#41
 3 258     Akershus     0
Men igjen, potteplanter er ikke en hekk, det rammes ikke av de lovene du viser til. Planter i potter er ikke faste installasjoner. Du kan jo vurdere å sette opp ett gjerde slik at du slipper å se på deler av styggedommen, evt. plante en hekk.

Høres ille ut med det gjerdet, hvis du er glad i sol så var jo ikke det noe særlig. Kan ikke skjønne annet enn at kommunen må kunne pålegge at han reduserer det til rett høyde. Men jeg hadde kledd det på min side uansett, syns det er stygt med baksiden av slike gjerder. Kan jo legge annenhvert bord så bryter du overflaten litt og reduserer både arbeidet og materialkostnaden.

Signatur

Tom
  (trådstarter)
   #42
 1 545     Sørlandet     0
Redusere arbeidet og materialkostnaden? Enig, veldig fint, men det er fullstendig urealistisk at naboen vil ønske å dele på en kostnad til et 80 cm gjerde som vi ønsker. Jeg kan alternativt prøve litt omvendt psykologi og si at jeg ikke ønsker noe gjerde og så vil han kanskje bygge hele gjerdet selv. På denne måten får han i det minste et 80cm lovlig stengsel. Slik virker på små barn, men om det virker på en gretten nabo er mer usikkert.
Signatur
   #43
 30     nesodden     0


er det bare og hente sirkelsaga og skjere det ned til 80 cm som står i regulerings plan..


Eh, nei det er ikke sånn verden fungerer vet du. Selvtekt er også straffbart. Syns dette var ett utrolig dårlig råd og du burde muligens sjekke hva begrepet selvtekt betyr.

Med mindre du er ironisk/fleipende her da?dette var en fleip  vet det ikke er sånn det fungerer.
   #44
 33     Gammalt trehus     0
Det var den desidert styggaste tujahekken eg har sett!

Det virkar på meg som om du har ein nabo som gjer dette litt på faenskap. Pl-og byggningsloven samt komunale vetekter er loven, og dei skal alle fylja. Men det er slik at kommunen sjølv er ingen domstol, og kan ikkje pålegge nokon noko som helst. Det er det rettsvesenet som må gjere.

I ein del typiske nabostridar om grenser og eigedomsstørrelsar tek jordskifteretten saka, men vis det er andre rettslege forhold må ein gå gjennom dei ordinere domstolane.

Du kan sjølvsagt klage til kommunen, men det er korrekt når kommunen seier dette er eit privetretsleg spørsmål. -Igjen, kommunen er ingen dommstol, og kan i beste fall vifte med kommunale bestemmelsar og sei at naboen din tek feil.
Om han ikkje føyer seg etter lover og reglar er ditt neste trekk å leige advokat.

Dette høyrer kansje drastisk ut, men ofte tek folk til fornuft etter å ha motteke brev frå ein advokat.

Du kan og ringe jordskifteretten i ditt distrikt og spørje om råd, det er eit rådgivande organ samtidig som det er ein dommstol, dette kostar ingenting. Sjå og på jordskifte.no for informasjon om kva dei dreiv med.

Ellers kan det jo vere interessann forskning i å finne ut om roundup faktisk ikkje virkar på bartre?
Eller å sjå kor mykje jord og fuktigheit som skal til for at treverk rotnar?
Signatur
   #45
 170     Vestlandet     0
Naboer unngår man sjelden. Du er nabo - han er nabo. Hvem som har den mest vriene psyken er ikke godt å si.

Han er provoserende og sikkert litt kynisk.

Og ut fra bildene vil han/de lukke seg bort i  hvert fall fra deg/dine som nabo.

Hvis det er regueringsbestemmelser så gjelder jo de som rettsregel, og brudd kan kreves endret.  Kommunen kan og har plikt til å kreve "byggverk" endret og i samsvar med plan, hvis de ikke  har dispensert fra reg.bestemmelsene.

Om dere liker kivingen så godt kan advokater gjerne få en avgjørelse på dette for 40 til 80 tusen pr nabo.  Om det blir full Tingrett opp til 120 tusen vil jeg tro.

Men hva har man naboer for bortsett fra det rent funksjonelle om å delta i felles interesser?

De er i blant godt å ha noen å krangle med og få utløp for både det ene og det andre.

Man blir "sett" og får vist at man er noe.

Man blir en person av en viss betydning og ikke bare et uinteressant krek.

Det opprettholder kamp- og stridsevne selv i gamle år.

Osv.

Innen visse grenser må vi bare akseptere at folk er som de er og blir.

Men din nabo legger jo store ressurser omkring sin plett på jorden og er vel litt lykkelig på sin måte
Signatur
   #46
 645     Østfold     0
Er litt usikker på om jeg har fått faktaene i denne saken rett. Men etter hva jeg skjønner så etter oppmålingen av tomten så står denne veggen på feil siden av grensen. Det vil si at veggen står på Tom sin side og i mitt hode pr definisjon hans eiendom. Ergo så må han få lov til å fjerne gjerder som står på sin egen eiendom, ikke vel?

Skal du vinne her så er det det du må henvise til og ikke det at ting ser stygt ut.

Jeg hadde kommet til å bare fjernet hele gjerdet siden det er min eiendom. Ferdig diskutert.
Men selvfølgelig så er det jo sannsynlig at noe nytt hadde dukket opp på rett side etterpå. De kan du jo ikke gjøre noe med.


