44 977    58    9  

Avvik fra feier på teglsteinspipe

 6     3
Har vært så uheldig å få oppført avvik fra feier etter inspeksjon av ildsted. Jeg har et hus fra 1966. Pipa som er av tegl er i både sokkelen og første etasje innkledd på en side. Feieren hevdet at dette var ulovlig og at alle fire sider må være synlige.

Byggetegninger viser at huset ble godkjent og bygget slik i 1966. Jeg har også i ettertid funnet sjekksedlene fra de tre siste kontrollene (2001, 2003 & 2006) og de viser at det ikke er noen avvik på fyringsanlegget. Pipa viser heller ikke noen tegn på å være i dårlig stand.

Kan ikke skjønne annet enn at det må ha vært andre krav da huset ble bygd enn i dag. Kan feieren virkelig pålegge meg å rehabilitere pipa?

Jeg setter stor pris på alle inspill på dette.

   #1
 1 074     Østfold     2

Bare synsing, men jeg skjønner ikke hvorfor det skal være forskjell på 1 vs flere sider av pipen kledd inn. Om det blir pipebrann og det er en sprekk i teglfugene på riktig side så går det som det går. Eneste grunnen må jo være at det er omtrent umulig å plassere en pipe så fritt og fremdeles bygge et hus rundt den.

Selv har jeg en teglpipe fra 1916 som er kledd inn i 2. etg (1. etg er det murvegger rundt den).
Feieren sa ingenting på det, men jeg turte ikke å begynne å fyre 'på ordentlig' uansett og har nå fått inn stålrør for sikkerhets skyld og for å unngå videre tæring av pipen fra vann og frost.

   #2
 433     vestfold     0
Feieren har rett. Alle fire sider skal være synlige. Minimumsavstand fra teglsteinspipe til brennbart materiale (også gips) er 10 cm.
Signatur
   #3
 969     1

Har vært så uheldig å få oppført avvik fra feier etter inspeksjon av ildsted. Jeg har et hus fra 1966. Pipa som er av tegl er i både sokkelen og første etasje innkledd på en side. Feieren hevdet at dette var ulovlig og at alle fire sider må være synlige.

Byggetegninger viser at huset ble godkjent og bygget slik i 1966. Jeg har også i ettertid funnet sjekksedlene fra de tre siste kontrollene (2001, 2003 & 2006) og de viser at det ikke er noen avvik på fyringsanlegget. Pipa viser heller ikke noen tegn på å være i dårlig stand.

Kan ikke skjønne annet enn at det må ha vært andre krav da huset ble bygd enn i dag. Kan feieren virkelig pålegge meg å rehabilitere pipa?


Feiaren tek feil. Regelen med forbod mot innbygging kom i 1971, så huset ditt vart bygd i samsvar med reglane i samtida. Det føreset at skorsteinsvangen mot treverket var minst 23 cm, dvs. heil stein - og det er det sannsynlegvis sidan det vart godkjent.

I feiar-etatane sirkulerer det eit brev som (dåverande) Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE, no DSB) skreiv til Vågan kommune 3.5.1999. Her står det at etter oppfatninga til Statens byggtekniske etat (BE) er det ikkje noko krav i Byggeforskrift 1949 eller Byggeforskrift 1969 om at alle sider av ein skorstein skal vere frie. Brevet kan vanskeleg lesast annleis enn at DBE tek BE si vurdering til vitande. Det står også i brevet at eldre teglskorsteinar skal vurderast individuelt.

Mange feiarvesen likar å tolke Bygningsforskrifta frå 1949 (som galdt i 1966) slik at alle sidene av ein skorstein skulle vere frie. Det er altså feil. Og det ligg ikkje til DBE/DSB eller til noko feiarvesen i 2010 å overprøve eit vedtak/godkjenning i Bygningsrådet frå 1966. På den tida sat brannsjefen (som også var feiarsjef) i bygningsrådet.

Du kan først høyre om feiaren er klar over at regelverket frå 1966 tillet delvis innkledning. Så kan du be om å få den individuelle vurderinga DBE har sagt at han skal gjere.   #4
 433     vestfold     0Feiaren tek feil. Regelen med forbod mot innbygging kom i 1971, så huset ditt vart bygd i samsvar med reglane i samtida. Det føreset at skorsteinsvangen mot treverket var minst 23 cm, dvs. heil stein - og det er det sannsynlegvis sidan det vart godkjent.

