1 732    25    15  

Tolkning av naboloven §3 "trær"

 72     0
har grense mot en eidendom og skogbruksforvaler (en større sådan) og her er det trær tett i tett mot min grense. de står helt inntil.

Loven er jo temmelig klar:

§ 3. Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15/KAPITTEL_1#%C2%A73


var nede på kontoret til han som hadde med skogen å gjøre, hadde med utskrift av loven og han bare lo. de kunne jo ikke godta det for da måtte de jo også godta alle andre de hadde grense mot.

så hvordan går man fram?

for meg er tærene til særlig ulempe da de blokkerer mye (all) av solen, speseilt pga av tomten er "vendt feil vei" samt fjell rett inntil som bare gjør saken verre.   #1
 382     3
Her har jo allerede eieren gitt uttryk for at det er "nemnande om å gjere" for han, i form av at dette vil skape presidens for alle grensetilfeller mot hans eiendom. Så, her har du en dårlig sak etter min vurdering.
   #3
 3 277     I huset mitt     0
Var første møte med forvalteren det møtet hvor du hadde med utskrift av loven?
Hvis ja, ikke den beste starten. Dører har en tendens til å lukkes (og låses) når noen klasker loven i bordet som første sak.Wink


Det koker ofte ned til hva som var der eks ved kjøp av eiendomen, hva som er praktisk mulig og ulempe for deg og nabo veies opp imot hverandre, etc.

Beste løsning er kanskje om det lages enighet om at trådstarter betaler for litt tynning av skogen nærmest grensa, etc?
Om mulig å få til er en annen sak.
TSt
   #4
 13 202     1
Anbefaler en annen fremgangsmåte, jeg har tatt trær på skogeiendommen bak huset to ganger, første gangen kunne vi ta trærne som sto like innenfor grensen siden de begynte å bli så store at de kunne være fare for huset hvis de veltet eller brakk. Når vi ønsket å ta mye mere så betalte vi en liten sum for 24 rugger av noen grantrær som vi forvandlet til fryktelig mange m3 med ved. Den stablet vi der hvor trærne var og frakter inn i vedbod en god porsjon hvert år. Tror en får til mere på denne måten. Jeg har hørt at loven kun gjelder mellom bolig tomter og ikke for de som grenser inn til skog så er redd at de også har rett i det du har opplevd.
  (trådstarter)
   #5
 72     0
dette er det firma som har mer enn nok med penger. hjelper ikke med hundrelapper da..
HSt
   #6
 34 631     Lillestrøm kommune     3
Så lenge de får det de ville solgt disse trærene for så ville det nok ikke vært noe problem, men hvis en starter en henvendelse med krigserklæring så er det ikke den letteste måten å få til det en ønsker på.
  (trådstarter)
   #7
 72     0
dette er som sagt en gigant innenfor eiendom. hjelper ikke å gå ned på knær da. må henvise til lover og regler.

HSt
   #8
 34 631     Lillestrøm kommune     2
Det er her vi ikke er enig, får giganten avkastningen sin så vil de oftest være fornøyd, med møter de en kranglefant er det enklere å bare avslutte med et nei.
  (trådstarter)
   #9
 72     0
ingen som har kranglet. spurte først om det var mulig å kappe de ned. skulle gjøre alt selv. hadde med naboloven i baklomma som jeg tok fram da mitt tilbud ikke ble godtatt.
   #10
 805     Stavanger     0
Lov n er en som sagt klar, både på høyde og avstand så jeg er redd når motpart ikke vil gjøre noe så må du ty til advokat med påfølgende kostnader.
Signatur