#11
 3,277     I huset mitt     0
Mange oppdager nok nå at prisen for det "grønne skiftet" kom litt plutselig og ikke minst kraftig. Ikke bare i Norge. Cool

Alt skal elektrifiseres i dette landet; oljerigger, skip/ferger, biler/busser, kun elektrisk oppvarming i hus, etc.

Og alt dette uten at det skal bygges nye/flere kraftverk. Ingen ønsker å se vindmøller eller solsceller i stor nok scala. Atomkraft er blankt nei.

Som nevnt av Tovas lengre opp;
Markedet fungerer, større etterspørsel øker prisene. Hva er problemet?;)


1 Januar 2022 innføres effekttariffen på nettleie.
Skal vi anta at ramaskriket starter rundt 1 februar når folket får regninga for nettleia for Januar måned? Tongue


   #12
 3,210     Vestlandet     0
Sånt prissamarbeid som Hirobofly snakker om er det lite av i norge. Vi har heldigvis et svært godt fungerende marked for strøm.

Hehe, noen som har svelget propagandaen rå for strømmarkedet i Norge ja. Cool

Er vel ikke mange som tror at en strømprodusent i Norge produserer for harde livet når prisene er lave. Er tilbudet for stort så synker prisene, og produsentene kan da naturlig stramme inn på tilbudet.
For et eks kullkraftverk så tar det tid å redusere (dager) da det ikke bare er å stoppe en turbin fordi man bruker fortsatt kull (aka kostnad/penger ut).
Vannkraft kan startes/stenges raskt (minutt eller timer), og har ingen store kostnader som fortsatt løper når man stoppe produksjonen.

Det at norsk vannkraft omtales som et "grønt batteri" for Europa sier jo nettopp dette. Bruk/slå av etter behovet.Wink

Markedet fungerer sier man;
Hvorfor selger ikke et norskt kraftverk strøm til 10 øre kwh i Norge og så selger strøm til Europa for kr 1 pr kwh der strømmen koster det?
Haha, bare fordi jeg er uenig med deg Hirobofly - så er jeg en som "svelget propagandaen rå (sic)". Fin debattteknikk!

Produsentene planlegger slik at de skal maksimere vannverdien. Sånn sett angrer de seg nok nå, for de kunne fått mer ut av vannet ved å produsere nå - enn å produsere gjennom sommeren. Men det er ikke så lett å spå været, så de planlegger ut fra normalår.

Man kan selvsagt diskutere om de skal få lov å styre produksjonen bare ut fra å maksimere vannverdi, men det er ihvertfall sånn de har lov til å gjøre det.
   #13
 3,589     0
1 Januar 2022 innføres effekttariffen på nettleie.
Skal vi anta at ramaskriket starter rundt 1 februar når folket får regninga for nettleia for Januar måned? Tongue

"Effekttariff" er en bløff, ren skremselspropaganda for å få oss til å jamne ut strømforbruket fordi vi tror at det gir oss vesentlig lavere nettleie. Men det NVE egentlig streber mot, er at vi skal betale et fast beløp i nettleie, uansett hvor mye eller lite strøm vi bruker. Det er slik nettselskapenes kostnader er: Mer enn 90% er helt uavhengig av forbruk; NVE vil at det skal gjenspeiles i tariffen.

Alle reelle effekttariffer er lagt døde - for eksempel det som ble forsøkt i Fredrikstad, som førte til masse mediabråk da en mann fra Holmenkollåsen gråt sine modige tårer i avisene etter å ha vært en helg på hytta si på Tjøme. Resultatet var at tariffene ble endret, i den retning NVE vil ha dem, med et betydelig høyere fastledd, og nå må den stakkars fattige hytteeieren betale langt mer i fastpris hele vinteren gjennom enn det han sparer på redusert effekttariff.

