HSt
   #11
 35 888     Lillestrøm kommune     0
Men for å bryte vikeplikten så må grønn først krysse en kjørefelts linje han ikke har lov til å krysse uten å vike. Du ser linjen Bluesman ? 

Det er jo også lett og se intensjonen så kan vi diskutere om de kunne gjort det enda bedre.

   #12
 1 749     Norge     0
Det du sier er at de røde bilene ikke har vikeplikt?
Jeg vet av erfaring hvordan forsikringselskapene tolker dette. Bilen som er inne i rundkjøringen har forkjørsrett.
pwb
   #13
 2 263     Ski     0
Er ikke rart det er mye rart som skjer i en rundkjøring når så mange ikke vet at man har vikeplikt for de i rundkjøringen. Røde har vikeplikt for grønne. Dette er en helt normal rundkjøring og hvis man hadde puttet på en arm rett frem så hadde nok folk skjønt det litt lettere. Her må grønn bil blinke som om han skulle rett frem og rød bil har vikeplikt, egentlig ganske enkelt i grunn.
pwb
   #14
 2 263     Ski     0
Skjønner egentlig ikke hvorfor det diskuteres i det hele tatt, dette er jo noe folk bør kunne. Legg spesielt merke til det med Kryssende trafikk i akkurat denne saken. Skulle røde bare kunne kjørt uten å bry seg så skulle det vært ett såkalt filterfelt i rundkjøringen, altså at de hadde ett helt adskilt kjørefelt og at det var fletting i avkjøringen.

"Skiltet vikeplikt i rundkjøringer, jf. trafikkreglene § 7 og skiltforskriftene § 6
"Vikepliktsskiltet angir at fører har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg." I praksis betyr det at du har vikeplikt for kryssende trafikk fra venstre. I tillegg må du, når du kjører inn i rundkjøringen, påse at du ikke kjører inn i forankjørende bil som er blitt en naturlig del av trafikken i rundkjøringen."
   #15
 254     0
Det er ingen kryssende trafikk i feltet til den røde bilen. De den røde bilen må vike for er de bilene som har gjennomført filskift og nå ligger foran i ytterste felt. Altså de i den røde bilen må "påse at de ikke kjører inn i forankjørende bil som er blitt en naturlig del av trafikken i rundkjøringen".
   #16
 3 277     I huset mitt     1
Ser jo ut som spørsmålet er mere hvilken vikeplikt som trumfer den andre; Vikeplikt for de som er i rundkjøringen eller den vikeplikt ved filskifte (som grønn bil vil få).

Står litt info om rundkjøringer her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Lover+og+regler/Trafikkregler/Kjoring+i+rundkjoringer/N%C3%A6rmere+om+kj%C3%B8ring+i+rundkj%C3%B8ringer
  (trådstarter)
   #17
 24 230     Akershus     2
Diskusjonene i vårt område går høye. Jeg meldte meg derfor på teorikurs og stilte spørsmålet:

I denne situasjonen, finnes det noen situasjon der det oppstår vikeplikt for rød bil?

Svar fra kursholder, en sensor i Statens Vegvesen:

Nei, det finnes ingen situasjon her der det oppstår vikeplikt for rød bil.
Signatur

   #18
 5 336     Tromsø     0
"Vikeplikt for rød bil" er tvetydig. Betyr det at andre skal vike for røde biler? Eller at rød bil har vikeplikt?
Signatur
HSt
   #19
 35 888     Lillestrøm kommune     0
Endelig kom fornuften frem, jeg er enig at vi kan diskutere utforming av løsningen, men dere kan ikke hevde at det er normalt å kjøre på tvers av kjørefelt linjer inne i en rundkjøring og hevde vikeplikt for alke rundt dere. Dere gjør f.eks 2 løpe rundkjøringer ubrukelige ved å hevde at den i indre felt kan fritt kjøre på kryss og tvers over kjørefelt linjene og hevde forkjørsrett (dere ser at det i praksis er det samme). TS kan sikkert forklare at det er mange røde biler som skal til venstre eller at mange grønne skal ut av rundkjøringen etter lang strekket, separat utvendig felt fungerer derfor trolig ikke her.

med vikeplikt for rød bil menes om bilen kommer i vikepliktssituasjoner for andre biler
pwb
   #20
 2 263     Ski     0
"Vikeplikt for rød bil" er tvetydig. Betyr det at andre skal vike for røde biler? Eller at rød bil har vikeplikt?


Men hva med gul bil og joker (de med grønne skilter)??