463    19    1  

Varmepumpe og balansert ventilasjon

 83     0
Hei

Vi har nyinstallert balansert ventilasjon (Nordic S4) i etterisolert hus. Vi har en Panasonic Varmepumpe som varmer opp stort sett hele huset gjennom å blåse opp trappeløpet.

Varmepumpen står på 22 grader på denne tiden av året, men hva skal ventilasjonsaggregatet settes til for at det skal være mest mulig optilmalt både i forhold til Enøk og innetemperatur?

Foreløpig har jeg satt lufttilførselen også til 22 grader, men mistenker da at dette er litt høyt.

Setter pris på tanker og ideer.

   #1
 19 538     Akershus     0
Hva varmer opp lufta i tilluft? Varmepumpe eller elektrisk batteri?
Signatur
TSt
   #2
 7 481     0
Hvis vi antar at TS ikke har varmepunpe på batteriet skal tilluften være en god del kaldere slik at varmepumpen kan gi et bidrag. Ellers vil denne slå seg av og en vil tape gevinsten med varmepumpe. På jobb skifter vi litt temp gjennom året. 18,5 tror jeg vi har om vinteren, 17,x om sommer.
   #3
 19 538     Akershus     0
Dersom en ønsker å spare energi og tilluft er elektrisk drevet, slås oppvarming av tilluft helt av. Det kan gi ubehagelig trekk, så da må en velge.

Alternativet er varmeregister i tilluft basert på vannbåren varme fra f.eks. en varmepumpe.

Dersom en kjører med en vanlig luft/luft vp, så kan et alternativ være at tilluft blåses inn der vp står.
Signatur
   #4
 1 587     Trondheim     1
Dersom en ønsker å spare energi og tilluft er elektrisk drevet, slås oppvarming av tilluft helt av. Det kan gi ubehagelig trekk, så da må en velge.

Alternativet er varmeregister i tilluft basert på vannbåren varme fra f.eks. en varmepumpe.

Dersom en kjører med en vanlig luft/luft vp, så kan et alternativ være at tilluft blåses inn der vp står.

Nei, varmegjenvinning må være på maks, det vil si tilluft på ca 18-19 grader(om romtemp er 22 og gjennvinningsgrad er ca85-90%). Da gir ikke ventilasjonen noe trekk-dette MÅ maksimeres da det er denne delen som er HELT gratis. Så dekkes resten med varmepumpe. Tillegsvarme i ventilasjon må derimot være avslått slik av man ikke bruker strøm for oppvarmning av tilluft.
Mvh
Sakke
   #5
 19 538     Akershus     0
Mulig jeg var uklar, det er ettervarming etter varmegjenvinning jeg skriver om.
Signatur
   #6
 349     0
Så vidt jeg husker så anbefaler Flexit 18 grader på tilluft fra balansert ventilasjon.
  (trådstarter)
   #7
 83     0
Vi snakker luft til luft varmepumpe uavhengig av ventilasjon.

Dere mener altså at jeg skal skru av den elektriske varmeren på ventilasjonen og sette tilluft på ca 18 grader?


Takk for alle innspill

   #8
 19 538     Akershus     0
Hvis målet er å spare energi så setter en gjenvinning til maks, ev justerer ned mengden luft til behover og setter ettervarmeren så lavt en kan uten at det blir ubehagelig trekk.
Signatur
   #9
 566     0
På mitt ventilasjonsanlegg har jeg en "øko"-modus, som alltid er aktivert hos meg. Den "forsinker" innkobling av elektrisk ettervarme. For eksempel kan du ha til-luft innstilt på 18 grader og "øko -3 grader". Det betyr at varmegjenvinneren vil jobbe for å oppnå 18 grader (men ikke mer) på til-luft, men dersom den ikke klarer dette, for eksempel vinterstid (nå) vil den elektriske ettervarmeren bare jobbe for å oppnå 18-3=15 grader på luften. Dette fungerer topp.
   #10
 349     0
Vi snakker luft til luft varmepumpe uavhengig av ventilasjon.

Dere mener altså at jeg skal skru av den elektriske varmeren på ventilasjonen og sette tilluft på ca 18 grader?


Jeg kjører samme kombinasjon, balansert ventilasjon + luft til luft. Jeg bruker varmeelementet på ventilasjonen (18 grader) og synes det er mest behagelig. Har forsøkt å se om dette utgjør noe vesentlig merforbruk i strøm, og kan ikke se det hos meg.