183 967    314    29  

Vrang nabo tar seg til rette

Tom
 1 545     Sørlandet     0
Har en nabo som har tatt seg til rette på min tomt med beplantning, stabling av diverse kasser og litt søppel. Etter gjentatte ganger å ha påpekt at dette er min tomt uten å få gehør, ringte jeg kommunen og bestilte oppmåling.

Oppmålingsmannen kom, sjekket målebrevet og satte ned nye grensepinner. Opplyste om at gps-oppmålingen var +/-2 cm på det beste, men man måtte regne med +/- 5 cm som normalen. Resultat var at jeg fikk igjen nesten en meter av tomta mi.

Naboen ble selvfølgelig kjempeirrtert og har satt i gang bygging av en  levegg langs deler av den oppmålte grensa. Ikke har han søkt og ikke har han fått tillatelse, så jeg klagde til kommunen. De sendte kopi av klagebrevet mitt til ham og ba om uttalelse. Pussig at de ikke sender sitt eget brev, men sender mitt klagebrev til naboen.

Uansett. Byggefeltet har en reguleringsplan som setter regler for hvor høyt hekker kan være, hvor høy gjerde kan være og at man i praksis bare skal ha en lav hekk eller et lavt gjerde på 80 cm. I tillegg masse om utnyttelsesgrad, avstender, mønehøyder osv. Men hva gjør man når saksbehandleren sier at de ikke vil forholde seg til reguleringsplanen, men at det kun er plan- og bygningsloven som gjelder. Alt annet blir privatrettslig. Kan kommunens saksbehandler si det? Kan de drite i sin egen reguleringsplan?

For noen år siden bygde jeg på huset. Da var alt ok i forhold til Plan- og bygningsloven, men jeg måtte få unntak fra reguleringsplanen når det gjaldt utnyttelsesgrad og mønehøyde.

Hvorfor gjaldt reguleringsplanen da, mens den plutselig ikke gjelder nå?
Gjør kommunen en tabbe eller kan de bare bestemme seg for at slik er det?

Ulempen er nå at hvis denne saksbehandleren gir tillatelse til det allerede oppførte byggverket, blir det jeg som må saksøke naboen for å få ned plankeveggen og ikke kommunen som pålegger naboen å fjerne plankeveggen ut fra reglene i reguleringsplanen.

Noen som vet hvordan reguleringsplaner funker? Kan kommunen bare fraskrive seg et hvert ansvar for reguleringsplanen og si at dette er privatsrettslig?
Signatur

   #1
 969     0
Nei de må følge loven de som alle andre så dette må du ikke gi deg på. Skriv et nytt brev eventuelt forlang at en annen saksbehandler ser på saken og vær tydelig at dette finer du deg ikke i.
Signatur
   #2
 520     0
Gjør det klart at du sender klagen videre til fylket (fylkesmannen) hvis kommunen ikke gir noe bedre svar.

Hvis det er en liten kommune, eller egentlig uansett, sjekk opp om det er noen familiære, politiske, vennskapelige, forretningsmessige forhold mellom saksbehandler og naboen din og be uansett om at en ny saksbehandler ser på saken/klagen.

Man skal ikke finne seg i fjolleri, men samtidig er det ikke enkelt hvis man havner i "unåde" hos kommunale saksbehandlere, da kan ting, i beste fall, ta veldig lang tid. Så jeg ville holdt en saklig og "god" tone.

Ang. le-veggen så kan naboen argumentere for at den er sesongbasert. Dvs at den kan demonteres og flyttes. Mon tro om den må være nede 3 mnd i løpet av året (husker ikke helt).

Hvis le-veggen ikke er skjemmende, eller på annen måte til ulempe, så ville jeg sterkt vurdert å droppe saken. Naboskap er kanskje verdt mer enn ulempen med leveggen? Og det kan jo hende at naboen finner på ting som vil irritere deg mer, og er lovlige, hvis du "vinner" saken?
   #3
 4 156     Oslo Vest     1
Nå kan det være at kommunen mener det naboen gjør ikke er søknadspliktig, og så lenge det ikke er det, er det utenfor dere jurisdiksjon, og et privatrettslig forhold.

Men kan du bevise at det er søknadsplikt osv kan du jo varsle om det. Personlig mener jeg at dette bare er tull og at naboer (det gjelder alle) innen rimelighetens grenser skal få gjøre hva han vil på EGEN eiendom.

Dersom vi alle skulle springe rundt og passe på hva naboen gjør blir det veldug surt å leve.
Signatur
   #4
 520     0
Det er grenser for hvor høyt gjerde man kan ha i områder regulert for boligområde. Men naboen kan jo plante en fæl hekk som vokser seg mye høyere i løpet av kort tid... så det er kanskje like greit å "ligge lavt".
Tom
  (trådstarter)
   #5
 1 545     Sørlandet     0

Nå kan det være at kommunen mener det naboen gjør ikke er søknadspliktig, og så lenge det ikke er det, er det utenfor dere jurisdiksjon, og et privatrettslig forhold.

OK. Så alle ting som er søknadspliktige er pr. definisjon ikke privatrettslige forhold?

Det å sette opp gjerde i nabogrensen er så vidt jeg vet søknadspliktig. Eller?

