2 286    36    31  

Kan nabo kreve søppeldunk flyttet?

 28     0
Vi bor i et sameie som består av mange eiendommer skilt ut fra en opprinnelig stor eiendom. Adkomsten til vår eiendom går over et annet sameies eiendom hvor vi har veirett.. Inntill denne veien Altså ikke vår eiendom med der vi har veirett ligger en naboeiendom. Våre søppelkasser står delvis på skulder av vei der vi har veirett og delvis inn på naboeiendom (30cm)Det er i alt 8 eiendommer som har søpla her. Nå krever eier av naboeiendommen søppelkassene våre fjernet og plasser på vår eiendom. Kan vedkommende kreve det? Naboen ervervet eiendommen for ca ett år siden. Tidligere eier har ikke hatt innsigelser mot plasseringen og har tilpasset sitt eget gjerde til nåværende plassering. Men nåværende eier sier at dette er min eiendom og jeg vil ikke ha dem der. Kan naboen kreve det? 

For å komplisere ytterligere er det noen eiendommer som har hatt søppelet sitt der i nesten 40 år,, men de har plass hos seg selv og ser ut til å godta flytting for å slippe nabokonflikt. Mitt sameie vil få en krevende og lite tilfredstillende løsning om vi må ha det på egen eiendom, men våre hus er bygget i 2013 om det er relevant ift. eventuell hevd.

Har søkt en del rundt men finner lite relevant om dette. Takknemmelig om noen kan dra litt av jussen som (eventuelt) er relevant her

   #1
 34     0
Det er tre vilkår for hevd av eiendomsrett:

1) Du må bruke eiendommen som din egen. Det er oppfylt, fordi dere har bygget et søppelskur der.
2) Hevdstiden er på tjue år. Det fremgår ikke i innlegget ditt om du har hatt skuret der i tjue år eller mer.
3) God tro. Du må bruke eiendommen med den tro at det er din eiendom. Altså, hvis du vet at du har fått lov til å plassere skuret på noen annens eiendom, og at det ikke er din eiendom, så kan du ikke hevde eiendomsrett senere.

Alle vilkårene må være oppfylt.
TSt
   #2
 11 894     0
Jeg klarer ikke å se at TS skriver at det er noe skur, bare at søppelkassene står i veikanten.  
Siden dette tyder på at det er mange så kan en jo forstå nabo også at dette ikke er noe dekorasjon.  Kan en komme til minnelig ordning ved at en lager noe skjerming mot nabo ?  

Det står veirett,  er veien også over samme nabo sin tomt eller er veiretten over en annen nabo ?  
   #3
 34     0
Jeg klarer ikke å se at TS skriver at det er noe skur, bare at søppelkassene står i veikanten.
Siden dette tyder på at det er mange så kan en jo forstå nabo også at dette ikke er noe dekorasjon. Kan en komme til minnelig ordning ved at en lager noe skjerming mot nabo ?

Det står veirett, er veien også over samme nabo sin tomt eller er veiretten over en annen nabo ?

Du har rett, jeg antok det var et skur. Uansett gjelder det samme.

Man må skille mellom veirett og eiendomsrett. Selv om man har en veirett over annens eiendom, har man ikke eiendomsrett over den.
   #4
 3 277     I huset mitt     7
Hvorfor skulle denne naboen ville/ønske/måtte ha søppeldunkene til alle naboene rundt stående på sin tomt?

Vil nok tro at dette startet i det små en gang med at noen satte dunkene sine der langs veier, de andre følgte på og tidliere eier av tomta var noe konfliktsky, dumsnill og sa ikke noe.Wink

Vil sameie til trådstarter akseptere at denne nabo det er snakk om nå, setter sine søppeldunker på trådstarters sameie? Eller parkerer biler der? Lagrer ved i et lite skjul der? Parkerer tilhengeren sin der?
Jeg tipper nei.Tongue


Her er det bare å innse at de gode tidene har tatt slutt, og organisere for søppeldunkene på egen tomt der de skal være.Cool
   #5
 3 880     0
I min kommune er det også krav om utendørsplan det man dokumenterer lokasjon for søppel, post etc. Finnes det noe slikt fra 2013 og deres byggesak?

Tenker også at dere må godta at søppelkasse er på egen og ikke naboens tomt. Regner med at dere heller ikke er interessert i å få naboens kasser på deres tomt? 
  (trådstarter)
   #6
 28     0
Det er tre vilkår for hevd av eiendomsrett:

1) Du må bruke eiendommen som din egen. Det er oppfylt, fordi dere har bygget et søppelskur der.
2) Hevdstiden er på tjue år. Det fremgår ikke i innlegget ditt om du har hatt skuret der i tjue år eller mer.
3) God tro. Du må bruke eiendommen med den tro at det er din eiendom. Altså, hvis du vet at du har fått lov til å plassere skuret på noen annens eiendom, og at det ikke er din eiendom, så kan du ikke hevde eiendomsrett senere.

