Trua?

  • Nei, men kjør på.
  • Nei, håpløst prosjekt.
  • Ja, det bør gå fint.

   #11
 785     Vestfold     0
Legionella kan være et tema i hele varmtvannssystemet.

Du trenger vel strengt tatt ikke turtallsstyring (bortsett fra argumentet for lav sirkulasjon for å holde vv varm hele tida) Vil du også ha dette for å styre temperatur på returvann til akkumulatortanken?
"
Return temperature to the storage tank

The return temperature to the storage tank is variable and it depends on the temperature and flow conditions. For instance if the supply temperature of the storage tank is high, the return temperature, after the thermic exchange into the heat exchanger, will be consequently and proportionally high. This fact is enlarged with small user’s flows (small heat exchange) and it decreases with big user flows (high heat exchange). Therefore, if you do not want to destroy the stratification of the storage tank, we suggest to install a thermic valve on the return line to the storage tank to “charge” the tank at different levels at the requested temperature.
"
Responstid for den dp cella er 0,3 s, men oppvarming av veksler vil også være en tidsforsinkelse. Det vil være mer tidsforsinkelse ennvanlig system med VVB dersom man har trykkstyring av pumpe.

Ut i fra instrumenteringen på den modvfresh saken så må den ha av/på pumpestyring.

  (trådstarter)
   #12
 10,486     Akershus     0
HVIS det blir snakk om å holde den varm hele tida, så bør det bare være snakk om at pumpa starter noen få sekunder hver gang temperaturen går under ?C i veksleren.

Turtallstyring ser jeg som en fordel for å kunne gi kaldest mulig vann tilbake i tanken og beholde sjiktingen der. Usikker på om det egentlig har mye for seg. Med ventilene er det meningen at vannet skal brukes omtrent som ved en vanlig shunt. Kommer det 40C ut, og det skal 60C inn, så vil returvannet brukes om igjen, med noe innblanding fra midten eller toppen av tanken. Det er uansett ikke kjempeviktig.
Signatur
  (trådstarter)
   #13
 10,486     Akershus     0
Drar opp igjen denne.

Dessverre må jeg nok bare innse at det ikke kommer noen varmeveksler fra Bettum, og at tanken jeg kjøpte "billig" uten tappespiraler var en stor feiltagelse. Inkludert veksler skulle prisen blir omtrent den samme, men når jeg nå prøver å få tak i den veksleren selv, så ser det ikke ut til å være mulig å komme under 10.000,-

Sorel er gniene på styringene, og nekter å selge dem til andre enn de som bygger varmevekslere. Jeg har dog et lite håp med en forhandler som skulle finne pris til meg for bare styringen. Det blir interessant å se.

Skal man ha noe gjort, så må man vel gjøre det sjæl. Jeg har lyst til å prøve meg på å bygge varmeveksler, men vet ikke helt om jeg har trua.

Som styring har jeg handlet den her: PID-kontroller , og prøvd å sette meg inn i hvordan det fungerer. Jeg har også en plateveksler, med mulighet for å teste litt med enda en. Standard "dum" grundfos sirkuklasjonspumpe med I , II , III - styring er "på vei".

PID-kontrolleren kommer sammen med en tempsensor til å sette inn i rør, så den raskt påvirkes av temperaturen i vannet. Meningen er at når temperaturen går under X grader, så skrus pumpa på for sirkulasjon, og når den oppnår X grader, skrus pumpa av igjen. Spørsmålet blir om dette reagerer fort nok til at temperaturen ut blir noenlunde jevn.

I aller enkleste konfigurasjon ser jeg for meg:

1. Blandeventil som mixer vann fra toppen av tanken + retur fra varmeveksler til f.eks. 55C før det sendes inn i varmeveksleren. Overskytende går tilbake til bunn av tanken.

2. PID-kontroller sørger for konstant X grader i veksleren.


Det blir i såfall et system som står på hele tida, men jeg tror jeg kan bygge det sånn at varmen fra toppen av tanken "smitter" over til veksleren uten behov for sirkulasjon av vannet. Altså at veksleren er installert klin innpå uttaket fra toppen av tanken. Muligens vil det da "smitte" nok varme til at pumpa ikke trenger gå når det ikke tappes vann. I verste fall vil pumpa måtte gå litt innimellom.


Mulige utvidelser:

3. Sikkerhetsventil ut av varmeveksleren, som sørger for at max-temperatur ikke overskrides.

4. Ekstra blandeventil som også kan hente varme fra midten av tanken. Gir bedre sjikting og lavere forbruk av det varmeste vannet på toppen.

5. Flere vekslere etter hverandre for lavere returtemperatur til tanken.

6. Flowbryter som skrur PID av/på. 

7. Osv? 


Noen som har tanker å komme med?
Signatur
HSt
   #14
 36,650     Lillestrøm kommune     0
Det er et firma i Oslo som lager varmeregister til varmeapparatet i biler, selv merkeforhandlere kjøper visst varmeregister fra han. Nå vet jeg ikke hva firma heter, men kanskje finnes det "halvfabrikata" til Frodes her ?
  (trådstarter)
   #15
 10,486     Akershus     0
Selve veksleren er ikke problemet. Utfordringen er å styre sirkulasjonspumpa riktig.
Signatur
  (trådstarter)
   #17
 10,486     Akershus     0
Men i helv***?!? Fin autocorrect.
Signatur

   #19
 6,009     Finnmark     0
Seksuelle veksleren er ikke problemet.

Sikker? Seksuelle vekslere høres ut som et problem... :p


Det er jo i prinsippet varmeveksler;) Wink
.......altså sex!
Signatur
   #20
 525     Sarpsborg     1
Det er jo i prinsippet varmeveksler;) Wink
.......altså sex!

I egenskap av å være sykepleiestudent vil jeg oppmane til forsiktighet ved seksuell omgang med varmevekslere.
Samtidig vil jeg gjerne lære mer om varmtvannsproduksjon i Finnmark...