316    17    0  

Død el-vindusheis

 4 268     Vestfold     0
Vindusheisen på ene bakdøra har sluttet å virke - den tar i allefall ikke vinduet ned, og opp vil det uansett ikke så lenge det står helt oppe.

Jeg har målt spenning på de ledningene som jeg tror går til motoren (målt på bryter. Det var første gang på denne bilen at fargemarkering på koblingsskjema tilsynelatende stemte med bilen.). Der er det 2,1V når bryter er aktiv. Spenning inn på bryter når bryter ikke er aktiv er 12,1V. Er det riktig tolkning at dette indikerer en nesten røket ledning (type flertrådet hvor alle bortsett fra en tråd er røket) slik at det blir stort spenningsfall i bruddstedet så fort det blir belastning på kretsen?

Finnes det noen smarte triks for å identifisere hvor et slikt delvis brudd befinner seg?

Kabelføringen i følge koblingskjema er: batteri - fusable link - circuit breaker - rele (styrt av tenningsnøkkel) - bryter (bakdør) - motor - bryter (bakdør) - bryter (framdør) - jord.
Det var kretsen når bryter i bakdør betjenes. Det går to ledninger mellom dørene, slik at når bryter i framdør betjenes får motor + via framdør slik at kretsen blir enda lenger. I.o.m at problemet gjelder for begge brytere, antar jeg at problemet ligger et sted mellom motor og jord, men hvor?

HSt
   #1
 16 480     Sørum     0
Hvordan er ladestatus på batteri i bilen ? Hørt om at divere aktuatorer lever sitt eget liv når batterispenningen begynner å bli lav. Sikker på at bryteren ligger på + siden og ikke mot jord ? Men det høres ut som din mulighet fortsatt er tilstede. Fortsatt VW formoder jeg.
   #2
 15 442     Akershus     0
Barnesikring på?
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 4 268     Vestfold     0
Barnesikringen er felles for høyre og venstre - venstre funker, høyre er død.
Og barnesikringen er siste punkt før jord i kretsen. (Det jeg omtalte som "bryter framdør" er egentlig to brytere i serie, hvor den siste er barnesikringen.)
Jeg bytta om brytere mellom høyre og venstre dør, uten at det gjorde noen endring på noen av vinduene.

Jeg tror det første jeg skal gjøre er å lage en jordforbindelse direkte fra bryter bak for å eliminere alt som har med framdør å gjøre. Funker det ikke da heller, er jeg jo helt på villspor i tolkningen av koblingsskjema.
   #4
 4 113     Akershus (Follo)     0
Et vanlig sted å finne en slik feil er i overgangen førerdør-karosseri.
Dette fordi den blir utsatt for bøyepåvirkning hver gang døra åpnes og lukkes.
Og det er den døra som har flest slike sykluser. (Hvor ofte går noen inn/ut venstre bakdør uten at sjåføren går inn/ut sin dør?)
Prøv med en jumperwire å parallellkoble ledningene mellom bryter i førerdør og første koblingsstykke i dashboard en for en. Om det hjelper så har du identifisert ledningen og lokasjonen.

BTDT!
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 4 268     Vestfold     0
På en annen side er det høyre bakdør som er så lite i bruk at man ikke merker at drenshullene i bunnen er tette og døra er full av vann før det renner over inn i bilen. Og siden den har en fortid som taxi og setebeltet høyre bak er det desidert mest slitte, har denne døra antagelig vært mest i bruk tidligere. Bilprodusenter er gjerne klar over at førerdør brukes mest og tar høyde for det ved kabelføring. Så logikken om at bilen som oftest ikke drar noe sted uten at fører har setter seg inn stemmer ikke nødvendigvis her.
  (trådstarter)
   #6
 4 268     Vestfold     0
12V direkte på ledningene til motor ga ingen bevegelse. Ampermeter i serie ga "-", altså >10A. I.o.m at målingen ble gjort på jord-siden, er det ikke kortslutning til jord på + ledningen. Dermed må det ligge en kortslutning mellom ledere inni motoren.

Det prosjektet får vente til sommeren.
HSt
   #7
 16 480     Sørum     0
Men du er sikker på at bryterne sitter på.12V siden av motoren og ikke på jord siden ?  Sitter de på jorssiden så er det jord til riktig klemme du skal koble for å teste (evt fikse brudd på 12V siden).

   #8
 804     Hordaland     0
Tipper det er komt vann/kondens inn i motoren slik at den er rustet fast.
Eventuelt kan det være oljen har reagert med vann og blitt hard eller svært seig.
  (trådstarter)
   #9
 4 268     Vestfold     0
Vil en fastrustet motor og/eller seig olje medføre så høyt strømtrekk at det går utenfor området på multimeteret mitt?

Hvordan kretsen ser ut ved opp og ned er ganske forskjellig. Brytere er topolet og sitter derfor på begge sider av motor. I nøytral posisjon på brytere er alle poler koblet til jord.

For første gang på denne bilen har farge på kabler og pinnenummerering i kontakt stemt overens med farger og nummerering i koblingsskjema. Jeg føler meg derfor rimelig trygg på å ha sendt strøm igjennom motor ved å koble ledningene fra bryterpanelet i bakdøra.
   #10
 2 179     Vestlandet     0
Du kan måle resistansen på motoren på en annen dør. I = U/R blir konstant strømtrekk hvis motoren er mekanisk låst.