HSt
   #51
 31 668     Lillestrøm kommune     0
Børhaug. Har bærende sprøytebetong i mur, men inntil det prosjektet hadde jeg kun hørt om sprøytebetong utenfor bærende konstruksjon i tre (bl.a multi mur)

Hadde Huset slik bæring og de plukket ned treverk vil jo kanskje ting gi etter

   #52
 5 118     Akershus     0
Det ser ut til at taket i hovedsak har rast over stuedelen. Her har det ikke vært noen bærevegg.
Så kan en lure på hvordan ytterveggen er bygget. En indre trevegg og en ytre forblending av den delen som rager over naboen? Da er veggen tydelig bygget for bæring om en åpner veggen for å finne fukt.

En får nesten følelsen av at langvegen har glidd utover slik at sperrene har falt av.

Du gjentar jo forsåvidt bare det jeg skrev lenger opp, bortsett fra at du kanskje mener at bjelkene var lagret på muren og ikke treveggen som sto mot muren. Jeg tenker da, hvorfor skal da muren rase og dermed taket, hvis men bare river en isolert forblending på innsiden? Det gir ingen mening.

Hvis derimot treveggen på innsiden bar takbjelkene og dette raste ned når treveggen ble revet, gir det mening at murveggen ikke klarte påkjenneingen av tyngden fra taket siden det var forbundet med beslag som var festet i murvegg. Det er mye tyngde i et komplett tak som raser.
  (trådstarter)
   #53
 22 672     Akershus     0
Vi er mye enige. Det jeg mente å få frem var to ting, det har primært rast over stua hvor det ikke er bærevegg og det ser for meg ut til at innerveggen av denne ytterveggen må ha vært synlig bærende, ikke noen tilfeldige stendere festet på en murvegg.
Skulle vært veldig artig å visst hva som skjedde her.
Signatur
   #54
 5 118     Akershus     0
Hvis det er slik jeg skisserer og andre her også er forundret over er det ingen bærevegger i den etasjen, det er jo hele poenget. At ikke taket har rast nærmere inngangen er kun at der står det et par vegger som holder taket delvis oppe, men det er ikke bærevegger, kun skillevegger mellom stue og kjøkken/gang.

Bæreveggen i dette tilfellet befinner seg (les befant seg) antagelig kun langs murveggen som er skillet mot neste seksjon. Det har antagelig vært like lange og ubrutte taksperrer/takstoler, mellom 2 seksjoner. Det er rimelig å anta at forikringsselskapet velger å dekke dette grunnet at huseier var i god tro, da en trevegg mort en murvegg lett kan regnes som ikke bærende, kun utforing/isolering.
  (trådstarter)
   #55
 22 672     Akershus     0
Den stabelen med oppkappede vegger i stua, minner mye om Multimur? Er veggelement som var populært på 80-90-tallet: Ikke bærende vegg ble bygget med bunnsvill, toppsvill med kryssfiner skinker som «drager", ett lag hips begge sider. I bærende vegg ble brukt to lag gips begge sider. Kan ytterveggen være bygget i bærende Multimur med forblending? Så har Mulimuren gitt etter pga fuktopptak?  På den tørre innerveggen mot nabo på motsatt side ser det imidlertid ut til å være stendere og mineralull.

En sak om SIP-elementer, som ligner veldig i konstruksjon, gips er byttes med OSB,  er under utvikling i Tromsø. En er ikke trygg på styrken på elementene.
Signatur
TSt
   #56
 11 907     0
Mur kronen kan også tilhøre nabo slik at kun naboens tak bjelker ligger på denne. Når en har fjernet inner elementer kan også stabilitet til veggene ha endret seg slik at de har blitt presset ut. Det sto at hadde skjedd men om dette har vært årsaken til at ting har skjedd eller kommet etterpå pga skadene er ikke lett å si.

Tette sluk på taket kan ha forårsaket vannskaden som en har hatt tidligere og også ført til overbelastning av konstruksjonen. Jeg har vært på tak og renest sluk der jeg måtte hjem etter de høye støvlene for å klare å vasse uti. Det blir en enorm vekt. Her har en hatt solpaneler på som kanskje har gjort sluk mere utilgjengelig.
   #57
 5 118     Akershus     0
Mur kronen kan også tilhøre nabo slik at kun naboens tak bjelker ligger på denne. Når en har fjernet inner elementer kan også stabilitet til veggene ha endret seg slik at de har blitt presset ut. Det sto at hadde skjedd men om dette har vært årsaken til at ting har skjedd eller kommet etterpå pga skadene er ikke lett å si.

Nei, naboens takbjelker kan ikke ha ligget an på murkronen, hele seksjonen er lavere enn den med skade. Jeg tror heller ikke det er utvendig mur som er skylden, da hadde nok ikke hele taket kollapset som vist på bildet, kun mindre deler.
Kjenner ikke til oppbyggingen av multimur, men det ser jo ut som, likt det KjelG påpeker, at det ligger elementer i stuen som ser spesielle ut, dog med kun enkelt gipslag på 2 sider. For alt vi vet, kan disse også ha vært veggkledning/lyddempende elementer mot naboleiligheten vi ser er strippet for veggkledning. Hele saken virker uoversiktlig, men jeg heller mest til min teori, nemlig at det er revet en vegg mot murskillet mot naboen og at denne veggen, uansett hvordan den har vært oppbygget, om den har vært i vanlig reisverk, eller med elementer, har hatt en bærende funksjon for takbjelkene.
Tronheim kommune skriver det er blitt fjernet innvendige vegger man trodde var lettvegger, men som viste seg å være bærende. All den tid det ser ut som så å si hele taket i stuen har rast ned, mot naboseksjonen, langs dennes langvegg, er det naturlig å tro at det er en "utforing" mot murveggen som har blitt fjernet og som har vist seg å bære taket. At man har klart å rive denne veggen uten samtidig å ha fått taket i hodet, vil jeg tro beror på at beslag mellom yttertak og over murkrone har holdt taket på plass, minutter, timer, eller dager, før hele greia kollapset grunnet tyngden av taket.
Håper noen av BBs medlemmer som bor i distriktet viser såpass ansvar at de stikker ned og får klarhet i dette. Laughing

TSt
   #58
 11 907     0
Jeg var der i tidlig på året så jeg kan se på nytt. Det er to to to seksjoner som er i samme høyde men ser at det er inn mot steppet det har ramlet ned. Men hvis ting sklir så kan jo bjelkene rampe ned på en side selv om opprinnelige årsaken er på motsatt side.
   #60
 110     Bergen     0
Fant disse snitt tegningene:
Bolig raser - Screenshot 2021-05-07 at 14.22.30.png - KjellG
Bolig raser - Screenshot 2021-05-07 at 14.22.43.png - KjellG

I hjørnet på tegningene, står "If forsikring" som oppdragsgiver. Kan jo tyde på at han har fått det dekket på forsikringen.