Alle vilkårene må være oppfylt.

1) Vi har ikke søppelskur, men forrige eier av naboeiendom tilpasset sitte gjerde slik at de står i et innhuk i gjerde

2) Når det gjelder hevd er vår hevdstid naturlig nok ikke 20 da huset er bygget i 2013. Derimot benyttet den eiendommen som våre hus er bygget på samme sted til avfall

3) Vi har aldri hevdet at den er vår eiendom, men vil vel hevde at bruksrett til plassering av avfallsbeholder har vært akseptert. Vi har kjøpt eiendommen nylig og det hele kom som en overraskelse på oss
   #7
 3 465     Asker     1
Ville startet en prosess med å få søppel på egnet plass på egen tomt. Det er like lite (enda mindre) praktisk for nabo som for dere. Vil tro de ganske lett når frem med denne her. Så bedre å bare få det gjort.

Sameie søppel har jeg utelukkende erfaring med at renner over, tiltrekker seg rotter etc. ha det uten behov i nærheten av min tomt ville vært utelukket.
Signatur

   #8
 34     2
Det er tre vilkår for hevd av eiendomsrett:

1) Du må bruke eiendommen som din egen. Det er oppfylt, fordi dere har bygget et søppelskur der.
2) Hevdstiden er på tjue år. Det fremgår ikke i innlegget ditt om du har hatt skuret der i tjue år eller mer.
3) God tro. Du må bruke eiendommen med den tro at det er din eiendom. Altså, hvis du vet at du har fått lov til å plassere skuret på noen annens eiendom, og at det ikke er din eiendom, så kan du ikke hevde eiendomsrett senere.

Alle vilkårene må være oppfylt.

1) Vi har ikke søppelskur, men forrige eier av naboeiendom tilpasset sitte gjerde slik at de står i et innhuk i gjerde

2) Når det gjelder hevd er vår hevdstid naturlig nok ikke 20 da huset er bygget i 2013. Derimot benyttet den eiendommen som våre hus er bygget på samme sted til avfall

3) Vi har aldri hevdet at den er vår eiendom, men vil vel hevde at bruksrett til plassering av avfallsbeholder har vært akseptert. Vi har kjøpt eiendommen nylig og det hele kom som en overraskelse på oss


Dere kan overta hevdstid fra forrige eier, men uansett så fordrer det at dere er i god tro. Som du skriver, er dere ikke i god tro og kan derfor ikke hevde eiendommen. Det er ikke en bruksrett til plassering, men en eiendomsrett til den delen av tomta. Bruksrett er noe annet. Men uansett så går hevd på at du bruker noe i den tro at det er din eiendom eller din rett, og hvis du bare har fått tillatelse oppbevare søppeldunker på annens eiendom, kan du ikke hevde den retten. Den tillatelsen kan også fritt trekkes tilbake av grunneier.
   #9
 9     Nesodden      1
Enig med klarforhus, ovenfor her.

Vi er i motsatt situasjon, altså vi er naboen som ha vekk både postkasser og søppeldunker på og foran garasjen vår. Skjønner naboen din veldig godt. Jeg synes det er skjemmende (lukter på sommeren) og det stjeler en gjesteparking fra oss. I tillegg døler jeg at de ikke bryr ser sååå mye om noe havner utenfor eller lukter siden det ikke er i nærheten av deres hus eller hage. Vi har derimot ikke turt å ta det opp enda. Får kvinne meg opp asap.
   #10
 233     vigrestad     0
Hvorfor skulle denne naboen ville/ønske/måtte ha søppeldunkene til alle naboene rundt stående på sin tomt?

Vil nok tro at dette startet i det små en gang med at noen satte dunkene sine der langs veier, de andre følgte på og tidliere eier av tomta var noe konfliktsky, dumsnill og sa ikke noe.Wink

Vil sameie til trådstarter akseptere at denne nabo det er snakk om nå, setter sine søppeldunker på trådstarters sameie? Eller parkerer biler der? Lagrer ved i et lite skjul der? Parkerer tilhengeren sin der?
Jeg tipper nei.Tongue


Her er det bare å innse at de gode tidene har tatt slutt, og organisere for søppeldunkene på egen tomt der de skal være.Cool


Veldig enig i dette. Tror ikke sameiet hadde akseptert dette i revers heller
Signatur