393    28    0  

Effekttariff og informasjonen fra netteier

 22 113     Akershus     0
Nettleverandørene innfører det de kaller effekttariff fra 1. januar og informerer med tabeller som denne fra €lvia:Effekttariff og informasjonen fra netteier - BC648739-AA56-466E-94F5-920AFB030977.jpeg - KjellG


Trinn 3 er trolig aktuell for mange med enebolig. Etter min mening er benevningen feil. En kan ikke i noe sekund overskride 10 kW. Flere jeg har snakket med tror det. Ser en på en lignende tabell bra Agder energi, så skriver de 5-10 kWh/h, noe jeg mener er korrekt. 
Imidlertid, om en skal uttale dette: «Du må ikke bruke mer enn 10 kilowattimer per time ..", så oppleves dette som tungt språk. Lettere blir det med «Du må ikke ha en timeseffekt over 10".
Timeseffekt, altså energimengde pr time, ikke energimengde pr sekund, er et ord en finner lite av på google, men kunne kanskje være tjenlig å innføre?

Snurr diskusjon.

Neste problem i tabellen er inndelingen, «5-10 kWh/h koster 280 kr."  Hva da med strømmen i intervallet under: 2-5 kWh/h og under det igjen? Etter min mening må prisen for alle intervallene under adderes til slik at fastleddet neste mnd blir 130+190+280 kr. Slik er det ikke, den blir 280 kr. 

Da burde det stått noe så som: 
Trinn 3: 0-10 eller opp til 10 eller max 10, eller < 10 kWh/h

Hvordan burde denne tabellen utformes slik at den blir korrekt og samtidig enklest å forstå?

Siste redigering: 8. desember 2021 15:04:07 av KjellG
Signatur

   #1
 3 326     0
Du har jo kuttet ut å gjengi tekstavsnittet rett over den tabellen du viser:

For eksempel vil de som klarer å bruke mindre enn 2 kilowatt i timen gjennom hele måneden fra 1. januar 2022 betale 130 kroner for fastleddet i måneden. Bruker du opptil 5 kilowatt i én time, øker fastleddet med 60 kroner den måneden. Neste måned starter du med blanke ark og kan igjen oppnå laveste pris for fastleddet.

Litt lenger nede skriver de:

Det er viktig å merke seg at det er gjennomsnittet i den timen med høyest forbruk som legges til grunn for fastleddet ditt, ikke de høyeste toppene. Kortvarig bruk av effektkrevende utstyr har derfor ikke så stor betydning, så lenge det ikke skjer samtidig med mye annet strømforbruk. Hvis du eksempelvis bruker et apparat som bruker 12 kilowatt i 10 minutter måles det som en timesverdi på 2 kilowatt.

Jeg synes faktisk at forklaringen Elvia gir er en av de mest lettfattelige og utvetydige jeg har sett på dette feltet.

Hvis du fremdeles har vanskeligheter med å forstå det, tror jeg ikke noen annen formlering, eller innføring av et nytt og ukjent begrep "timeseffekt" vil gjøre det lett å forstå for deg.


  (trådstarter)
   #2
 22 113     Akershus     0
Nå var det tabellen som er temaet her. Tabellen er ment å gi et sammendrag av teksten, men 
sier etter min mening noe annet en teksten rundt.

Teksten er også litt forvirrende. De skriver: « å bruke mindre enn 2 kilowatt i timen  ,

Men hva betyr 2 kW/h i denne sammenhengen? Vi kan jo utvide til å ta med dette fenomenet også.
Signatur
TSt
   #3
 10 999     0
Tabellen kunne vært utformet bedre slik at den kunne leses for seg. Men ellers virker det jo OK. Ikke det at jeg er enig i modellen med det er så. kWh/h er vel rette enheten men så har de forkortet brøken allerede.

Men for de som evt lager utstyr så er det intressant om dette er et løpende gjennomsnitt å en time eller om de regner pr hele klokketimer. Da vil en kunne bruke opp resten av kvoten på en time (med litt margin) og så startet med den nye timen med blanke ark.
  (trådstarter)
   #4
 22 113     Akershus     0
Så vidt vites rapporteres energiforbruket fra AMS hver klokketime. Alt en leser synes å mene klokketime, ikke et glidende vindu, men er ikke sikker. Å forklare menigmann et glidende målevindu vil jo også være en utfordring.
Signatur
TSt
   #6
 10 999     0
Helt enig men vi er sikkert enige om at resultatet vil kunne bli forskjellig.  
   #7
 2 860     Vestlandet     0
Effekttrinnene fungerer godt sånn de står synes jeg. De henviser jo til forbruket i den timen i måneden med høyest forbruk. Er det for eksempel 6kWh, havner man på trinn 3 (5-10kWh/h), og det er ikke noen grunn til at det burde stått 0-10kWh/h.

   #8
 2 646     Sørlandet     0
Her er fra agder energi. En del dyrere i pris. Idag betaler jeg ett fastledd på 312,- i måneden noe som jeg trooooor er fastsatt utofra at jeg har en hovedaikring på 63a. Jeg håper også på å kunne komme under 10kw så jeg slipper med omtrent det samme som jeg betaler idag.

Effekttariff og informasjonen fra netteier - 5098F65B-D4B6-49D4-927E-85940E06E9AA.jpeg - KjellG
  (trådstarter)
   #10
 22 113     Akershus     0
Da har vi et selskap i tillegg til Aker energi som bruker kWh/h

Første linje i tabellen lyder :
Nettleie energi - time. Den burde vært
Nettleie: Energi pr time Med denne formen ville overskriften reflektert benevningen brukt lenger ned.

Videre kunne en i stedet for
Trinn 3: 5-10 kWh/h som etter min mening er tvetydig

valgt:
Trinn 3: Opp til 10 kWh/h
Trinn 3: Max 10 kWh/h
Trinn 3: 10 kWh/h
Trinn 3: <10 kWh/h
Trinn 3: Mindre enn 10 kWh/h
Signatur