NVE oppga sitt mål om å få én felles tariff for hele landet, slik vi har hatt i et flere generasjoner med H3 og H4, og lar hvert nettselskap få bestemme - men med krav om at minst halvparten av nettselkapenes inntekter skal være et fastledd, uavhengig av forbruk. For de aller fleste har til nå fastleddet vært vesentlig under halvdelen. NVE vil helst at langt over halvdelen skal være fastledd, gjerne 90%, men det er en for drastisk endring for kundene. En vesentlig del av den variable del av nettleia vil være et energiledd - og da er det ikke mye igjen for noe effektledd.

Resultatet av NVEs krav om høyt fastledd er at forbruket ditt vil spille langt mindre rolle. Selv om du bruker null strøm, må du betale minst halvdelen så mye som om du hadde hatt et gjennomsnitts-forbruk. Småforbrukerene kommer vesentlig dårligere ut med de nye tariffene, storforbrukerne blir subsidiert med lavere kWt-pris (fordi energi-leddet skal stå for en mindre andel av nettselskapets inntekter).

Så januar-regningen kan bli en positiv overraskelse for de med kjempeforbruk, pga. lavere kWt-pris, og en negativ overraskelse for de som har brukt store summer på isolering, VP osv, pga. vesentlig høyere fastledd.

NVE gir ingen incentiver til strømsparing, når de presser på så hardt for at nettleia skal påvirkes minimalt av forbruket vårt. Effekttariffer slik de ble testet ut f.eks. i Fredrikstad ville stimulert til både strømsparing (les: isolasjon, VP, ...) generelt, og reduksjon av effekt-topper spesielt. Men når verken kunder eller NVE ønsker det (av helt ulike årsaker!), da får vi ikke noe slikt.

Ikke glem at nettselskapene er ekstremt sterkt regulerte. Hvis noen får høyere regning, får noen andre lavere regning; summen for alle nettselskapets kunder er uendret. Det er bare spørsmål om hvem som skal betale mer, hvem som ksal betale mindre. Slik NVE nå presser gjennom, er det de som har lavt forbruk og strømsparende som skal betale mer; storforbrukerene med alle de effekttopper de ønsker seg skal slippe billigere unna.

Men detaljene i hvor mye mer eller mindre hver enkelt skal betale er opp til hvert nettselskap.
   #14
 3,589     0
Du ser åpenbart ikke det skjeve i at 30-40-50% av Norges befolkning skal betale mye høyere "skatt" grunnet dårlig overføringskapasitet på strømmen?

Du så åpenbart ikke hovedpoenget mitt: La oss heller dekke utgiftene gjennom høyere skatter, ikke sant? Utgiftene forsvinner ikke, så høyere skatter er det mest realistiske alternativet.

Du kaller det "skatt" - det er ikke så veldig stor forskjell, i og med at pengene går til å dekke offentlige utgifter. Det er en skatt på forbruk, som du kan redusere ved å redusere forbruket. Redusert forbruk fører til at magasinbeholdningen varer lengre.

For de høye prisene er primært forårsaket av liten tilgang på vann, vind og andre energikilder, ikke primært av "dårlig overføringskapasitet". Den har ikke endret seg vesentlig fra i fjor til i år, eller fra i vår til i dag. Hadde det vært den reelle grunnen, da burde jo de deler av landet som sitter på produksjons-siden ha super-lave strømpriser, men det er slett ikke tilfelle: Også nord for Dovre er prisene dramatisk mye høyere enn de var i fjor.

I fjor var det "nok" vann i magasinene også sør for Dovre; det er det ikke nå. Det er årsaken til at strømprisene sør for Dovre er høyere.

Ta det til etterretning, og reduser forbruket! Ikke kom og syt for at Østlandet ikke "kostnadsfritt" (dvs. til samme strømpriser som om magasinene rant over) får tømme magasinene i andre deler av landet!
   #15
 5,432     Akershus     0
Ta det til etterretning, og reduser forbruket! Ikke kom og syt for at Østlandet ikke "kostnadsfritt" (dvs. til samme strømpriser som om magasinene rant over) får tømme magasinene i andre deler av landet!