I feiar-etatane sirkulerer det eit brev som (dåverande) Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE, no DSB) skreiv til Vågan kommune 3.5.1999. Her står det at etter oppfatninga til Statens byggtekniske etat (BE) er det ikkje noko krav i Byggeforskrift 1949 eller Byggeforskrift 1969 om at alle sider av ein skorstein skal vere frie. Brevet kan vanskeleg lesast annleis enn at DBE tek BE si vurdering til vitande. Det står også i brevet at eldre teglskorsteinar skal vurderast individuelt.

Mange feiarvesen likar å tolke Bygningsforskrifta frå 1949 (som galdt i 1966) slik at alle sidene av ein skorstein skulle vere frie. Det er altså feil. Og det ligg ikkje til DBE/DSB eller til noko feiarvesen i 2010 å overprøve eit vedtak/godkjenning i Bygningsrådet frå 1966. På den tida sat brannsjefen (som også var feiarsjef) i bygningsrådet.

Du kan først høyre om feiaren er klar over at regelverket frå 1966 tillet delvis innkledning. Så kan du be om å få den individuelle vurderinga DBE har sagt at han skal gjere.


Må inrømme at jeg aldri har hørt om dette før.
10 cm-regelen er en "tommelfinger-regel" som er enkel å følge, og etter mitt skjønn ufravikelig.
Her kommer sitat fra min "håndbok ildsteder og skorsteiner" (første opplag august 1927, revidert utgave):
Skorstein av tegl kan ikke stå inntil vegg av brennbart materiale eller dekkes til på sideflatene med brennbar kledning. Dette er bekreftet ved prøving etter NS 1502 (Norsk testmetode for røykskorsteiner), som er utført ved NBL.
Prøving etter NS 1502 viser at det uansett tykkelse på veggene i teglskorsteinen må være minst 10 cm fri avstand mellom skorsteinens sideflate og veggflate av brennbart materiale. det samme gjelder også for andre skorsteiner som ikke er laget på fabrikk, skorstein av betong etc.
Heller ikke tidligere Byggeforskrifter har gått god for plassering direkte mot veggflate av brennbart materiale.
Likevel er det mange skorsteiner hvor sideflaten på skorstinen er dekket til med vegg eller annen kledning av brennbart materiale. For disse skorsteinene er det nå utviklet ombyggingsmetoder med dokumentasjon, som godtgjør fortsatt bruk av skorsteinen etter ombygging uten at vegg eller kledning blir fjernet.


Jeg har utelatt to setninger som henviser til bilder, ellers ordrett gjengitt. Videre skrives det at skorstein med helsteins tykkelse (23cm) kan stilles direkte mot brennbart materiale i etagegjennomføring.

Det er denne boka feieren har å gå etter, og etter mitt skjønn kan han ta dette videre til Branntilsynet i kommunen, som i sin tur igjen kan kreve utbedring eller gi fyringsforbud.
Signatur
   #5
 829     Hordaland     1
Er pipen din kvadratisk, eller er det en mulighet for at det er innebygd en luftekanal på den siden som er innekledd?
Jeg har selv en teglsteinskorstein der den ene siden er innekledd.
Ifølge feier er ikke dette noe problem da jeg har en luftekanal på den innekledde siden.
   #6
 147     0

Feieren har rett. Alle fire sider skal være synlige. Minimumsavstand fra teglsteinspipe til brennbart materiale (også gips) er 10 cm.


også gips? hva med veggen som går mot pipe, som kan være eventuelt kledd med gips?
vet jo det er unntak til regelen slik som listverk.
   #7
 969     0