Og hvis gjerdet er høyere enn det reguleringsplanen tillater, så må man gjøre unntak fra reguleringsplanen for at det skal kunne godkjennes?

Om det er slik: Hva skal til for at kommunen gjør unntak fra reguleringsplanen når treveggen i grensen er høyere enn det jeg ønsker? Sier ikke plan- og bygningsloven at slike levegger skal stå 4 meter fra nabogrensen?
Signatur
   #6
 4 156     Oslo Vest     0
Nå har du ikke skrevet hva som står i reguleringsplanen for området ditt, og heller ikke hvor høy leveggen til naboen er, men jeg oppfatter det slik at den står mer eller mindre i nabogrensen. Dersom den er en varig konstruksjon så skal den byggemeldes, men det jeg skrev var at det kunne hende kommunen oppfatter at det IKKE trengs og byggemeldes. At man slipper å byggemelde er ikke noejeg har funnet på, men en del av regelverket.

Det er klart at ting som er søknadspliktige også kan være privatrettslige, skjønner ikke hvordan du leser det slik. Men dersom det er en ikke søknadspliktig "konstruksjon" har jo ikke kommunen noe med det!!!!!!! ???

Å sette opp et gjerde i nabogrensen dersom det er under en viss høyde KAN være søknadspliktig, men ser at f.eks i Bærum har man iht pbl § 103 gitt kommunal vedtekt om at gjerder under 1,2 m kan settes opp uten søknad. Dog skal nabo varsles. Info om gjerder finner man lov om grannegjerder. Videre er det kommunal  vedtekt om at:
Følgende arbeider kan utføres uten godkjennelse fra kommunen (jf SAK § 5):
Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde mindre enn 10 meter. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning. Husk avstandskravet i pbl. § 70 som bestemmer 4 m fra nabogrense.

Men reguleringsplanens bestemmelser går foran lov om grannegjerde.

Dersom gjedret er høyere enn hva reguleringplanen sier, vil tro 1,2 må det søkes.

Det er korrekt at leveggen skal være 4 m fra nabogrensen om ikke nabo har godtatt et den plasseres nærmere. At du ikke like høyden er et dårlig argument, men at den står nærmere enn hva regelverket tillater vil du få medhold i. Dersom dinnabo skal søke om dispensasjon for å få plassere den nærmere nabogrensen skal det meget sterke grunner til.

Jeg presierer at jeg nå baserer mitt svar på de reglene som gjelder i Bærum og at de kan være strengere hos deg.
Signatur
   #7
 49     0

... dersom det er en ikke søknadspliktig "konstruksjon" har jo ikke kommunen noe med det!!!!!!! ???


Hvis konstruksjonen strider mot reguleringsplaner eller kommunale vedtekter så er den søknadspliktig, og da har kommunen noe med det. Løsningen for naboen vil i så fall være å søke dispensasjon fra kommunens regler. 

Tom
  (trådstarter)
   #8
 1 545     Sørlandet     0
Reguleringsplanen sier at gjerde skal være maks 80 cm høyt. PBL sier at levegg skal stå 4 meter fra nabogrensen.
Reguleringsplanen sier videre følgende om hekk:
Det er ikke tillatt med beplantning som etter bygningsrådets skjønn er til ulempe for de omboende eller den offentlige ferdsel.

Det betyr da at kommunen er nødt til å hensynta disse reglene. De kan ikke kalle brudd på reglene privatrettslig. Korrekt? Lager de regler, må de jo sørge for at de blir etterlevd?

Det betyr at naboen min MÅ søke. Dernest at han vil få avslag hvis ikke spesielle grunner tilsier et unntak fra reguleringsplanen og/eller PBL.

Nå har han vel noe slikt som 8 meter levegg 2 meter høy, deretter 50 cm høye krakker plassert på grusgangen hans.  På krakkene står det 50 cm høye murebaljer. I murebaljene står det 2 meter høye tujatrær. Det blir 3 meter. Dette stjeler alt lys fra syd, og disse "blomsterpottene" velter stadig inn på min eiendom og naboen velter seg etter og setter baljene på plass igjen. Jeg kaller det vesentlig ulempe. Etter min mening har disse levegg/hekk-greiene Norges mest vannvittige grensemarkering. I tillegg har han flombelyst leveggen og deler av hekken. Det er stygt uten belysning, men med flombelysning og spottter ligner det ikke grisen. I stedet for denne greia her, må det da være mulig å sette opp et 80 cm normalt vanlig plankegjerde som erstatning for det 50 cm gjerdet han kuttet ned med motorsaga? I tillegg må det vel gå an å få fjernet flombelysningen?
Vrang nabo tar seg til rette - 1.jpg - Tom
Vrang nabo tar seg til rette - 4.jpg - Tom
Signatur
HTC
   #9
 49     Østlandet     0

Hva med å sprøyte med litt RoundUp i nattens mulm og mørke?

Altså straffe han litt pga. Thujaen - for det ser HELT latterlig ut!
Han kan ikke seriøst ha plantet de Thujaene slik, i potter, oppe på lange bord?

Ha-Ha
   #10
 468     0
Får håpe du bor et sted det blir kaldt om vinteren. Slik at de potteplantene hans dør.