#11
 37     0
Er det såkalte romventilatorer snektriker har montert?

Lavenergisystemer har levert desentralt balanserte ventilasjonssystem fra tyske Lunos i mer enn 7 år. Ventilatorene, som monteres skjult i ytterveggene, er ferdig synkronisert. Lyd er sjelden et tema om ikke en velger høy innstilling. All luft i bevegelse vil medføre noe lyd.
Knapt noen av fler enn 9.000 enkeltventilatorene har sluttet å fungere som de skal.
Tilbakemeldinger fra brukere er svært positive.
Signatur

   #12
 20 056     Akershus     0
Mitsubishi VL-50 er vel en kryssvarmeveksler (med varmeveksler i papir). Her går viftene kontinuerlig, ingen start/stopp for å snu luftens strømningsretning.

Når en skriver: «er ferdig synkriniisert , hvordan foregår denne synkroniseringen? Si at en skrur opp tre stykk, to i foreldresoverommet og en i et tilstøtende mindre barnerom. I foreldrerommet skal en puste ut mens den andre trekker luft inn. På barnerommet trengs ingen synkronisering.

Hvordan klarer Lunos å lukte hva som skal synkroniseres med hva?
Signatur
   #14
 20 056     Akershus     0
«Lunos ventilasjon styres elektronisk.
Tilkoblet som beskrevet i skjema = synkronisert.

Dette var særs lite informativt. Er det radio eller kabel mellom enhetene? Hvordan vet hver enkelt enhet om den skal kjøre ut eller inn? «Den er ferdig synkronisert . Vil det si at de bestilles/leveres som «rød og «blå ? Rød puster ut når blå puster inn? Ved montering må en passe på at rød og blå kommer i rett rom?

Et annet alternativ er at enheten har lufttrykkføler. De starter random, men tester resultatet og «diskuterer seg frem til ønsket synkronisme.


Signatur
   #15
 37     0
KjellG: med Lunos desentral ventilasjon slipper man komplisert installasjon og krevende innstillinger.

Det er verken strømtilførsel eller styringselektronikk i selve Lunos ventilatoren. Derfor opptar den ikke unødig plass på eller i veggen. Ventilatorenhetene har én oppgave; å sikre frisk luft med en årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad godt over 80 % iht gjeldende standard (ikke å forveksle med "opptil" eller "maksimal virkningsgrad").

Hver ventilatorenhet kobles til en felles 12 Volt strømtilførsel og elektronisk styring. Enkelt, solid og stabilt med kabel. Mer komplisert behøver det ikke være.

Det er beskrevet på https://www.lavenergisystemer.no/
Signatur
   #16
 30     Bergen     0
Mitsubishi VL-50 ble montert på fredag. Luftkvaliteten med dør og vindu igjen ender med sterk hodeverk og tett nese. Fant så klart ut i etterkant at soverom burde ha 26m3/t utskiftning per sengeplass.?

Lar dette seg i det hele tatt gjøre? Da skal du ha 52m3 i timen på rommet ditt, dvs 14 liter per sekund.

Nå regnet jeg dette på sparket, så det kan være feil men da fikk jeg en fart på 123m/s gjennom et 120mm hull. Det blir bråk!
   #17
 651     0
Q = 0.014 m^3/s
A = pi*0.060^2 = 0.0113 m^2
V = Q / A = 0.014 / 0.0113 = 1.2 m/s
så du har nok regnet feil.

Jeg har "ordentlig" balansert ventilasjon, og på hovedsoverom er det innregulert 50 m^3/time gjennom 125 mm ventil. Dette er helt lydløst. Men vil nok tro at ulike former for "miniventilasjon" blir utilstrekkelig i de fleste tilfeller med mindre man har flere synkroniserte enheter.

   #18
 30     Bergen     0
Q = 0.014 m^3/s
A = pi*0.060^2 = 0.0113 m^2
V = Q / A = 0.014 / 0.0113 = 1.2 m/s
så du har nok regnet feil.

Jeg har "ordentlig" balansert ventilasjon, og på hovedsoverom er det innregulert 50 m^3/time gjennom 125 mm ventil. Dette er helt lydløst. Men vil nok tro at ulike former for "miniventilasjon" blir utilstrekkelig i de fleste tilfeller med mindre man har flere synkroniserte enheter.

Jepp, ble nok en kommafeil i farten. Lar posten minn stå til spott og spe.
   #19
 20 056     Akershus     0
KjellG: med Lunos desentral ventilasjon slipper man komplisert installasjon og krevende innstillinger.

Det er verken strømtilførsel eller styringselektronikk i selve Lunos ventilatoren. Derfor opptar den ikke unødig plass på eller i veggen. Ventilatorenhetene har én oppgave; å sikre frisk luft med en årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad godt over 80 % iht gjeldende standard (ikke å forveksle med "opptil" eller "maksimal virkningsgrad").

Hver ventilatorenhet kobles til en felles 12 Volt strømtilførsel og elektronisk styring. Enkelt, solid og stabilt med kabel. Mer komplisert behøver det ikke være.

Det er beskrevet på https://www.lavenergisystemer.no/  

Ok, så er elektronikken samlet i et elektronikkskap, det er ikke det vesentlige, men du forklarer ikke hvordan dette synkroniseres? Er det slik at elektronikken er delt i to terminaler og ventilasjonsenhetene kobles den første til terminal for «innpust  og den neste på terminal for «utpust ? Programeringen her er mao å velge rett terminal?
Signatur
   #20
 3 768     akershus     0
Ventilatorene var av merket Twinfresh, hvor all styringen og elektronikken sitter i selve vifta. Veldig dårlig system, veldig dårlig kvalitet. Jeg trodde et øyeblikk på julenissen når jeg kjøpte dem, man bør vel det for å tro at et lite keramisk element skal kunne gjenvinne enormt med varme. Uansett, kvaliteten holdt ikke mål og jeg har ikke orket å reklamere, har ingen tro på slikt system med så liten holdbarhet, så mye lyd, til og med en pipetone greide den å komme med innimellom når den snudde vifta. Klart ikke lyden er veldig hørbar, hadde den bare vært konstant, men når den stopper og starter 1 gang i minuttet, blir det ganske merkbart.

Skal man først investere penger på noe slikt, vil jeg tro at Lunos ventilatoren er en bedre greie, da slipper man en klumpete affære for hver vifte, må være mye bedre med sentral styring av flere vifter selv om det betinger 12 volt fremføring. Skulle man styre Twinfresh mot hverandre krevde det også signalkabel mellom enhetene. Får se om jeg gidder å bygge inn et eget sydtem for drift av viftene, med bedre lagere og egen styring. Noe virkning er det antagelig i de keramiske elementene, men 80% eller over mener jeg må være utopi. Hadde en av de virket, skulle jeg målt utluften og innluften en kald vinterdag, ville nok vært ganske avslørende.