905    8    0  

Dimensjonering av balansert ventilasjon

 417     Oslo     0
Jeg skal bygge nytt og sliter med å finne ut av kravene for ventilasjon. TEK17 angir en blanding av areal og volum. Minimum for oppholdsrom er 1,2 m3 per time per m2 gulvareal (SINTEF anbefaler minimum 1,44 m3). Andre rom skal være minst 0,7 m3 per m2. Soverom krever 26 m3 per sengeplass mens kjøkken, toalett og våtrom har egne m3/h-krav for avtrekk. 

Hvordan blir det da med kvadratmetersregelen i rom med ekstra himlingshøyde? Finner ingen forutsetninger for noe standardhøyde på 2,4 m. Skal f.eks. et rom med 4,8 m himlingshøyde ha dobbel så mye tilluft?

Og hvor er det tommelfingerregelen på utskifting av halve volumet per time kommer fra?
Signatur

   #1
 2 727     Asker     0
Tror du bare kan sende tegningene til det selskapet du skal bruke. Det er ansvarsbelagt uansett. De må dimensjonere. I etterkant kan du så vurdere å øke størrelse litt på aggregat. Kosten der er ikke stor. 3-5k så får man hakket opp i aggregat.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 417     Oslo     0
Joa, men de må jo ha et eller annet grunnlag å dimensjonere ut fra. Plantegninger holder ikke når det ikke er et A4-hus, så hadde vært greit å vite hva det er de tar utgangspunkt i? Er foreløpig bare på prosjekteringsstadiet så har ikke noe firma enda.
Signatur
   #3
 251     0
Ventilasjonsbestemmelse for oppholdsrom i TEK17 § 13-2 er gitt som kubikk luft pr time pr m2golvflate.  Da er det irrelevant hvor høyt du har det under taket.

For soverom er bestemmelsen gitt som kubikk pr time pr planlagt soveplass, men bare når soverommet er i bruk (!).  Hvilket areal, takhøyde, form eller farge soverommet har, er da irrelevant.

Tommelfingerregler representerte gammeldags vett og forstand.  De kan være knyttet til en "vanlig" romhøyde, hva nå det skulle være.

Ventilasjonsreglene er så greie å forholde seg til at dyr ekstern prosjektering burde være overflødig. Desentral løsning (åpning kun gjennom yttervegg i de enkelte rom) gjør selve arbeidet godt egnet for egeninnsats.  


Signatur
zyp
   #4
 456     0
Behovet for ventilasjon henger jo i stor grad sammen med hvor mange personer som befinner seg i rommet. Større areal gir plass til flere personer, ekstra himlingshøyde gjør ikke.
   #5
 251     0
På kravsnivå, som er det trådstarter spør om, nei.  Det er ikke noe i TEK-bestemmelsene for bolig som tar hensyn til "hvor mange personer som befinner seg i rommet".  Så er det jo slik at større himlingshøyde gir mer volum å puste i for et hvert gitt antall personer i rommet.  Himlingshøyde er derfor relvant for det fysiske behovet for ventilasjon. Men altså ikke i TEK17 (vi er fortsatt her: https://lovdata.no/forskrift/2017-06-19-840/§13-2).  
Signatur
   #6
 2 975     Vestlandet     0
Tommelfingerregelen for halvparten av lufta kjem vel av 1,2 kubikk per kvm per time for oppholdsrom. Med standard takhøgd (240cm) har 1kvm golvareal 2,4 kubikkmeter luft. Halvparten av dette i timen er 1,2 kubikkmeter luft.
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 417     Oslo     0
Ja, det ble kanskje litt feil å si at jeg bare vil finne ut av minimumskravene. Disse er det de er. Jeg har ikke noe problem med å regne meg frem til hva som må til for å tilfredsstille TEKen.

Det jeg er ute etter er hva som må til for å få god ventilasjon i mitt eget hus. Og derfor ville jeg gjerne vite litt om hva som ligger bak kravene, særlig siden jeg har et volum godt over "normalen". Mulig dette bare blir flisespikkeri, siden det jo bare er å ta litt ekstra i på aggregatet som nevnt her, men er som alltid ute etter å lære litt også Smile


Behovet for ventilasjon henger jo i stor grad sammen med hvor mange personer som befinner seg i rommet. Større areal gir plass til flere personer, ekstra himlingshøyde gjør ikke.

Dette ga litt mer mening, men i en enebolig er det vel sjeldent så mange personer at dette blir særlig dimensjonerende?


Tommelfingerregelen for halvparten av lufta kjem vel av 1,2 kubikk per kvm per time for oppholdsrom. Med standard takhøgd (240cm) har 1kvm golvareal 2,4 kubikkmeter luft. Halvparten av dette i timen er 1,2 kubikkmeter luft.

Takk! Denne klarte jeg ikke å se. Da fikk jeg ihvertfall svar på det Smile
Signatur

zyp
   #8
 456     0
Husk at du dimensjonerer per rom før du legger sammen for boligen som helhet. Hvis du fyller opp et enkelt rom med nok mennesker til at lufta der blir tung så hjelper det ikke at du har masse frisk luft i resten av boligen, derfor må det dimensjoneres så alle rom får nok luft, selv om de stort sett står tomme.