Denne delen består av opprinnelig tømmerkasse og jeg tror det ikke er gjort noe for å tette langs veggene. Følgelig er luftlekasjen fra kjelleren opp til stuen formidabel. Vi må nok gjøre det vi kan for å tette.

  • Etter at ønskelig vifte er montert i kjeller, har du kanaler for å sørge for at avtrekksluften blir ført ut til ønsket område og ikke rett ut i de andre oppvarmede rommene?


Nei, men vi skal kjerneborre et hull gjennom granittvegg, slik at vi fører det ut i friluft. Dette må gjøres i et hjørne ved glassveranden (eneste stedet hvor veggen i råkjelleren er i kontakt med friluft).
Jeg har lagt ved en skisse slik at det er lettere å se for seg hvordan det er.

Beregning av viftekapasitet for å skape undertrykk i råkjeller, hjelp trengs... - IMG_1795.jpg - Ronald
   #5
 15 848     Akershus     0
Du har en fin frihåndsstrek!

Hva for tegneprogram har du brukt til plantegningen.
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 91     0
Du har en fin frihåndsstrek!

Hva for tegneprogram har du brukt til plantegningen.

Takk, kan ikke si det samme om håndskriften;)

Jeg brukte bare et gratis online program, jeg klarer ikke finne det igjen...
   #7
 13     0
Som tidligere forklart, så oppnår du undertrykk ved å ventilerer bort større mengder luft enn det som blir trengt inn. Da størrelsen på lekkasjene er ukjent, kan det antas romvolum multiplisert med en faktor for lekkasje- og temperaturgradientene. Det blir forholdsvis store luftmengder som skal ut for å oppnå tilstrekkelig lavere trykk i kjelleren, enn i tilstøtende oppholdsrom. Her har du i praksis kun en flate som tilstøter oppholdsrom.

Fikk delvis sett igjennom posten du har gående angående radon, og det er en spesiell situasjon. En ting som jeg ikke så ble nevnt, er at du risikerer å skape undertrykk i forhold til grunnen, som igjen kan føre til at mengden radonholdig luft fra grunnen økes. Dvs, at den ventilerte luften kan bli godt potent og bør føres så pass langt bort at du ikke risikerer å få den inn bygget igjen. I tillegg kan du få et betydelig varmetap.

Om dette er løsningen du vil gå for, så ta med deg en myggspiral og sjekk retningen på røyken når du har fått alt på plass, også kan du justere luftmengden deretter. Videre blir det hyppige radonmålinger så du kan kontrollere om tiltakene er tilstrekkelige.

Ellers kan et godt tips være å sørge for enkel tetting av lekkasjepunkter fra kjelleren og opp til oppholdsrommene, enkel ventilasjon av kjelleren og øke mengden frisklufttilførsel i oppholdsrommene. Å øke frisklufttilførsel i oppholdsrommene kan ikke understrekes nok. Lykke til.
Siste redigering: 10. mars 2018 00:23:56 av Unconnected

  (trådstarter)
   #8
 91     0
@Unconnected, skjønner.

Skal starte med å ventilasjonshull ut (kjerneborre i grunnmur), deretter tette lekasjene opp i oppholdsrommet. Hvis det trekkes for mye radon opp fra grunnen kan jeg vurdere heldekkende betonggulv, men riktig drenering under.

Egentlig burde jeg låne meg en kanalvifte og bruke myggspiral (røkelse eller lignende) for å se hvor mye som må til. Siden de to løsningene jeg har skissert ovenfor koster rundt 20 000 kr.

Når det gjelder oppholdsrom, så er det åpent mellom alle rom, og det er luftespalte over alle vinduer. Er det noen enkel måte sjekke om man har riktig frisklufttilførsel i oppholdsrommene? Luften kjennes i hvertfall frisk og fin ut.
HSt
   #9
 17 065     Sørum     0
Når jeg så på luftlekkasjer her hjemme så brukte jeg et IR termometer og tittet inn i vindusventiler, de som var kalde gikk det luft inn av, de som er varme går det luft ut av. Det jeg ser er at uten vind ute så klarer jeg ikke å mate nok luft inn vindusventilene og det er det fortsatt litt luft som kommer fra kjelleren. Med bare 100Bq mot før 1000Bq i kjeller så går det i imidlertidnormalt bra og snitt verdier ligger på ca 45Bq/m3 i beboelsesrom.

Jeg fant lekkasjer opp på kjøkken og opp på et soverom, men det å tette luftlekkasjer er vanskligere enn en skulle tro, på kjøkken har jeg tettet mellom rør og spon under parkett men klarte ikke å registrere noe som helst reduksjon i lekkasjen. På soverom tettet jeg mellom vegg og gulv sponplate, men igjen uten den store effekten. Jeg gjorde dette mens jeg hadde 1000Bq/m3 i kjelleren og på soverommet kom lekkasjen når det ikke var vind inn på vindusventilen.

I et forsøk brukte jeg tykk plast og Biltemas plastdør med glidlås og tettet trappeløpet inn i 1.etg det jeg klarte å bekrefte var at nivået sank fra ca 400Bq til 200Bq i denne etasjen, jeg konkluderte at mye kom gjennom vegg fra kjeller (vegg i hall/trappeoppgang pga inngang i sokkel i front på huset). Kanskje kan du bruke tilsvarende løsning i kjelleren din for å prøve deg frem hvor det kan være lurt å tette..
  (trådstarter)
   #10
 91     0
HSt, takk for tips. Jeg kan låne et IR termometer fra jobben. Skal også teste litt ved å tette trappeløpet.