Ja, regnet med at det var her hunden var begravet. Østlandet skal få blø. Man sitter trygt i en del av landet som ikke er påvirket av høye priser og "godter" seg over de som får regninga. Hurra for solidariteten.
Hvis du mener at noen ansvarlig person med myndighet til å gi et løfte om 'et par tre øre' har klart og endtydig gitt det løftet, bør du dokumentere det, med (etterprøvbar) henvisning til når løftet ble gitt, og med hvilke forbehold.

Kan jo vise til hva kraftbransjen sa selv. Man kan selvsagt unnskylde seg med at det ikke er et løfte, men det er temmelig sikkert at slike "beregninger" ligger til grunn for godkjenning av kablene.

https://www.tu.no/artikler/sa-mye-dyrere-blir-strommen-av-utenlandskabler/244150


   #16
 3,589     0
Uansett, det var ikke få ganger i nyhetene det ble intervjuet personer omkring dette emnet og når det gang på gang blir "forsikret" at det ikke skal utgjøre mer enn et par tre øre pr. kwt, må jeg som menig nordmann si jeg føler meg lurt. Ikke at jeg et øyeblikk trodde på det de sa, men det ble nå sagt en god del ganger. At du har hatt skylapper for slik informasjon, forteller bare hvilken side du selv sitter på.

Jeg ser ikke på "det var ikke få ganger i nyhetene" som en etterprøvbar referanse til et "løfte".

Kanskje forskjellen er at selv om du sier at du "ikke et øyeblikk trodde på det de sa", likevel argumenterer som om du trodde på det, tok det for et "løfte", mens jeg alltid tar løse estimater for løse estimater.

Det iser ingenting om "hvilken side jeg sitter på". Jeg sitter vel på realistens side; jeg bygger meg ikke noen romantiske luftslott om hvordan jeg skulle ønske at økonomien burde ha fungert. Jeg har ingenting med kraftbransjen å gjøre - det er kun som privatperson jeg ønsker å redusere mitt energikonsum, og ha flere bein å stå på: Ganske ny, rentbrennende peis-innsats for ved, propanovner for kortvarig/lokal varme, og enda ikke realiserte planer om termiske solfangere.

Og likevel vil jeg svært gjerne være sikret at vi har mulighet for å kjøpe strøm fra utlandet dersom magasinene skulle gå tomme. Jeg setter pris på at Norge tjener betydelige beløp på å selge kraft til utlandet, fordi det bedrer vår økonomi - selv om jeg personlig ikke har noe med det å gjøre. (Det er som at jeg setter pris på at vi tjener penger på å selge laks til utlandet selv om prisen på laksen jeg kjøper i butikken sikkert ville gått ned om lakse-eksporten ble stengt!)

Sett at vi får et enormt snøfall til vinteren, med magasiner som renner over allerede i apriil-mai, og en skikkelig regntung sommer og høst gjør at masse vann ikke får plass i magasinene men må sendes rett på sjøen: Da er jeg ganske sikker på at mange av de som i dag krever absolutt elektrisk isolasjon fra verden kommer til å møte seg selv i døra. Men jeg er ikke så optimistisk at jeg tror at noen av dem kommer fram på podiet for å da erklære at 'Nå ser jeg at det faktisk kan være lønnsomt for Norge å ha disse utenlands-kablene slik at vi kan tjene store penger på strømmen vi ikke selv får brukt opp'. Det vil nok bli ganske taust fra den siden da Smile
   #17
 3,589     0
Ja, regnet med at det var her hunden var begravet. Østlandet skal få blø. Man sitter trygt i en del av landet som ikke er påvirket av høye priser og "godter" seg over de som får regninga. Hurra for solidariteten.

Kan ikke huske å ha sett tilsvarende "omsorg" fra Oslo-distriktet når prisforholdene har vært motsatt! Se for eksempel på priskuven fra mai til september i fjor, for Oslo vs. Tromsø. Tromsø (dvs. hele Nord-Norge) pendler stort sett mellom to og tre ganger Oslo-prisene.

