TSt
   #11
 8 445     0
Hvis det er leie forhold skal alt som var der når de flyttet inn være med og hvis det er utbedret noe under veis. Men driftsmidler som er satt inn har ikke noe med lokale å gjøre selv om de f.eks. må sikres i gulv.

Men hvis leietaker er konkurs har de rett til lokaler i 4 uker etter konkurstidspunktet og så de kan velge å abandonere, dvs overlate til huseier alt som står igjen.

TSt
   #13
 8 445     0
De benytter utrykket "inventar"  så derfor tror jeg vi andre har rett.  Inventar er noe som tilhører bygget og er ikke driftsmidler. Så er det montert mere taklys, satt opp garderobeskap skal det stå men kunne en ikke ta med seg ting så kunne en jo ikke investert i noe utstyr uten å ha leiekontrakt som er like lang som brukstiden på utstyret. Men f.eks. kabel skapet etc vil selvfølgelig henge igjen etter oss mens alt produksjonsutstyr tilhører leietaker. Men en har som sagt rett til å abandonere etter en konkurs, dvs at en forlater ting i lokalet.    
   #14
 2 688     Vestlandet     0
I Norge pleier det å være en stor grad av sunn fornuft i sånne saker. Tror neppe eieren kommer noen vei i retten med å beslaglegge produksjonsmaskiner. Hadde det vært i usa derimot...
   #15
 719     0
Mens her står eksplisitt i oppsigelsen at fastmontert utstyr skal etterlates. Hva en flere ti-års leieavtale spesifiserer er jeg ikke kjent med.
Spørsmålet blir da hvordan «fastmontert skal forstås. Det kan bety vasker, taklamper og panelovner, etc, eksklusive firmaspesifikt verktøy, eller alt som er satt fast med den minste spiker eller skrue. Kort sagt alt som fjernes helt uten spor kan tas med, resten blir uansett verdi eller hvem som betalte anskaffelsen.

Jeg vil helst tro at du har rett, men frykter at motparten har en annen forståelse.

Oppsigelsen? Det er det som står i kontrakten som gjelder.

Og jeg støtter meg til alle andres tolkninger om at driftsmidler og lignende, fastmontert eller ikke, tilhører leietaker. Om kontrakten er uheldig formulert så vil tvilen sannsynligvis komme leietaker til gode.

Om leietaker har montert eller skiftet fastmontert utstyr som normalt tilhører bygningen, som ventilasjon, lamper, øvrig belysning, infrastruktur til vann og varme etc. vil det nok kunne argumenteres at dette tilhører bygningen. Er jo ikke uvanlig at bedrifter leier samme lokaler i flere tiår, og gjennom en slik periode må det nok skiftes en del utstyr som del av normalt vedlikehold (f.eks. belysning, elektrisk, toaletter etc.). Dette skal da selvfølgelig etterlates til utleier. Ville blitt rart om man plukket ned all belysning etter seg, eller plukket ned det sikringsskapet man rehabiliterte.
TSt
   #16
 8 445     0
Alt fastmontert inventar må stå igjen mens alt av driftsmidler kan demonteres og tas med. Holder på med en sak og der er det nettopp poenget at driftsmidler må demonteres.