154    3    0  

Tidligere eiere på kjøretøy

 8 007     Bærum     0
Nåværende eier av et kjøretøy kan en få med sms til 2282.

Er det mulig å få de siste X eierne hvis en kontakter biltilsynet pr telefon?