643    27    4  

Ullensakergata 1C

 15 649     Akershus     0

På et gatehjørne på Kampen i Ullensakergate 1C finnes en forretning. På hjørnet har forretningen inngang og trapp ned til fortauet. Går du ut og til høyre er trappeløpet normalt. Holder du til venstre er det først to trinn, ca 18cm. Det siste trinnet er ca 40 cm høyt - i en trapp ut av en forretning! 

Er dette akseptabelt? Plan og bygningsetaten har ingen mening om slikt, «det er opp til huseier». Hva har da bygningsetaten ansvar for, kun avgiftsinnkreving?
Signatur

  (trådstarter)
   #2
 15 649     Akershus     1
Hvis du går ned en vanlig butikktrap, så forventer du ikke at siste trinn plutselig er et stup på 40 cm.
Signatur
Ebe
   #3
 4 047     Vestlandet     0
Er dette er nytt tiltak? Det er bare nye tiltak som er underlagt dagens regelverk.

Kravet for høyde før det skal sikres er 50cm. Men dersom det er en trapp (og ikke en «avsats ) er det tekniske krav om sikkerhet i trapp. Denne høres ikke ut til å tilfredsstille disse kravene.

Men reglene har ikke tilbakevirkende kraft.
Signatur
HSt
   #4
 16 791     Sørum     0
Regler for tilgjengelighet for personer med handikap gjelder vel nå for alle Butikker uavhengig av alder på bygning. Fall-feller dekkes vel av dette.
  (trådstarter)
   #5
 15 649     Akershus     0
Bygningen er gammel, men nyrenovert. Trappa er trolig yngre enn 5 år. At en ikke kan beskytte enhver kant forstår jeg, men dette fremstår som en ordinær trapp ut av en forretning. Ren trapp, ingen kant eller avsats. Går du til høyre er det tre helt ordinære trinn, går du til venstre i nattemørket «lærer du trappa etter 2 trinn, deretter kommer siste trinn på ca 40 cm. Jeg oppfatter dette som en felle og stusser over at Plan og bygningsetaten ikke har noe som helst ansvar for å sikre mot farlige konstruksjoner på offentlig sted.
Signatur
   #6
 82     0
Bygningen er gammel, men nyrenovert. Trappa er trolig yngre enn 5 år. At en ikke kan beskytte enhver kant forstår jeg, men dette fremstår som en ordinær trapp ut av en forretning. Ren trapp, ingen kant eller avsats. Går du til høyre er det tre helt ordinære trinn, går du til venstre i nattemørket «lærer  du trappa etter 2 trinn, deretter kommer siste trinn på ca 40 cm. Jeg oppfatter dette som en felle og stusser over at Plan og bygningsetaten ikke har noe som helst ansvar for å sikre mot farlige konstruksjoner på offentlig sted.

Har du forsøkt å prate med innehaver? Hvis dette er et stort problem for deg, så er jo løsningen å ikke handle her, det er vel ingen som tvinger deg til å handle her?

En butikk er forøvrig ikke offentlig sted, om trappen på utsiden er det? Tvilsomt.
HSt
   #7
 16 791     Sørum     0
Har jo hørt om diverse problemer for å etablere ramper og lignende så at kravet gjelder alle butikker som er åpne for publikum er jeg rimelig sikker på. Jeg tror de enkelt og greit ikke har noe å si, de må følge lov om tilgjengelighet.

Ebe
   #10
 4 047     Vestlandet     0
Dersom yngre enn 5 år er det tekniske krav til trappa, som er hjemmelshaver/tiltakshavers ansvar og oppfylle.

Kommunen har ikke ansvar for dette, ut over at de kan føre tilsyn og pålegge retting. Men tviler på de prioriterer en slik sak...
Signatur