7 089    126    29  

Rundkjøring - hvem gjør feil?

 5 568     0
For noen år siden flyttet jeg fra Bergen til Stavanger. Kultursjokket var relativt minimalt, med ett viktig unntak: Rundkjøringer. I Stavanger(-området) gjør man, av en eller annen grunn, det helt annerledes i rundkjøringer enn resten av landet. Man blinker motsatt, det kjøres på kryss og tvers, mange har gitt helt opp og virker å bare lukke øynene og la det stå til - forvirringen er total. Dette, kombinert med det faktum at området generelt er pepret med rundkjøringer, gjør jo også sitt til at regionen har trafikkaos som på ingen måte er proporsjonalt med hvor mange biler det egentlig finnes her nede.

Til og fra jobb hver dag kjører jeg gjennom mange rundkjøringer. 17 stk for å være korrekt. Det er en 11 minutters kjøretur iflg Google maps, via barnehagen, som i praksis tar litt lengre tid.

I hver eneste av disse rundkjøringene, treffer jeg på andre bilister som gjør feil*. Jeg vil anslå, litt forsiktig at langt over 50% av de andre bilistene gjør feil. Sannsynligvis er det opp mot 80%. 100% i noen tilfeller. Så er spørsmålet: Når de aller, aller fleste gjør noe, er det da feil? Og det neste spørsmålet, som jeg selvsagt må stille meg selv: Kanskje er det jeg som gjør feil? Når de innfødte står på fløyten for å kreve sin innbilte rett til å kjøre helt feil, er det selvsagt nøyaktig det de tenker.

*) "Feil" i denne sammenhengen er selvsagt subjektivt til hva JEG mener er feil. Så kan det jo være at jeg tar, vel, feil.

Å forsøke å diskutere dette i lunchen på jobb, eller i andre sammenhenger, fører aldri til noe bra. Det er mye undertrykket sinne og (min teori) mye dyptgående frykt for rundkjøringer ute og går. Folk blir rett og slett sinte. Fort. Så jeg tenkte å benytte meg av den relative anonymiteten på BB, og starter herved en ny off-topic-serie: Rundkjøring - hvem tar feil? Kommer til å tegne opp, så presist og objektivt jeg kan, scenarioer jeg møter ofte. 

Så, hvem gjør feil?

Her er første scenario, som er en situasjon jeg daglig (flere ganger daglig, for å være presis) ser og opplever selv. Anta at grønn og blå bil kjører inn i rundkjøringen samtidig, holder samme hastighet rundt, og møtes ved utkjørsel der begge står på fløyten.
Rundkjøring - hvem gjør feil? - Rundkjøring_1_crop.png - psv021

   #1
 857     Bærum     1
Grønn bil har vikeplikt ved feltskifte ut av rundkjøringen. Slik det er illustrert kjører grønn bil feil. 

Kan forresten notere en observasjon etter å ha kjørt en del i Bergen (kjører normalt i Oslo-området). Bergensbilister kjører veldig forsiktig, nesten litt somlete. Dessuten synes jeg ikke de ikke så gode på å legge seg i høyre felt på motorveien, selv når dette er tomt. Blir mye blinking med lysene... En bergensbilist vil sikkert si at Oslobilister er agressive og hissige i trafikken. En veldig merkbar kulturforskjell altså! 
Signatur
HSt
   #2
 35 860     Lillestrøm kommune     0
Grønn bil skulle også ha byttet til blink til høyre før han forlot rundkjøringen, og han skulle holdt venstre felt ut. Blå har samme manglende blink ut. Når en krysser kjørefelt inne i rundkjøringen har en vikeplikt (som olechrd korrekt kommenterer). For å prøve at blå bil ikke dra hele runden rundt i ytre så prøver de å guide kjørefeltene slik at begge kan benyttes samtidig (så blå skulle vært inn mot senter hvis han skulle videre rundt).

