#21
 7 685     Bærum     0
Vi må gjerne være uenige om norsk landbrukspolitikk, men at dere mener vi har billig mat i Norge er i mine øyne feil. Om vi har råd eller ikke er en avsporing. Hvis alle varer skulle vært priset relativt til vår inntekt hadde vi ikke hatt høy levestandard i Norge.

   #24
 21 481     Enebolig     0
Når jeg ser bensinprisene i utlandet, så er jeg glad jeg er norsk  Grin

Jeg har faktisk vært borti folk som mener at et nytt (greit) tv er dyrt. Joda, for 15 år siden.
   #25
 7 685     Bærum     0

Hva er det som ikke er priset mot vår inntekt da? Bensin? Elektronikk? Har du flere på lager?

http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=563761 - Bensin
http://www.dinside.no/859899/norge-er-ikke-alltid-dyrere - Elektronikk

Regner med du synes dette er dyrt også nemlig.


Nå trekker du jo frem to eksempler som er i motstrid. Elektronikk er billig i Norge. Det er nettopp et eksempel på at prisen ikke gjenspeiler at nordmenn har høy levestandard. Prisen på bensin er høy pga. norske særavgifter. Avstanden til utenlandske priser er imidlertid ikke like stor lenger.

   #28
 21 481     Enebolig     0
Høy levestandard. Virket som om du mente at pris på varer alene gir grunnlaget for høy levestandard.
   #29
 7 685     Bærum     0
Nei. det er ikke det jeg mener. Høy økonomisk levestandard betyr at vi har mulighet til å skaffe oss varer og tjenester i større grad enn de med lavere levestandard. Hvis alle varer og tjenester skal prises slik at de utgjør samme prosentvise andel av vår disponible inntekt vil vi ikke ha større kjøpekraft enn land med lavere levestandard. Hvis en TV koster 10.000 i et land der gjennomsnittlig inntekt er 100.000 burde den med argumentet til enkelte her koste 35.000 hvis vår gjennomsnittinntekt er 350.000. Sånn er det jo ikke og derfor har vi bedre leverstandard i Norge enn mange andre steder. Hvorfor vår levestandard er høy er en annen diskusjon.
   #30
 7 685     Bærum     0

Prisen på bensin er billig jo! Les til du griner på ssb.no!
Bensin har ikke lav pris i Norge. Det ser du hvis du sammenligner med andre land. Om du med utsagnet bensin er billig mener at den utgjør  en mindre del av disponibel inntekt enn i mange andre land er det riktig. Som jeg har skrevet tidligere. Det er jo nettopp dette som gjør at vi har høy levestandard. Jeg trenger ikke lese til jeg griner for å se dette poenget. Hvis du sjekker hva begrepene økonomisk levestandard og kjøpekraft betyr vil du kanskje se poenget mitt også.