#21
 677     Norge     0
Det synes slett ikke "selvfølgelig" for meg!

...

Skulle det være generelt forbud mot plakater som kan sees fra vei, ville svært mye reklame måtte fjernes


Det får være opp til deg hva du tror, jeg er dog helt sikker på at kjegler i veien er forbudt, med mindre de settes opp av vedkommende myndighet, eller etter godkjent søknad.
For min del kan du gjerne ha kjeglene dine der, og også oppfordre andre til ulovligheter, det bryr meg i grunn lite, men det er uansett ikke tillatt.

Når det kommer til reklame har Vegvesenet utarbeidet en egen brosjyre, for å sitere

Reklame omfatter mer enn skilt og plakater, for eksempel vimpler, flagg, banner, ballonger, figurer, installasjoner, symboler og lys.
Det omfatter også reklame på kjøretøy som ikke er i drift, når dette kjøretøyet er plassert godt synlig fra vegen i reklameøyemed.

Du har ikke lov til å sette opp reklame eller annen innretning på eiendomsområdet til offentlig veg uten tillatelse.
Forbudet gjelder blant annet følgende steder:
Vegbane, vegskråninger, grøfter, fortau, gang/sykkelveger, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veginstallasjoner.

Dersom du skal sette opp reklame eller lignende innretning som retter seg mot eller er synlig for trafikantene på vegen, må du søke om tillatelse.
Dette gjelder uavhengig av avstanden til vegen, byggegrenser og eiendomsforhold.


http://www.vegvesen.no/_attachment/690990/binary/984517?fast_title=Reklame+langs+veg+(bokm%C3%A5l).pdf

Nå var ikke poenget mitt å lage en stor debatt om hva som er lovlig eller ikke, jeg bemerket kun at enkelte forslag er forbudt ved lov, slik som alle egenproduserte skilt, sperringer, kasting av ting inn i veibanen med overlegg, kjegler og hva det ikke måtte være, og er du usikker kan du ringe Vegvesenet eller samferdselsdepartementet.

Leker barna dine midt i offentlig vei, så er det vel også egentlig ditt og barnas problem, ikke trafikantene som benytter veien til det den er tiltenkt, å kjøre bil på. Det betyr igjen ikke at grisekjøring i boligfelt er greit, kun at man ikke kan gjøre hevd på veien fordi man har barn som leker der.

Rette myndighet for kontrollering av fart er forsåvidt politiet, og jeg kjenner også til flere tilfeller hvor politiet har foretatt fartskontroller etter tips fra naboer, selv om de sikkert ikke gjør dette i alle tilfeller, eller på alle steder, dog mener jeg selvfølgelig at første skritt burde være å snakke med vedkommende på en ordentlig måte, det er jo ofte slik en manns "grisefort" er en annen manns "akkurat passe", spørsmålet må jo igjen være om fartsgrensen brytes eller ikke, om det er snakk om uforsvarlig kjøring, eller lignende, eller om det bare oppleves slik.

   #22
 24,678     Akershus     0
Så var det en boliggate, (i Skedsmo) der bodde en politimann med stoor firehjulstrekker. Hver dag, når han skulle på jobb - fortelle barn om farene i trafikken - så fresa han utenom fartshumpen med to hjul - noen hadde tillatt seg å lage kjørehinder i hans gate, det var han STERKT!!! uenig i.
Signatur
   #24
 3,588     0
jeg bemerket kun at enkelte forslag er forbudt ved lov, slik som alle egenproduserte skilt, sperringer, kasting av ting inn i veibanen med overlegg, kjegler og hva det ikke måtte være

Da må du snakke om noe annet enn veitrafikkloven.
   #25
 3,588     1

Denne brosjyren har null relevans for spørsmålet om det er lov å beskytte lekende barn ved å markere et (aktivt) lekeområde med kjegler for at bilister skal bli oppmerksomme på ungene.
Jeg gikk inn på Vegvesen.no, og sendte inn et spørsmål til dem:
Jeg har røket opp i en diskusjon, og ber om svar på følgende spørsmål:

I en boliggate, der gategrunnen eies av beboerne på hver side fram til midtlinja i veien, leker unger i gata, f.eks. hopper paradis, hopper tau etc.
Er det da ved lov _forbudt_ å varsle bilister om dette ved å plassere plastkjegler i veibanen noen meter på hver side av lekeområdet i det tidsrommet barna er i aktiv lek i boliggata? (Det forutsettes at kjeglene fjernes umiddelbart når leken avsluttes.)
Hvis svaret er 'Ja, det er forbudt': Hvilken lovparagraf, og eventuelt hvilken paragraf i tilknyttet forskift, er det som kommer til anvendelse i en slik sak? Har det noen sinne skjedd i Norge at noen er blitt straffet med fengsel eller bøter for på en slik måte å varsle bilister om at det er barn som leker i veibanen?
Tilleggsspørsmål: Er det noe lovforbud mot at barn hopper paradis og tau etc. i en slik boliggate som det her er snakk om? I så fall: På hvilken lovparagraf, og evt. hvilken paragraf i forskriftene, er et slikt forbud basert?