Når jeg kjørte opp lokalt her så lærte vi å blinke begge veier (hvis vi skal til venstre), dette gir utrolig mye bedre trafikkflyt.

Et helt annet problem som kommer nå (ikke relatert til rundkjøringene) er "dustene" som kjører uten baklys, det ser ikke ut som de faktisk har oppdaget at bilene ikke tenner baklyset uten at de vrir på bryteren. I Vestfold kjørte en trailer forbi en slik bil og jeg lurte på hvorfor han la seg ut i venstre uten noen bil i høyre felt... Den dukket jo opp når en kom kloss innpå.
   #3
 24 211     Akershus     0
Bortsett fra utenomfeltet til høyre, er dette identisk med en rundkjøring her også. Spurte biltilsynet/sensor, da dette ligger like ved dem og jeg og poden var innom på kjøreopplæringskveld for håpefulle. (Pre-traffikalt grunnkurs)

Svar: tja - si det?

Min vurdering, grønn skifter felt og viker, men, blå har vikeplikt ved innkjøring. Dersom grønn legger seg maksimalt til høyre og kjører foran snuta på blå når blå skal inn, da viker blå for trafikk i rundkjøringen.

Vi hadde et annet problem: blå og grønn kommer i hvert sit felt fra høyre. Begge skal ut mot venstre, men høyre felt går til Høyreby lenger frem mens vensrefelt går til Venstreby. Både blå og grønn skal til venstreby. Knuffing ved utkjøring av rundkjøring. Dette rettet seg da vegvesenet (etter min oppfordring!?) malte feltlije gjennom hele rundkjøringen. Mao, høyre fellt inn ble ledet til høyre felt ut.

I en annen lignende rundkjøring ble de to feltene fra høyre begge merket for rett frem og venstre! Dette fordi det var et 4-armet kryss og fremherskende innkjøring fikk komme inn med to biler i parallell ved luker fra venstre. Uvant for ukjente. (Lillestrøm mot Rælingstunnellen)

Alle rundkjøringer har sine "dialekter", skummelt når en ikke kan den lokale varianten.

Signatur
   #4
 24 211     Akershus     0
Det påstås at det finnes et EU-direktiv som forbyr baklys om en bare har kjørelys foran. Stemmer det?
Signatur
HSt
   #5
 35 860     Lillestrøm kommune     1
Tror EU direktivet godtar kjørelys foran uten at baklys er tent. Ikke hørt om andre varianter. De skal spare strøm med LED pærer bak ...  

Og til rundkjørings quizen:   Ved Lørenskog er hoved testområdet for rundkjøringer i vårt distrikt, der er det skiftevis enkle og doble felter.  Kjørelærer sa at her må en ha kjørt minst en gang for å komme rett ut på oppkjøring. Poenget må være å holde riktig felt ut (grønn over) og bytte til høyre hvis det trengs lenger borte.  Følger en dette prinsippet så skjønner jeg ikke at dette egentlig er så vanskelig, men tilleggsmerking "kjørefelt" er fornuftig.
   #6
 157     Stavanger     0
Mange av rundkjöringene i området er så små at det der i praksis aldrig skjer, grön bil er enten före eller etter blå bil inn i rundkjöringen?

Et sideeksempel er da en har tre felt inn men to ut. Tenk der grönn bil kjör inn, der er ett felt i midten som går både höyre og venstre. Hvis en tar det og svinger venstre får blå bil vike da? 
Se flyfoto av min favoritt-rundkjöring. Jeg kommer klint mellom de to vite bilene i nedrekant å svinger Venstre. 
Rundkjøring - hvem gjør feil? - IMG_0015.PNG - bhensv
   #7
 342     Hordaland     0
Jeg har blitt påkjørt av grønn bil som i øverste eksempel.  Forsikrings selskapet var aldri i tvil.Det var fører av grønn bil sin skyld.  Ellers er det eitrendes irriterende at det bygges rundkjøringer med for liten diameter og bredde slik at få tør å kjøre to biler i bredden.  Jeg ble også påkjørt av en bil som ikke holdt feltet sitt i en av disse minimalistiske rundkjøringene da jeg lå i innerfeltet i rundkjøringen på Sandeid i Bergen.  Taxisjåførene klager over at de sliter ut høyre fordekk pga liten diameter på rundkjøringene og snever åpning på utkjørsel. Spesielt på rundkjøringene på Skraneflaten.   Det er et stort areal rundt rundkjøringene som kunne blitt brukt til å lage de større og effektive og tilpasset til store kjøretøy også.  Det skapes ekstra køer i Bergen pga minimalistiske rundkjøringer.

