244    20    0  

Skummel veiløsning?

 23 063     Akershus     0
Skummel veiløsning? - 9408234C-055B-4A9E-868F-4D0C99BFF69D.jpeg - KjellG

Denne veien er under bygging. Jeg synes løsningen er litt skummel. Gitt at en syklist kommer på rød løper mot fotografen. Syklisten skal rett frem. Syklisten innhentes av en bilist som svinger høyre. Jeg har spurt flere og svarene fordeler seg ca 50/50. Hva mener BB?
Signatur

Hvem har vikeplikt?

  • Syklisten?
  • Bilisten?


HSt
   #1
 32 511     Lillestrøm kommune     0
Tolker vi det som sykkelfelt så er det bilisten, som fortau syklisten. Enda verre er det at syklisten skal krysse en kantstein som ligger i spiss vinkel med sykkelfeltet, dette er jo klassisk trikkeskinne velt på en litt mer avansert måte. Er det på Fetsund igjen som ikke klarer å lage normsatte løsninger ?
  (trådstarter)
   #2
 23 063     Akershus     0
Dette er på Skårersletta Lørenskog NØ for Oslo. Rett utenfor en kommende barnehage så de skal tidlig krøkes!

Foreslår først en avstemming, så kan vi diskutere millimererjuss etterpå. Jeg liker ikke løsningen, synes den er uklar.
Signatur
HSt
   #4
 32 511     Lillestrøm kommune     0
Gjensidige linken er krystallklar i regelverket selv om mange kanskje ikke vet det
   #5
 3 424     0
Jeg vet at syklisten har vikeplikt, men synes det er absurd. Hadde syklisten kjørt i veibanen, ville bilisten hatt vikeplikt. Hadde syklisten hoppet av sykkelen og leid sykkelen over fotgjengerfeltet ville bilisten hatt vikeplikt. Men fordi det kalles 'sykkelbane' er bilistens vikeplikt for trafikk fra høyre opphevet. Hvorfor i all verden er det slik?

Min vanlige innkjøring til vårt boligfelt er akkurat som på dette bildet, og jeg kommer normalt 'mot kameraet', og svinger mot høyre. Uansett hva vikeplikt-reglene sier, kjører jeg som om jeg skulle ha vikeplikt for syklistene, selv om jeg reelt ikke har det. Det gjelder forsåvidt også syklister som kommer mot meg, og som jeg får fra venstre side: Jeg velger å betrakte syklister på lik linje med fotgjengere i gangfeltet. De har man vikeplikt for uansett hvilken side de kommer fra.

En annen side av saken: Selv om om syklisten har vikeplikt og bilisten ingen skyld i juridisk forstand, kan han ha et "objektivt ansvar": Siden bilisten er pliktig å ha en ansvarsforsikring, men syklisten ikke er det, må bilisten (dvs. bilistens forsikringsselskap) dekke materielle skader. Min far opplevde å få en unggutt på sykkel komme skrensende mot seg rundt en skarp sving. Sykkelen havnet under bilen og ble totalvraket. Det ble også noen skader på bilen. Det var aldri noen diskusjon om skyld; det var aldri tvil om at syklisten kom i feil kjørebane, men min fars forsikring måtte dekke ny sykkel til gutten og skadene på bilen. (Gutten fikk mindre fysiske skader, men heldigvis ikke alvorlige - og far aksepterte bonustapet uten noen som helst protester.)
  (trådstarter)
   #6
 23 063     Akershus     0
Skummel veiløsning? - 6F5F31EE-0844-4BE0-AE0E-37B8305FAEF9.jpeg - KjellG

Ogher? Som bilist innhenter du syklisten og svinger høyre foran henne. Hvem har vikeplikt? Millimeterjuss i en hektisk trafikksituasjon.
Signatur
HSt
   #7
 32 511     Lillestrøm kommune     0
Ble det rett keal ? med sykkelfelt i veibanen har bilisten vikeplikt med gang og sykkelvei har syklisten vikeplikt

I Kjell sitt bilde er det den nesten nedsenkete kantsteinen mot bilene som lager tvil om det er det ene eller det andre. Syklisten vil tro han sykler i sykkelfelt men sykler trolig på fortau.