Man kan aldri forvente å få svar neste dag fra offentlige etater, knapt nok innen en uke, men hvis de svarer innen rimelig tid (de kan jo ha mer kundevennlig handtering enn snittet) vil jeg videreformidle svaret her.
   #26
 544     Nedre Romerike     1
Det å sperre en offentlig vei, uansett størrelse, er etter min mening brudd på §3 i veitrafikkloven. Det må være opp til foreldrene å finne trygge lekeområder eller vurdere om en offentlig vei er egnet til lek uten(!) å sette opp sperringer.
Ebe
   #27
 4,452     Vestlandet     0
Nå er vel ikke dette en offentlig vei heller?

Og gater i boligfelt har alltid vært brukt til barnelek. Dersom man ikke klarer å se og respektere dette, så syntes jeg man er en grinebiter.

Når vi aker i veien på hytta, setter vi et akebrett i bunnen nederst. Biler kan snike seg forbi, men de vet da hva som foregår fremover i veibanen. Ingen reagerer på dette.
Signatur

   #28
 3,588     0
Nå er vel ikke dette en offentlig vei heller?

Jeg er usikker på hva definisjonen av "offentlig vei" er i forhold til lovverket, men i øynene til "folk flest" er en offentlig vei "en vei jeg kan kjøre på eller gå på, selv om jeg ikke har noe som helst eiendomsforhold til veigrunnen". En vei blir ansett som offentlig om den er tilgjengelig for deg uten å spørre noen eller at noen kan jag deg vekk fordi det er deres vei.

I en slik forstand er praktisk talt alle boliggater "offentlige" veier. Det samme gjelder privat finansierte veier f.eks. i fjellstrøk, der private eier grunnen: Er det ikke satt opp bom eller plakat om at ferdsel er forbudt, blir veiene av folk flest betraktet som offentlige, uansett om de er det i forhold til lovverket.
   #29
 544     Nedre Romerike     0
Det er snakk om en "blindvei i et villastrøk". Bor selv i en sånn som er offentlig. Er det snakk om privat grunn, er saken annerledes.

Jeg har ingenting imot barnelek på egnete gater men "gater i boligfelt" omfatter ganske mye. Der vi bor er det beboere av tre hus som har lov å kjøre (at noen gir blaffen i det er en annen sak). Barna våre leker der uten at jeg setter opp noen form for skilt/sperring. De har fått beskjed at tillatt "lekeplass" slutter før første kryss. Gjennom det krysset kjører det beboere av ca. 20 hus og jeg kunne aldri tenke meg å sette opp kjegler eller lignende der. Fartsgrensen er 30 km/h i hele området.
   #30
 3,588     0
Ihvertfall i Trondheim, og i mange andre byer, har det vært standard i en mannsalder at i boliggatene strekker tomtene seg ut til midtlinja i veien; det er ikke noen offentlig eid grunn. Strøket jeg bor i ble utbygget i 1958-59, og det opprinnelige skjøtet fra den gang (da fortsatt et 'skjøte' var et papirdokument) viser at min tomt går ut til midtlinja.

Min vei er ikke noen blindvei, selv om du neppe befinner deg der om du ikke skal besøke en av boligene i gata. Vi har ingen gjennomgangstrafikk som ikke skal til/fra en av boligene, og hele strøket er 30-sone, med diverse fartshumper. Men i prinsipp er veiene åpne for "hvemsomhelst", og framstår i praksis på samme måte som om kommunen hadde eid veigrunnen. (For noen år siden var det et gjeng tenåringer som hadde blitt gamle nok til å få seg moped, og som stadig hadde hopp-konkurranser på fartshumpene, men de vokste heldigvis opp... Smile)

Jeg har fått et klart inntrykk av at dette er "den moderne standarden" når et område reguleres til villastrøk. Det er liksom en "handel" mellom kommunen og grunneierne: Kommunen tar seg av brøyting annet vedlikehold av veibanen, mot at huseierne kjøper grunnen og gir allmennheten adgang til veien.

Det finnes sikkert eksempler på at man av historiske årsaker har et villastrøk på den ene siden av hovedveien der kommunen faktisk står som eier av veigrunnen, mens på den andre siden av hovedveien, med et nyere villafelt, eier beboerne veien ut til midtlinja. Det ville forbause meg stort om veiene i disse to områdene ble behandlet ulikt med hensyn til f.eks. om det er tillatt å leke i gata, om det er tillatt å varsle bilister med plastkjegler osv. Det er ingen logisk grunn til at lekende unger skal ha rett til bedre beskyttelse på den ene siden av hovedveien enn på den andre siden.