   #8
 3 210     Vestlandet     0
Dessuten synes jeg ikke de ikke så gode på å legge seg i høyre felt på motorveien, selv når dette er tomt. Blir mye blinking med lysene... En bergensbilist vil sikkert si at Oslobilister er agressive og hissige i trafikken. En veldig merkbar kulturforskjell altså!


Sånn er det vel over alt, i Norge? Jeg har kjørt mye på E6 fra østfold innom ring 3 og nordover. Personbilene ligger stort sett i feltet i midten - enten de kjører med normal hastighet eller seint. Trailerne er flinke til å legge seg ut til høyre synes jeg.
   #9
 24 211     Akershus     0
@bhensev. Du kommer opp i høyre nedkant, i midten og skal mot venstre. Rurer på om blå oppe høyre har vikeplikt for deg?

Blir litt som diskusjonen lenger opp om blå og grønn. Min forståelse er at om du kjører langt før du trekker høyre, f.eks at du vil ut i høyre fil oppe venstre, så har du vikeplikt for blå som nå er på din høyre side. Dersom du ved innkjøring i rundkjøringen holder godt høyre og passerer snuta på blå som vil inn i rundkjøringen, så viker blå. Blå møter krav om vikeplikt idet han kjører inn på "kryssende vei". Når begge er inne på "kryssende vei", den ringformede veien, da må du vike ved feltskifte. Dersom bilen til venstre for deg, her kassebilen, kommer alene og vil ut i venstre felt, øverst venstre, så blir dette enda vanskeligere. Kassebilen kan forsøke å kjøre rett frem til han er i rett felt før han svinger venstre. Da er han så langt inne i rundkjøringen at blå kan se sitt snitt til å kjøre inn, og resultatet er uklart. Forsikringsselskapet vil kanskje legge seg på skylddeling for å maksimere inntjening.

Hos oss er tendensen at de som er inne får kjøre først, en legger seg på en flettelinje. I det hele tatt, en rekke rundkjøringer har den omforente dialekten at i trafikksvak tid er det rundkjøring med vikeplikt, i trafikksterk tid er det fletting.

Når en ser hvor mange diskusjoner det er vedr rundkjøringer, så er det forunderlig at ordet "rundkjøring" ikke finnes i trafikkreglene. "Rundkjøring" er nevnt i skiltforskriften. Men da kun med ordet "rundkjøring", ingen der eller anvisning. Det finnes f.eks intet direktiv som sier at ringen er enveiskjørt eller hvilken vei en skal kjøre med mindre det står et 402.1 Påbudt kjøreretning inne i midtrabatten.
Signatur
   #10
 26     0
Her er det selvsagt grønn bil som har feil. Han ligger i indre felt og får vikeplikt når han må krysse ytre felt for å kjøre ut.
Har blitt noen lunsjdiskusjoner om rundkjøringer her også ja. Nesten like greit å la vær, kommer sjelden noe godt ut av det.
Ser det er merket opp såkalte ledelinjer inne i rundkjøring. Ikke det at disse har noe med skyldspørsmålet å gjøre, men vil bare nevne at disse er for å "lede trafikken i sirkulasjons arealet" (som det står skrevet oppmerkingsforskriftene). Kjørefeltene går rundt i sirkel.