Så gjør de et forsøk på å redde seg ved å trekke en heltrukket hvit linje rundt hjørne for å prøve å fortelle at de trolig mener det er et fortau

Løsningen ble brukt i Sognsveien i Oslo for mange år siden men fjernet da den ble beskrevet som ulovlig

   #8
 3 424     0
Så vidt jeg forstår har syklisten vikeplikt også her, fordi dette er en sykkelvei. I det første bildet kunne det være fristende å argumentere med at sykkelveien var avsluttet før krysset, og en ny sykkelvei tok til på etter det - slik er det ikke. Selv om sykkelveien ikke er merket som sådan gjennom krysset, regnes den som det. Her er det ingen tvil om at sykkelveien er gjennomgående, og da har syklisten vikeplikt. Rødt betyr ikke 'Bilist, stopp!' men tvert om: Bilist, her kan du bare kjøre på til høyre uten å ta noe hensyn.

Som sagt: Jeg synes det er absurd.

Man kunne tenke seg et mer ubestemt tilfelle: Sett at det går en sykkelvei fram til krysset, som i det første bildet, men som ikke fortsetter etter krysset - syklisten må ut i veibanen for å sykle videre. Stopper da sykkelveien ved den første fortauskanten (dvs. den lengst fra kamera), før syklisten krysser over? I så fall har bilisten vikeplikt for syklisten til høyre for seg. Eller fortsetter sykkelveien ut i krysset, og stopper først ved den andre fortauskanten (dvs. den nærmeste, i det første bildet? I så fall er det syklisten som har vikeplikt.

Jeg ser overhodet ingen gevinst i å gi syklisten vikeplikt i noen av disse tilfellene. Hadde sykkelvei langsetter en bilvei blitt behandlet (med hensyn til vikeplikt) som om den var en del av veibanen, ville det vært klart og entydig og enkelt å forstå. Jeg håper at de fleste, helst alle, bilførere kjører som om det var slik, uten å pukke på sin rett til å meie ned syklisten fordi 'det var en sykkelvei, ikke en del av veibanen, og hadde jeg retten på min side'.
  (trådstarter)
   #9
 23 063     Akershus     0
Å dele et fortau i et fotgjengerområde og et sykkelområde ble gjort i Sørumsgata Lillestrøm by for mange år siden. Omtalt som ulovlig av Vegdirektoratet.

Rød asfalt popper opp mange steder, men har ingen juridisk betydning, ikke inntatt i lov om vegmerking. Det skumle her er at bilister og syklister kommer med egne tolkninger.
Imo har syklisten vikeplikt på foto øverst og bilisten nederst.
Signatur
   #10
 3 424     0
Ble det rett keal ? med sykkelfelt i veibanen har bilisten vikeplikt med gang og sykkelvei har syklisten vikeplikt

Ihvertfall i det første bildet er det ingen tvil om at det er en sykkelvei. Denne problemstillingen ble diskutert ganske inngående i ett eller annet nettforum - husker dessverre ikke hvor - for noen uker siden, og da ble det bekreftet fra flere hold at syklisten hadde vikeplikt; sykkelveien betraktes som gjennomgående.

I det andre bildet her kan det være et spørsmål om det er sykkelvei eller ikke. Det er langt mer enn "oppmerking i kjørebanen"; hadde det vært kantstein ville det vært ganske identisk som med det første bildet (bortsett fra at banen her er eksplisitt markrert gjennomgående i krysset). Det er mulig at mangelen på kantstein er utslagsgivende, men jeg mistenker at mange bilister ville tolke 'bredt rødt bånd' på identisk måte i de to bildene, kantstein eller ikke. Er det da en bilist som pukker på sin rett til å kjøre ned syklister 'fordi de kjører på sykkelvei', kan det oppstå ulykker. Om bilisten går fri i det første tilfellet, men ikke i det andre, er like fullt en ulykke i begge tilfellene.

Dessuten: Jeg ser en del steder sykkelveier skilt fra kjørebanen med (kant)stein som ligger helt i plan med veibanen, dvs. det er (kant)stein uten kant - og sykkelveien er rød i fargen. Skal vi da, som bilister, pukke på at 'Det må være minst x millimeters kant for at jeg skal gi fra meg forkjørsretten min'?

Jeg synes det er så hensiktsløst. Hva er det som gjør det så super-viktig å lete med lys og lykte etter tilfeller der bilisten kan si 'Hurra! Her gjelder ikke min vikeplikt for trafikk fra høyre! La meg guffe på!'?

Det er så mye enklere, og tryggere, å se bort fra at du kunne fått meie ned en syklist uten å få skyld for det, men heller unngå en mulig kollisjon ved å følge hovedregelen om vikeplikt for trafikk fra høyre.