776    11    2  

Falske fakturaer

 5 111     Sørnorge     0
Jeg ser et behov for at selskaper som produserer falske fakturaer fremheves. Disse driver svindel. Falske fakturaer er gjerne laget slik at man blir i tvil om man har kjøpt det som faktureres eller ikke. Første kjennskap man får til selskapet er gjerne et inkassovarsel som kommer et år etter at fakturaen er datert. Inkassovarselet sendes gjerne også ut den dagen folk drar på ferie, men betalingsfrist dagen etter at det kommer hjem, slik at folk ikke får tid til å sjekke hva fakturaen faktisk gjelder. Selskapene som driver med dette finner man gjerne ikke så mye informasjon om på nett, derfor blir man lett usikker og bare betaler for å slippe gebyrer. Ved å lage en tråd med navn på selskaper som sender falske fakturaer kan det hende at de som prøver å søke etter selskapene som står nevnt i inkassovarselet faktisk får noen treff.

Jeg fikk et slikt inkassovarsel dagen før påske, med betalingsfrist to dager etter påske. Avsender var Contando AS, på vegne av Nautiluz Creation AS. Innsigelse ble sendt inkassoselskapet 20.04.2019. Inkassoselskapet svarte på mail 23.04.2019 hvor de sendte kopi av faktura og ba om bekreftelse på at jeg sto ved innsigelsen. Bekreftelsen fikk de påfølgende dag, hvorpå de bekreftet at kravet var satt i bero. Etter dette har ikke inkassoselskapet gitt lyd fra seg. Innsigelsen fremhever at fakturaen er falsk. Jeg har aldri hatt noe med hverken selskapet eller ikassobyrået å gjøre, annet enn å informere om at fakturaen er falsk. I dag kom varsel om nyregistrering av betalingsanmerkning. Dette inkassoselskapet er altså ikke mer seriøse enn at de vil registrere betalingsanmerkning to måneder etter at de selv sier kravet settes i bero, uten å ha gitt noe lyd fra seg i mellomtiden.

Det er flere tegn på at selskapet prøver å tjene penger på falske fakturaer. Bl.a. at kravet kommer et helt år etter den påståtte fakturaens forfall - de forsøker å utnytte at folk kan ha glemt hva det gjelder. De utnytter også at folk antagelig er på påskeferie og sender faktura dagen før påskeferie, med forfall rett etter påskeferie. Dette for å utnytte at folk da i praksis bare har to dager på seg fra de ser i postkassen sin til forfall og dermed ikke får tid til å sjekke hva fakturaen gjelder. De skriver at faktura ble sendt til meg pr post i mai 2018, noe de neppe har gjort, da de åpenbart ikke engang vet min postadresse, som har vært uforandret i 11 år. De skriver at de har sendt faktura til en mailadresse i et format som veldig mange applebrukere benytter; fornavn.etternavn@icloud.com. Jeg har aldri eid et appleprodukt, følgelig har jeg heller intet kundeforhold til Apple, og herunder ingen mailadresse hos icloud (en tjeneste fra Apple).

Beløpet som er fakturert er et veldig rundt beløp (kr 15.000), noe som er svært uvanlig for varer fra et postordreselskap.

Jeg mener falske fakturaer bør møtes med motkrav - det samme beløp som de forsøker å inndrive bør de selv betale ut som kompensasjon til de som blir forsøkt svindlet.

-----------

Før jul fikk jeg inkassovarsel fra noen som utga seg for å være Verisure. De fakturerte for alarmtjenester til et hus jeg ikke har bodd i, og hvor det ikke fantes noen alarm. (Huset lå til salgs på finn og jeg dro på visning for å se etter alarm.) En telefon til Verisure, og to timer i telefonkø, avslørte at de ikke hadde noen kjennskap til fakturaen og oppgitt kontonummer var ikke deres. Men inkassoselskapet Sergel (som Verisure faktisk bruker) hadde ikke avslørt at de her drev inkasso for noen som utga seg for å være Verisure.

   #2
 415     Oslo     0
Må si det hele høres litt merkelig ut. Du skal være ganske sikker i din sak for å gå så hardt ut som du gjør her og beskylde dem for svindel og falske fakturaer, og det høres ut som du ikke en gang har vært i kontakt med firmaet for å avklare hva det er de skal ha fakturert deg for? Inkassoselskapet er ihvertfall feil ende å starte i hvis det er tilfellet.

