Hvem har vikeplikt?

  • Syklisten?
  • Bilisten?

HSt
   #11
 29 913     Lillestrøm kommune     0
Jeg skjønner fortsatt ikke hvilke situasjoner keal henviser til

Gjensidige linken er klar der har bilen vikeplikt for sykkelen har bare et eget kjørefelt i veibanen (mot Carl Berner i Oslo står det et skilt med buss og Taxi, gjelder midtre felt, høyre er der sykkelfeltet)

Er det gress mellom så blir det gsng og sykkelvei eller i noen tilfeller bare sykkelvei og da har syklisten vikeplikt. I praksis ser vi at bilisten tar til fornuften og hjelper syklisten over for det er han som kommer bakfra som har best oversikt (f. Eks Lagaugmoen avkjøring ned Gjelleråsen for de lokalkjente) men bilisten har ingen plikt til dette.

Bildet til Kjell tror jeg må tolkes som fortau i trafikkreglene.

   #12
 3 144     0
Gjensidige linken er klar der har bilen vikeplikt for sykkelen har bare et eget kjørefelt i veibanen

Skjønner ikke. I artikkelen i linken står det klart

På illustrasjonen over er det syklisten som har vikeplikt og skal vente med å krysse veien til bilen har passert. Grunnen er at syklisten skal krysse en annen vei fra gang- og sykkelvei (eller fortau).

For i eksempelet vårt skal syklisten vike.

Det er den situasjonen jeg reagerer på. Her er innført et unntak fra bestemmelsen om vikeplikt for trafikk fra høyre. Jeg forstår ikke begrunnelsen for at syklisten skal vike i Gjensidiges eksempel. (Selvsagt ser jeg at det står skrevet at det er fordi 'syklisten skal krysse en anenn vei fra gang- og sykkelvei' - ja, men det er ikke noen begrunnelse, bare å slå fast at slik er bestemmelsen. Det er ulike ting.)
HSt
   #13
 29 913     Lillestrøm kommune     0
Oi, beklager keal, ser at jeg misforsto Gjensidige tegningen på liten skjerm jeg tolket det som sykkelbane men det er jo en gresstripe de tegner da er det gang og sykkelvei og jeg er igjen enig at dette er en vanskelig løsning

Før ring3 fikk planfrie kryss for sykkel så skulle en vike for biler ved Nydalen der biler stupte inn i avkjøringsfeltet uten bruk av blinklys i praksis omtrent umulig.
  (trådstarter)
   #14
 21 688     Akershus     0
Skummel veiløsning? - 82F768E8-5FB5-48AB-AE6B-2CDE551AC196.jpeg - KjellG

Du kommer her, følger med trafikken i rundkjøringen hvor su skal inn. Syklende syklist på den røde løperen. Hvem har vikeplikt?
Signatur
  (trådstarter)
   #15
 21 688     Akershus     0
@keal. Trafikkreglene §7.4, siste ledd: Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.

Dette beskriver vel nevnte vikeplikt?
Signatur
   #16
 3 144     0
Dette beskriver vel nevnte vikeplikt?

Ja, den beskriver, men gir ingen god begrunnelse for å tilsidesette vikeplikt-fra-høyre-regelen.

Det tredje/siste bildet: Siden vikeplikten for rundkjøringen er markert med eget vikeplikt-skilt, og dessuten stopplinja er forbi gang/sykkelveien, er det liten tvil om at det første vikeplikt-skiltet, med sykkel-underskiltet, gjelder spesielt sykketrafikk på gang/sykkelveien. Det er full anledning til å sette opp skilt som indikerer et avvik fra generelle regler, så her her har bilistene eksplisitt vikeplikt for sykkeltrafikk fra begge sider. Selv om det hadde vært konsekvent vikeplikt for trafikk fra høyre (som jeg argumenterer for), ville det vært nødvendig med dette vikeplikt-skiltet hvis ønsket er at at biler skal vike også for sykkeltrafikk fra venstre.

Selv om du følger med på biltrafikken i rundkjøringen, gir det deg ingen rett til å ignorer det første vikeplikt-skiltet, særlig ikke når det eksplisitt er merket med underskilt med sykkel. Du kommer ikke langt med å argumentere med at 'Men et stykke fram står det et annet skilt med en annen vikeplikt, så derfor ignorerte jeg denne'.

(Den eneste fartsboten jeg noen sinne har fått skyldtes at jeg var overbevist om at 60-sone-skiltet var plassert ved ingangen til svingen der radaren sto, men det sto hundre meter lenger framme, ved utgangen av svingen. Da holder det ikke å si at 'jammen det blir snart 60-sone' når du avleses til 54 km/t i 50-sone.)

Du kan naturligvis si at det er forvirrende at plutselig skal ikke den generelle regelen (der syklist fra gang/sykkelvei har vikeplikt) gjelde. Men all bruk av vikeplikt-skilt indikerer et avvik fra generelle regler; de settes ikke opp der samme vikeplikt følger av generelle regler.

Det gjelder også rundkjøring: Det er ikke noen generell regel som sier at det er vikeplikt for trafikk som allerede er i rundkjøringen (og kommer inn fra venstre) - det følger bare av at det i alle norske rundkjøringer (dvs. jeg har aldri sett eller hørt om noen unntak) er satt opp vikeplikt-skilt på alle innkjøringer.
HSt
   #17
 29 913     Lillestrøm kommune     0
Her vises også vikeplikt som trekanter i veibanen oppmerket 

TSt
   #18
 10 349     0
Det vises også med skilt ute til høyre og at det gjelder for kryssende toveis trafikk med sykkel.
  (trådstarter)
   #19
 21 688     Akershus     0
Enig det dere skriver om siste foto. Likevel, en bilfører var trolig for opptatt av trafikk fra venstre i rundkjøringen og kjørte på en syklist fra høyre.
Signatur
AKB
   #20
 45     Sandvika     0
Første bilde: Den stiplede hvitlinjen angir at dette er en avkjørsel og ikke et kryss. Bilen har dermed vikeplikt slik jeg leser Gjensidige-teksten:

"Og det samme ville vært tilfellet hvis veien som skulle krysses var privat eller en avkjørsel: Bilføreren har vikeplikt."