#11
 1 323     Østlandet     3
Fyr med vett og måte så er det ikke noe problem. Det produsentene evnt kan være redd for er for høy temperatur i ovnen, men det blir ikke automatisk for varmt om man fyrer med materialer som har høyere brennverdi enn ved, spørsmålet er om man fyller ovnen full og om man har god trekk.

Selv har jeg syndet og fyrer opp alt av gammel panel o.l. ettersom jeg river ned og renoverer huset. Med ny ovn og ny pipe tvilte jeg i starten, men pokker heller om jeg kaster ved for å kjøpe annen ved!  ;D
Ble veldig overrasket i høst når feieren spurte om vi ikke hadde brukt vedovnen i fjor vinter, idet pipa var så ren at jeg ikke behøvde å åpne feieluka etterpå en gang. Men det var da 4-5 kubikkmeter med gamle byggematerialer som bokstavelig talt gikk opp i røyk i den i fjor vinter.

   #12
 80     Haugalandet     2
Har man god varme i peisen så brenner plastikk ypperlig. Laget av olje Wink Fyrer alltid med full luft-tilførsel. Pipebrann er jo ikke farlig viss pipa er ok ::)

Av og til når vinduene i peisen er svarte av sot, så hiver jeg inn litt ekstra plastikk, da brenner jeg vinduene rene :o

Det er masse energi i olje...

Edit...syns jeg må advare om at dere må passe på ovnene deres for den kan bli for varm....Jeg har en kraftig brannmur...pluss et gammelt hus med mye trekk...ingen gassmaske...

Når det gjelder miljøet så bor jeg i nærheten av Kårstø som har et gassanlegg som lager like mye c02 som norges bilpark...Har faktisk ingen dårlig samvittighet
   #13
 576     0
Fra bruksanvisningen til Aduro 9:
"Det er forbudt at afbrænde lakeret træ, imprægneret træ, spånplader, papir og andet affald. Afbrænding af
disse materialer skader både miljøet, brændeovnen og dit helbred."

Leste en plass (husker selvsagt ikke hvor) at glasset kan ta skade (blir hvitt og ugjennomsiktig) ved for høy temperatur eller ved påvirkning av kjemikalier...
   #14
 970     0

Har man god varme i peisen så brenner plastikk ypperlig. Laget av olje Wink

Men du bør vere sikker på at det er klorfri plast (det meste av plasten er det, men ikkje all plast).Når det gjelder miljøet så bor jeg i nærheten av Kårstø som har et gassanlegg som lager like mye c02 som norges bilpark...Har faktisk ingen dårlig samvittighet

På Kårstø har dei det største gasskraftverket i verda utan CO2-utslepp....
   #15
 899     Hordaland     0

Så, ja det er mer miljøvennlig å levere det inn.


Sikker på det?
Når avfallet fra oss i vest transporteres med lastebil over fjellet for å bli brent i Sverige, er det da fortsatt så miljøvennlig?
   #16
 7 685     Bærum     0
Det er jo til og med mijøvennlig å frakte søppel fra Napoli til Norge. Forstå det den som kan.
   #17
 2 174     Oslo     1


På Kårstø har dei det største gasskraftverket i verda utan CO2-utslepp....


Jøss - det tror jeg ikke "resten av verden" er informert om  ;)

Wikipedia: Kårstø gasskraftverk

Sitat:
Verket har fått gratis utslippskvoter fra staten tilsvarende 1,6 millioner tonn CO2 fram til og med 2012. Etter kvoten er oppbrukt må verket kjøpe CO2-kvoter – noe som må innregnes i produksjonskostnadene.

Byggingen av kraftverket har vært omstridt da det øker Norges utslipp av CO2. Det ble godkjent av SFT i 2000, og Statoil trakk seg ut av konsortiet i 2004.

Kraftverket har installert renseanlegg for NOx og er klargjort for senere montering av renseanlegg for CO2.


Hva skal de med disse kvotene hvis de ikke slipper ut ett eneste gram CO2  :P

Var det ikke snakk om en "ny månelanding"  ;D

   #18
 1 027     0

Hei. Hva skjer hvis jeg fyrer med malt eller lakkert panel i en rentbrennende ovn? Kan jeg ødelegge ovnen?


Fyr fornuftig med god trekk og små ilegg så skader det ikke ovenen eller pipa.
I gammel huset fyrte vi stort sett med rivningsved inkl spon, malt panel, bordkledning og tømmer i en Jøtul F220; Etter nærmere 10år var ovene fremdeles i like grei stand som da den var ny og ble flyttet over i nyhuset. Ingen komentarer fra feieren på skorsteinen, tror han feide 1 eller 2 ganger på de årene jeg bodde der.

Det er nok noen miljøproblemmer knyttet til å fyre maling og spon men om de er større eller mindre enn de som oppstår ved transport og fyring i fjenvarmeanlegg eller som her i distriktet-kverning og deponering i fylling-det er ikke godt å si.
Sånn for sikkerhets skyld kan en jo la være å bruke aska i kjøkkenhagen :D

Har en tilgang til nok gratis rivingsmateriale gjør det jo heller ikke så mye om en måtte bytte ovnen etter 10år-en har fremdeles tjent greit med kroner (om en ikke da har en sånn fancy, ubrukelig designersak..)