Tom
  (trådstarter)
   #47
 1 545     Sørlandet     0
Gjerde/levegg står ikke på min eiendom, det står i grensen mellom eiendommene og er satt opp etter at kommunen målte opp grensen på nytt.

Nei, jeg har ikke tenkt å gjøre noe ulovlig. Synes bare at det er merkelig at kommunen drøyer og drøyer med å foreta seg noe.

Tror det beste rådet som er gitt her er å ta kontakt med kommunens byggesaksbehandler ansikt til ansikt.
Signatur

   #48
 68     Ålesund     0
Ta kontakt med kommunen og be om at de tilskriver din nabo og ber om forklaring på hvorfor han har satt opp gjerdet i strid med vedtatte reguleringsbestemmelser, og hvorfor han ikke har byggemeldt tiltaket. Be om at kommunen gir frist for når naboen skal svare.
Det virker som om dette er en klassisk unnlatenhet fra kommunenes side der kommunen ikke er villig til å ta ansvar for regelverk og således også forutsigbarhet i et nabolag. Offensive naboer finnes de fleste steder, og slike strekker strikken hele tiden. Så blir de sur når noen vil stoppe dem. Generelt er det ofte slik at noen skal gjøre som de vil - uansett.

Vedkommende nabo må enten pålegges å rive, evt bygge om, eller pålegges å søke om tillatelse til det oppsatte byggverket. DU HAR KRAV PÅ NABOVARSEL INKL. AT BYGGVERKET KREVER DISP FRA VEDTATTE REGULERINGSBESTEMMELSER - OG DU KAN SI HVA DU MENER FØR KOMMUNEN BEHANDLER SAKEN. Og du må være saklig i likhet med din nabo, når han skal grunngi hvorfor han vil bygge annerledes enn det som er kommunens byggebestemmelser i boligområdet.

Jeg syns du skal forklare kommunen at du ikke er interessert i å ha ansvar for et regelverk som kommunen selv har vedtatt gjennom reguleringsplan. Det er kommunens jobb - thats it! Hvis kommunen ikke tar det ansvaret overlates til nabolaget å sette sine egne regler. Det går skeis.

Prøv å unngå å komme i den situasjonen at det viktigste er å stikke pinner i hjulene for naboen heller enn å ta stilling til om det han foretar seg er til ulempe for deg. Krev at kommunen fatter en beslutning om hva som skal være lovlig eller ulovlig.
   #49
 170     Vestlandet     0
Dette var et bra innlegg om saksbehandling i en kommune.

Hvis kommunefolkene er løsningsorientert og har mot så skal det skje slik du skriver.

Men hvis DU eller JEG som klager angriper DEM forkjært så stikker de av fra jobben.

Dette bør jo egentlig løses ved at kommunemennesket forsøker å kalle dere inn samtidig til en befaring før det har blitt for mye papirer.

Da kan representanten(e) for kommunen på stedet påpeke hva feilen, overtredelsen osv går ut på (de må da kunne lese egne regler (reg.bestemmelsene))

Da har de plikt til å konstatere BRUDD eller å si dette GÅR.

Det er helt uriktig at publikum (som eier kommunen i prinsippet) skal måtte sette i gang med tunge skriverier for å få alt "på stell".

Hvis ikke saksbehandleren kommer med et positivt utspill, så må du nødvendigvis ta en prat med en avdelingssjef direkte. Sjefene vil i det lengste beskytte sine underordnede, men gir etter for ufornuft og manglende handlingsevne, for de vet at Sivilombudsmannen kan lure i kulissene
Signatur
Tom
  (trådstarter)
   #50
 1 545     Sørlandet     0
Kommunen har allerede skrevet brev til min nabo. Det gjorde de i slutten av november i fjor med svarfrist i begynnelsen av desember. De ville gjerne ha svar på dette med leveggen, en ulovlig bygget redskapsbod som står delvis på kommunalt friområde, samt et telt-aktig byggverk i hagen som han bruker til noe jeg kaller industrivirksomhet.

Hekken kalte kommunen privatrettslig og var ikke interessert i kommentarer.  Tilsvarende tujahekk langt inne på friområdet var de heller ikke interessert i å gjøre noe med. Ikke bålplass, jordhauger, kompost, benker og skrotlager på friområdet heller.

Ikke at jeg bryr meg hvordan han herjer på friområdet, men det er kanskje naivt av meg å tro at kommunen skal gidde å gjøre noe med levegg og hekk i grensa mot min tomt, når de ikke engang gidder å bry seg med en ulovlig bygget bod delvis på friområdet og tujahekk langt inne på friområdet. Samtlige ting er ulovlige, men når ingen tar tak i det og det bare stilltiende aksepteres er det jo bare fritt frem. Det er nok dette naboen satser på.

En annen pussighet: De sendte også naboen kopi av mitt klagebrev, men de sendte derimot ikke meg kopi av naboens svarbrev. Slik står nå saken. Jeg aner ikke hva naboen har svart, for hans brev får jeg ikke kopi av. Er det vanlig å gjøre det på denne måten?

Jeg skal nå i alle fall sende en purring til kommunen. Å purre på telefon virker nytteløst. Da er det sikkert like nytteløst å prate ansikt til anskit. Ting må tydeligvis innom postjournalen slik at det blir offisielt.
Signatur