Firmaet virker ihvertfall å være en ordinært bilstereobutikk, med greit regnskap, butikk med besøksadresse og kontaktinfo på både epost og telefon. Stikk motsatt av hvordan fakturasvindlere vanligvis opererer. Ekstremt godt omdømme har de også så det virker rart om de skulle drive med fakturasvindel på si.

Så i verste fall vi jeg tro det dreier seg om en misforståelse hvis det du skriver stemmer. Hvordan inkassoselskap opererer er en annen sak men som sagt så er det enkleste alltid å prøve å ordne opp med selve firmaet først.
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 5 111     Sørnorge     0
Når noen sender meg et brev, enten det er inkassoselskap eller andre, svarer jeg til kontaktinformasjonen som står i brevet. Når første kontakt er fra et inkassoselskap, blir det inkassoselskapet som får svar. Det hører også med at Contando i inkassovarselet ikke opplyste fullt navn på selskapet som sto bak fakturaen de skulle kreve inn. De bare første del av navnet, hvilket ga mange mulige treff i brreg.
   #4
 2 700     I huset mitt     0
Er man uenig i kravet, så må man må alltid starte i inkassoselskap enden om man får inkassovarsel!

Kravet må bestrides skriftlig (!!) og aller best få en bekreftelse på at kravet er bestridt.
Inkassoselskapet vil så måtte/skal stoppe kravet og snu seg imot oppdragsgiver.

Verdt å merke seg at det finnes endel useriøse aktører som både sender ut falske/urettmessige krav, og selv eier inkassoselskapet som får oppdraget med å kreve inn. Dem satse på at folk bare betaler.

Slike falske abbonnement på pornosider via mobil, diverse "konkuranser" på nett som plutselig er 2 års abbonnement til 500.- pr måned for bilpriser, litt kreative parkeringsbøter, eller annet fjas er eksempler.

En falsk faktura som ikke betales skal ikke gå til inkasso.
Det skjer sikkert likevel og da må man passe på at man bestrider kravet, minne inkassoselskapet på at de skal drive iht god inkassoskikk og glede seg til saken kommer opp i Forliksrådet.
Verdt å merke seg at det er oppdragsgiver/fordringshaver som har bevisbyrden.

Husk: Man må ALLTID møte opp i Forliksrådet, ellers så taper man automatisk/uteblivelsesdom.


Finanstilsynet har også fokus på inkassobransjen nettopp pga mye snusk de siste årene.
   #5
 415     Oslo     0
Ja, det var kanskje litt bastant av meg å si at inkassoselskapet er feil ende å begynne i. Hvis man ikke får ordnet opp i problemene på den enkle måten er det greit å ha dokumentasjon på at kravet er bestridt som du sier. Poenget mitt er bare at man kan spare seg for mye hassle ved å prøve å ordne opp med kreditor først. Jeg har hjulpet flere med å rydde opp i slikt pga. flytting, feil adresse, osv og da har kreditorene (seriøse bedrifter vel og merke, men det virker det å være her og) sørget for at inkassosakene ble frafalt rimelig kjapt når de fant ut det dreide seg om misforståelser.

Selv om jeg selv synes slikt er moro, er det vel de færreste som gleder seg til å måtte møte opp i Forliksrådet selv om man har aldri så rett. Har selv vært med nær familie som støttekontakt/hobbyadvokat der (utleiesak mot NAVer med fri rettshjelp) med advokat på andre siden av bordet. Selv om han tapte så hardt at det var flaut synes min familie at det var skikkelig ubehagelig.

I tillegg er det et lite forbehold her når man bestrider en inkassosak og det er at innsigelsen må være saklig og ikke "åpenbar grunnløs". Hvis man kun argumenterer med at fakturaen er falsk uten å ha gjort nærmere undersøkelser vil jeg si man stiller litt svakt her. Nå skriver dog petterg at han fikk skriftlig bekreftelse fra dem at kravet var satt i bero så det høres ikke ut som de har vurdert det dithen.

Ut fra det som skrives her høres det ihvertfall ut som kravet til god inkassoskikk er brutt. Gangen i det da er at du må skrive en formell klage til inkassoselskapet. Hjelper ikke det må du klage dem inn for finansklagenemda. Det er kun selve innkrevingen og kostnadene rundt dette du kan klage på, ikke selve hovedkravet fra kreditor. De har blant annet ikke fulgt kravet om 14 dagers betalingsfrist (før/etter påske) samt at tvisten skal løses med kreditor, evnt. i forliksrådet, når kravet er omstridt.
Signatur
   #6
 2 700     I huset mitt     0
I tillegg er det et lite forbehold her når man bestrider en inkassosak og det er at innsigelsen må være saklig og ikke "åpenbar grunnløs". Hvis man kun argumenterer med at fakturaen er falsk uten å ha gjort nærmere undersøkelser vil jeg si man stiller litt svakt her.