Neste gang det blir kraftmangel nord for Dovre, men plenty støm tilgjengelig på Østlandet, har jeg overhodet ingen illusjoner om at Oslo-folk vil mane til "solidaritet" på den måten du her gjør, den andre veien.

Kanskje, når forholdene snur, at jeg vil minne deg på ditt "solidaritets"-krav, og se om du da kommer til å aktivt støtte at Østlandet skal tømme sine kraftmagasiner for å sende nordover, slik at strømprisen nord for Dovre kan holdes nede på samme nivå som i Oslo. Vi får se på det...

   #18
 5,432     Akershus     0
Du leste visst ikke artikkelen jeg linket til i mitt forrige innlegg? Hvor bor du hen, sa du?
   #19
 3,589     0
Du leste visst ikke artikkelen jeg linket til i mitt forrige innlegg?

At et konsulentfirma for ni år siden gjorde noen estimater og beregninger, oppfatter jeg ikke som noe "løfte" for i dag, verken med eller uten hermetegn, fra noen som helst. Det var ett firmas estimat, ikke noe annet.

En annen side av saken: Det er her snakk om nettleie, ikke kraftpris. Det er kraftprisen som har gått opp i høst, på grunn av mangel på nedbør og vind. Det er ikke forårsaket av at nettselskapene har hatt kostnader med å legge kabler.

Hvis du skal bruke dette som argument, må du vise til at nettleia di har gått signifikant opp. Kraftprisene på NordPool har ingenting med dette å gjøre.
  (trådstarter)
   #20
 1,674     0
Prisene ifjor var lavere, dvs. slike som de hadde vært her i landet uten eksport eller import.
Det var fordi det var flere utenlandskabler ut av funksjon,
https://e24.no/olje-og-energi/i/0n55qJ/kabel-og-linjetroebbel-demper-soernorske-stroempriser-varer-nok-gjennom-hele-sommeren?fbclid=IwAR1zxOwOYWyBwYvtI54GjGFlUnNV4uDSL9wM5HUANEEfnRpaaM9O5OrUgTU

Prisene i år er høye fordi det eksporteres for harde livet til Europa som har strømkrise, enda verre i England.
https://www.cicero.de/wirtschaft/energiekrise-europa-strompreis-gas-winter-kalt-kernkraft-atomausstieg?fbclid=IwAR22i9XMFybqhRCN7ZWEUj_o6aiU2vFJ0l6ASR6FAqFESOZKK01G5Yehdmw
https://exxpress.at/top-analysten-warnen-im-winter-geht-uns-der-strom-aus/?fbclid=IwAR3djSBhl76S3SYAsiwz0AcjywLIxBA2BPS06gZYhZAvwV9S_Gsc8uChwZM

Problemet er at vi har bare vannkraften som energibærer, når magasinene er tomme har vi ingen mulighet å produsere selv, hadde to gasskraftverk, de ble demontert og solgt til utlandet.
Vi har gass i Nordsjøen men ikke kraftverk til å bruke den, olje har vi og, men det samme. Så når magasinene er tomme er vi uten egenprodusert strøm.
Men, sier de, vi kan jo importerer billig, men nei, det kan vi ikke, det er energikrise i Europa, ikke sikkert de har noe til overs, og det blir i tilfelle veldig dyrt.
Skal det være strømkundene som betaler nå staten har håndtert strømproduksjonen feil?
Jeg vanker mye på fb, folk skrur av varmen i gulvet på badet, går i yttertøy inne, også uføre som burde ha det varmt. Det er mange flere virkelig fattige her i landet enn dere tror, jeg møter mange på fb, og at de skal få bostøtte, det er vel snakk om en tusenlapp i mnd og du må ha ekstremt lav innkomst for å få det.
Og for å få sosialhjelp må du selge alt av verdi du har, gammel bil, eller hus, eller en hund for den saks skyld.

Strømpriser. - magasin.jpg - Hjelpema