(trådstarter)
   #21
 24 230     Akershus     0
Ser at ordbruken her en aning tvetydig, det er spørsmål om det oppstår noen situasjon  der rød bil pålegges noen form for vikeplikt. SVVs svar tyder på at det ikke er noen som helst situasjon der rød bil får vikeplikt for noe som helst når han kjører inn og skal rett frem.

Jeg er sterkt uenig i SVVs uttalelse
Signatur

pwb
   #22
 2 263     Ski     0
Ser at ordbruken her en aning tvetydig, det er spørsmål om det oppstår noen situasjon der rød bil pålegges noen form for vikeplikt. SVVs svar tyder på at det ikke er noen som helst situasjon der rød bil får vikeplikt for noe som helst når han kjører inn og skal rett frem.

Jeg er sterkt uenig i SVVs uttalelse


Det er nok bare ett litt klønete spørsmål som ga ett litt klønete svar. Spørsmålet er jo ikke om det pålegges noen vikeplikt for rød bil, men om noen andre kan få vikeplikt for rød bil "I denne situasjonen, finnes det noen situasjon der det oppstår vikeplikt for rød bil?" Og svaret er da helt riktig at ingen andre har vikeplikt for rød bil "Nei, det finnes ingen situasjon her der det oppstår vikeplikt for rød bil.". Hvis rød bil ikke har vikeplikt så trenger det ikke å være merket opp vikeplit i veibanen, men alle skjønner vel at man har vikeplit inn i en rundkjøring?

   #23
 138     2
Jeg skulle tro vikeplikten avhenger av rød bils posisjon. Hvis rød bil er utfor rundkjøringen vil han ha vikeplikt for eventuell grønn bil som er i rundkjøringen.

Hvis rød bil er inni rundkjøringen og grønn bil skal flette, så vil grønn bil ha vikeplikt da han bytter fil.
  (trådstarter)
   #24
 24 230     Akershus     0
Figuren viser grønn bil inne i rundkjøringen, rød bil utenfor.

Jfr SVV kan det her under ingen omstendighet, uansett om grønn bil er mer eller mindre lenger frem, oppstå noen situasjon der rød bil får vikeplikt. Dette gjelder jfr SVV uansett hvordan grønn bil plasserer seg.

Jeg er uenig i SVVs tolkning.

Signatur
HSt
   #25
 35 888     Lillestrøm kommune     0
Dere bytter vel ikke felt på motorveien uten å overholde vikeplikten (håper jeg). I prinsippet er det det samme her.  Men vi bør tydeligvis være forsiktig når mange her er i rundkjøringer Wink. Men når jeg tok sertifikat for veldig mange år siden var kommentaren om at rundkjøringene ved Lørenskog måtte en gjennom noen runder før oppkjøring, så generelt er det lurt å ta hesyn til at ikke alle får det til korrekt i en rundkjøring på første forsøk.

Men enig i at kjørefeltanvisning på skilt e.l. må på plass og kanske kunne de funnet en utforming som viste hensikten enda bedre, har dere noen gode forslag til SVV ?

Når jeg tok kontakt om høy vegitasjon i en rundkjøring for mange år siden så var svaret at det skulle være slik.  Legger merke til at den nå er pent lavt kuttet med rimelig god oversikt, så alle kan lære, selv SVV.
   #26
 254     0
De kunne plassert vikepliktsskiltene slik at kun feltet til den grå bilen passerte mellom de, og fjernet linjen på asfalten foran de røde bilene. Ulempen er at da ville de røde bilene kanskje komme i høy fart, mens de grønne bilene bytter felt i lav fart. Det er nok dette som er grunnen til at de har gjort det slik de har gjort det. De vil få ned hastigheten til de røde bilene slik at det er lettere for de grønne bilene å bytte felt, og samtidig informere om at her vil biler bytte felt.
pwb
   #27
 2 263     Ski     0
Blir helt matt. Iflg mange her inne så vil de som kommer fra høyre og skal rett over måtte stoppe for de som kommer ovenfra.

Sær rundkjøring - 2017-09-28_14-10-15.jpg - pwb

pwb
   #29
 2 263     Ski     0
Der er det snakk om kryssende trafikk. Det er altså ikke tilsvarende som i situasjonen som er beskrevet i tråden.


Det er ikke forskjellige regler i en rundkjøring etter hvor armen går ut. Det er akkurat like mye kryssende trafikk selv om utkjøringen er lenger frem. En rundkjøring er en enveiskjørt vei med inn og utkjøringer til høyre hvor innkjøringer alltid har vikeplikt. Så det er faktisk ingen forskjell. Man kan jo strengt tatt si at det ikke er kryssende på det bilde jeg la ut, for man må kjøre noen få meter før man kan svinge ut, krysser man rett over så havner man utenfor rundkjøringen.
   #30
 254     1
Det handler om i hvilket felt man ligger i når man kjører inn i rundkjøringen, og hvor man skal. Ligger man i ytterste felt, så skal man kunne følge ytterste felt uten å måtte stoppe. Ligger man i innerste felt, så må man foreta feltskift utover, helt til man er i ytterste felt.

Når man kommer fra høyre og skal rett fram, så havner man i ytterste felt. Da får de som skal inn i rundkjøringen denne bilen som kryssende trafikk, og må stoppe. Om man derimot kommer fra høyre og skal ta tredje avkjøring, så havner man i innerste felt, og må foreta feltskifte for å komme seg ut.

Dette er mer tilsvarende i situasjonen til trådstarter. Den grønne bilen havner i innerste felt, og må foreta feltskifte for å komme seg ut. De røde bilene får ingen biler som kryssende trafikk.