Dette mener jeg er feil og det er her de useriøse firma driver sin business.
Man trenger kun å bestride kravet med at det er feil eller uriktig krav.
Da skal prosessen stoppes av inkassofirma og man kan kontakte fordringshaver for å avklare.
Man må huske på at det er fordringshaver som har krav til å dokumentere kravet sitt.
Et useiørst firma sender nemlig et krav som som ikke er reelt eller på feil grunnlag (med mening), og satse da på at den som mottar kravet skal bare betale for å komme seg lett ut av det eller presser bevisbyrden legges på offeret (som dermed føler man må betale).
Husk at mange inkassofirma har selv (eller via annen avdeling) kjøpt kravet fra original fordringshaver, og er selvsagt ikke interessert i at prosessen stoppes.
-Inkassofirma (som har kjøpt fordringen) vil slite med å finne ut av saken med original fordingshaver, og ser ikke det som ønskelig heller.
Dermed så kan de fint si at prosesen er stoppet, for litt senere kjøre på som før for å forsøke å presse på for å få inn pengene.
De seriøse firma løser slike saker veldig enkelt og ordentlig.
Det er ikke der problemet er, og ei heller det trådstarter beskriver slik jeg leser det.Wink
   #7
 415     Oslo     0
Man trenger kun å bestride kravet med at det er feil eller uriktig krav.
Da skal prosessen stoppes av inkassofirma og man kan kontakte fordringshaver for å avklare.
Man må huske på at det er fordringshaver som har krav til å dokumentere kravet sitt.

Er ikke uenig i dette. Hvis man bestrider et inkassokrav så er inkassator pliktig å stoppe prosessen i påvente av tilbakemelding fra fordringshaver. Men hvis argumentet er at fakturaen er falsk, uten noen nærmere forklaring på hvorfor, så trenger jo fordringshaver bare å dokumentere at det foreligger en faktura og prosessen kan gjenopptas. Hvis klager da fastholder sin innsigelse, slik han har gjort her, skal prosessen på nytt stoppes og tvisten skal tas opp i forliksrådet. Det er ikke gjort her og strider mot god inkassoskikk.

Poenget mitt er at hvis inkassator hadde gjort ting riktig og saken da hadde kommet opp for forliksrådet så hadde klager stilt svakere i forhold til paragrafen om at innsigelsen må være saklig. Så argumentet for innsigelsen er relevant. Får du f.eks. inkasso på en parkeringsbot så hjelper det ikke å bestride kravet hvis argumentet ditt er at du ikke fikk med deg at det var parkering forbudt. Ja, du får stoppet prosessen midlertidig men så snart fordringshaver kan dokumentere kravet så er man like langt.
Signatur

   #8
 2 700     I huset mitt     0
Man trenger kun å bestride kravet med at det er feil eller uriktig krav.
Da skal prosessen stoppes av inkassofirma og man kan kontakte fordringshaver for å avklare.
Man må huske på at det er fordringshaver som har krav til å dokumentere kravet sitt.

Er ikke uenig i dette. Hvis man bestrider et inkassokrav så er inkassator pliktig å stoppe prosessen i påvente av tilbakemelding fra fordringshaver. Men hvis argumentet er at fakturaen er falsk, uten noen nærmere forklaring på hvorfor, så trenger jo fordringshaver bare å dokumentere at det foreligger en faktura og prosessen kan gjenopptas. Hvis klager da fastholder sin innsigelse, slik han har gjort her, skal prosessen på nytt stoppes og tvisten skal tas opp i forliksrådet. Det er ikke gjort her og strider mot god inkassoskikk.

Poenget mitt er at hvis inkassator hadde gjort ting riktig og saken da hadde kommet opp for forliksrådet så hadde klager stilt svakere i forhold til paragrafen om at innsigelsen må være saklig. Så argumentet for innsigelsen er relevant. Får du f.eks. inkasso på en parkeringsbot så hjelper det ikke å bestride kravet hvis argumentet ditt er at du ikke fikk med deg at det var parkering forbudt. Ja, du får stoppet prosessen midlertidig men så snart fordringshaver kan dokumentere kravet så er man like langt.