Må inrømme at jeg aldri har hørt om dette før.
10 cm-regelen er en "tommelfinger-regel" som er enkel å følge, og etter mitt skjønn ufravikelig.
Her kommer sitat fra min "håndbok ildsteder og skorsteiner" (første opplag august 1927, revidert utgave):
Skorstein av tegl kan ikke stå inntil vegg av brennbart materiale eller dekkes til på sideflatene med brennbar kledning. Dette er bekreftet ved prøving etter NS 1502 (Norsk testmetode for røykskorsteiner), som er utført ved NBL.
Prøving etter NS 1502 viser at det uansett tykkelse på veggene i teglskorsteinen må være minst 10 cm fri avstand mellom skorsteinens sideflate og veggflate av brennbart materiale. det samme gjelder også for andre skorsteiner som ikke er laget på fabrikk, skorstein av betong etc.
[/quote]
Jatakk -eg har sett og lest dette (årstalet var vel ikkje 1927?)
Problemet er at det er feil. Det er ingen som har greidd å hoste opp denne prøvinga som skal vise dei 10 cm. Det endar stort sett opp i ein rapport frå Brannlaboratoriet i 1988 - men der står det ingenting om prøving med nokon avstand.Heller ikke tidligere Byggeforskrifter har gått god for plassering direkte mot veggflate av brennbart materiale.

Det er forfattaren si oppfatning. Men det er som sagt feil. Du kan finne Forskrift 1949 og lese sjølv - slik Statens Byggtekniske Etat (BE) har gjort. Trådstartar sitt tilfelle viser at forskriftene vart tolka og praktiserte slik i 1966 at tildekking var lov.

Feiaren kan gjere ei særskilt vurdering og finne at akkurat denne skorsteinen er i dårleg stand - og på det grunnlaget krevje utbetring. Men denne vurderinga kan han ikkje gjere frå kontorpulten sin.


   #8
 433     vestfold     0
Uansett om det skulle vise seg å eksistere dokumentasjon på Ivars merkelige påstander, vil du kunne bli pålagt utbedring av din hjemkommunes Branntilsyn dersom de vurderer innkledningen av din skorstein som brannfarlig. Jeg har selv rehabilitert mange skorsteiner som følge av dette Wink.

Det enkleste er kanskje å fjerne kledninga og pusse pipa? I de fleste tilfeller er det en enkel og rimelig operasjon.

Vil uansett oppfordre deg til å gjøre noe med dette (utenom å krangle om regelverket), da det kan utgjøre en risiko for brann i boligen din.
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 6     0
Takk for mye gode innspill.

I forhold til brannsikkerhet er jeg selvfølgelig interessert i at fyringsanslegget skal være i orden. I dette tilfellet virket det imidlertid som at feieren viste til dagens krav og da var han ferdig med saken. Det finnes mange krav til nye hus som et fra 1966 ikke tilfredsstiller... Det jeg heller ikke skjønner er hvordan dette plutselig er et problem i år når de tre foregående kontrollene ikke har gitt anmerkninger. Foregående kontroller var imidlertid med forrige eier.


...
Du kan først høyre om feiaren er klar over at regelverket frå 1966 tillet delvis innkledning. Så kan du be om å få den individuelle vurderinga DBE har sagt at han skal gjere.

Har i første omgang bedt om å få tilsendt krav som gjelder for et hus fra 1966, men det drøyer med å få svar.


Er pipen din kvadratisk, eller er det en mulighet for at det er innebygd en luftekanal på den siden som er innekledd? ...

Den er faktisk ikke kvadratisk, så dette kan være mulig. Men: Vil en slik lufting gå til friluft i toppen av pipa eller kan luftekanalen bare gå over en etasje?


Det enkleste er kanskje å fjerne kledninga og pusse pipa? I de fleste tilfeller er det en enkel og rimelig operasjon.

Dette er ikke så lett siden det i førsteetasjen er et kjøkken som ble pusset opp i fjor. Er lite lysten på å gjøre endringer på den veggen.
   #10
 829     Hordaland     0


Er pipen din kvadratisk, eller er det en mulighet for at det er innebygd en luftekanal på den siden som er innekledd? ...

Den er faktisk ikke kvadratisk, så dette kan være mulig. Men: Vil en slik lufting gå til friluft i toppen av pipa eller kan luftekanalen bare gå over en etasje?


Meg bekjent så skal denne luftekanalen gå helt til toppen av skorsteinen.
Kanskje tidligere eier kjenner til noe om dette?
Det var feieren min som forklarte meg at jeg hadde en slik kanal.
Huset mitt er forresten fra 1951.