437    30    4  

Hvordan styres strømmen?

 22 113     Akershus     0
En hører at strømmen eksporteres. Den sendes fra øst til vest, fra nord til sør osv. 

Hvordan styrer en hvordan strøm flyter hit og dit? Hvordan kan strømprisen bli negativ? 
Signatur

   #1
 2 860     Vestlandet     0
Det er prisen som avgjør hvordan strømmen flyter mellom prisområdene. Og prisen er selvsagt et resultat av forventet (innmeldt) forbruk og produksjon i de forskjellige områdene.

Negativ pris oppstår når produksjon (tilbud) og forbruk (etterspørsel) er slik at negative priser må til for å balansere disse. Det er da gjerne når man har elektrisitetsprodukjson som er treig å regulere ned, og lav etterspørsel.

Eller på grunn av subsidier i produksjonsleddet. Det kan skje for eksempel med varmekraftverk som er treige å regulere opp og ned, typisk kullkraftverk. Hvis en produsent får 15øre/kWh i subsidie for å produsere, kan han produsere til negativ pris og likevel tjene penger. La oss si at han selger til -5øre. Da har han 10 øre til å dekke sine kostnader + avanse.

  (trådstarter)
   #2
 22 113     Akershus     0
Spørsmålet var ment: hvordan styres strømretningene fysisk. Hvordan får en fysisk strøm til å flyte fra si Sverige til Norge eller vise versa.

Ad treig regulering, om dampkjelen koker, så må en jo ikke la generatoren gå. En velger mao å fortsette å produsere strøm til negativ salgspris for ytterligere å øke sitt tap? Prisforskjeller kan heller ikke styre elektronenes retning.
Signatur
   #3
 2 860     Vestlandet     0
Noen termiske kraftverke er nok lettere å regulere enn andre. Innfyrt effekt er gjerne vanskelig å regulere - særlig å regulere opp igjen. Da kan det være mer lønnsomt å la det stå og gå.

   #4
 2 860     Vestlandet     0
Når det gjelder flyt av aktiv effekt, som jeg mistenker du spør om, er det vel ohms lov som gjelder. Bare at størrelsene er komplekse i AC, og derfor blir det litt mer grisete. Tror jeg.
  (trådstarter)
   #5
 22 113     Akershus     0
Noen termiske kraftverke er nok lettere å regulere enn andre. Innfyrt effekt er gjerne vanskelig å regulere - særlig å regulere opp igjen. Da kan det være mer lønnsomt å la det stå og gå.


Men et damplokomotiv kan stå med full fyr på kjelen i timesvis, men toget beveger seg ikke. Mao, om kraftverker fyres 100%, hvorfor kjøre generatoren og selge strøm til negativ pris?
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 22 113     Akershus     0
Når det gjelder flyt av aktiv effekt, som jeg mistenker du spør om, er det vel ohms lov som gjelder. Bare at størrelsene er komplekse i AC, og derfor blir det litt mer grisete. Tror jeg.

La oss se bort fra reaktiv effekt. En har noen forbrukere og onen kraftverk i Norge og ditto i Sverige. Det er ønskelig at strøm flyter fra Sverige til Norge. Hva reguleres hvor? Det er denne problemstilling jeg funderer på.

Signatur
   #7
 3 326     0
Ad treig regulering, om dampkjelen koker, så må en jo ikke la generatoren gå.

Når vannet koker til damp og generatoren tapper ut energi, kjøles dampen ned så den kondenserer til vann, klar for neste runde i kjelen.

Hvis generatoren ikke tapper ut energi fra kretsløpet, vil ikke dampen kjøles ned og kondenseres. All energien blir værende i kraftverket, og det blir raskt overopphetet, langt over hva det vil tåle.

For et gassfyrt kraftverk kan varmetilførselen reguleres opp og ned ganske raskt. For vannkraftverk kan vi strupe vannstrømmen. For et kullkraftverk eller atomkraftverk er den "termiske massen" så stor at det tar lang tid å redusere varmen - og tilsvarende lang tid å få produksjonen opp på topp igjen. Så lang tid at det ikke er aktuelt å legge inn variasjoner i behov gjennom døgnet. Man må bli kvitt varmen på en eller annen måte, om den ikke skal drive generatoren og tape energi på den måten.

Det kan være billigere å betale noen for å ta seg av overskuddsvarmen enn å bygge egne mekansimer for å handtere det selv (vi betaler jo for renovasjon også, ikke sant, selv om fjernvarme-anlegget brenner det og får varmeenergi ut av det?). Det er ikke bare å tømme ubegrenset med varme ut i naturen. Du må ha konsesjon for å f.eks. bruke elvevann til kjøling, og snakker du om enorme energimengder som kan vesentlig påvirke temperaturen i elva, med potensielt stor effekt på dyre- og planteliv, vil du neppe få den konsesjonen. Det er miljømessig sett langt bedre å la noen andre få overta strømmen, selv gratis. Selv om du unntaksvis må betale noen litt for å ta hand om overskudds-energien kan det være billigere enn å bygge et eget anlegg bare for å kaste den bort.

   #9
 2 860     Vestlandet     0
Når det gjelder flyt av aktiv effekt, som jeg mistenker du spør om, er det vel ohms lov som gjelder. Bare at størrelsene er komplekse i AC, og derfor blir det litt mer grisete. Tror jeg.

La oss se bort fra reaktiv effekt. En har noen forbrukere og onen kraftverk i Norge og ditto i Sverige. Det er ønskelig at strøm flyter fra Sverige til Norge. Hva reguleres hvor? Det er denne problemstilling jeg funderer på.Jeg tror ikke det hjelper å se bort fra reaktiv effekt. Det er komplekse størrelser i utregningen av aktiv effekt også vil jeg tro. Hvis strøm og spenning er faseforskjøvet, og det er de jo. Men det er lenge siden jeg har regna på sånt.

Håper det er noen andre her som kan oppklare dette.
  (trådstarter)
   #10
 22 113     Akershus     0
Jeg ser ikke helt hvorfor en ikke kan slippe av damp fea kjelen og kompensere vanntapet med elvevann, men aksepterer dine betraktinger om energiens bevarelse.
Har hørt at det kan være problemer med vindturbiner i sterk vind, særlig med asynkronmaskin som generator, men husker ingenting av argumentasjonen. Muligens fungerer strømavgivelse som ren brems.
Signatur