Det er heldighvis ikke nok at fordringshaver kan si at så lenge han har laga en faktura, så er kravet rettmessig.
Fordringshaver må kunne dokumentere at det er kjøpt eller levert en tjeneste/dings, etc iht eks forbrukerkjøpsloven.
Det at folk ikke er enig i en eks parkringsbot gjør ikke at de skal slippe å betale den selvsagt.

Men la oss si at du får en inkassosak i postkassa nå på parkeringsbot fra ifjor sommer:
Du skal iht firma ha parkert feil utenfor Nordea i Oslo 3 juli. Kraver er på 2800.- inkl salær til inkassofirma.
Du må jo si at faktura er feil/falsk/etc når du bestride kravet til inkassoselskapet?

Eller er det bare å betale så lenge det foreligger en faktura og påstand om at du parkerte der?
Skal du måtte bevise at du ikke var der/bilen ikke var der den dagen, eller er det firma som har sendt deg boten som må bevise at bilen var der og dermed har retten på sin side?  (trådstarter)
   #9
 5 111     Sørnorge     0
I Verisure/Sergel-saken bekreftet verisure at fakturaen ikke var fra dem. Etter det har ikke Sergel gitt lyd fra seg. Om de virkelig er seriøse ser de nok på hvor de har fått den fakturaen fra. Jeg tror de bare stoppet prosessen, som er et minimum å forvente når både den de mener skal betale, og den de mener skal motta penger sier at dette er feil.

I prosessen med Contando har de først fått en innsigelse, satt kravet i bero, for så å melde inn betalingsanmerkning dagen før mange starter sommerferie, uten å ha gitt noe mer lyd fra seg i mellomtiden. Da har de altså først utnyttet at folk drar på påskeferie, også utnytter de at folk drar på sommerferie. Det fremstår meget useriøst. Jeg skrev til de som varslet at inkassoselskapet ville sette betalingsanmerkning at fakturaen var falsk og påpekte punktene nevnt i første innlegg. Jeg fikk da ganske raskt svar om at Contando hadde bekreftet at kravet var bestridt, antar at de sendte mailen min videre til Contando.

Ettersom min folkeregistrerte adresse ikke kan være der jeg bor (ref tidligere omtalte trusler om kidnapping) kommer jeg til å ha ganske lang reisevei, med overnatting, for å møte i forliksrådet. Kan jeg kreve reisekostnader dekket, og timebetaling som om det var en arbeidsreise? Et kjapt overslag sier at dette kommer på rundt 18.000. Må det varsles på forhånd? Beløpet er omtrent det samme som sto på inkassovarselet, inkludert gebyr til inkassoselskapet.
   #10
 415     Oslo     0
Men la oss si at du får en inkassosak i postkassa nå på parkeringsbot fra ifjor sommer:
Du skal iht firma ha parkert feil utenfor Nordea i Oslo 3 juli. Kraver er på 2800.- inkl salær til inkassofirma.
Du må jo si at faktura er feil/falsk/etc når du bestride kravet til inkassoselskapet?

Eller er det bare å betale så lenge det foreligger en faktura og påstand om at du parkerte der?
Skal du måtte bevise at du ikke var der/bilen ikke var der den dagen, eller er det firma som har sendt deg boten som må bevise at bilen var der og dermed har retten på sin side?

Ettersom det er i inkasstors interesse at saken blir stående vil jeg tro at de er så firkanta at ordlyden mellom feil og falsk kan være avgjørende. Men falsk tenker ihvertfall jeg typ svindel hvor f.eks. fordringshaver utgir seg for å være et legit firma eller at de fakturerer produkter eller tjenester som ikke eksisterer.


Finnes noen få unntakstilfeller hvor kunden har bevisbyrden men i de fleste tilfeller, som parkeringsbot, netthandel, eller en eller annen form for avtaleinngåelse, vil det være tilbyderen som har dette ja.Kan jeg kreve reisekostnader dekket, og timebetaling som om det var en arbeidsreise?
Må det varsles på forhånd?

Litt usikker på hva du mener med timesbetaling men hvis du mener tapt arbeidsinntekt så er jeg usikker. Skulle jeg tippe ville jeg sagt nei. Reisekostnader derimot har du krav på å få dekket av motparten HVIS du vinner. Vil anta dette regnes etter statens satser, dvs billigste reisevei. Husker ikke helt gangen i det men det var vel slik at du først sender inn et skriftlig tilsvar. Tror du her må reise et eventuelt motkrav som dekning av reisekostnader. Hvis partene etter dette fremdeles ikke blir enige møtes dere i forliksrådet.
Signatur